Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trường THPT Bình Phú

 I. MỤC TIÊU.

 - Có một số kiến thức,kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ , nâng cao thể lực.

 -Rèn luyện nếp sống lành mạnh ,tác phong nhanh nhẹn ,và cách phòng chóng chấn thương trong tập luyện TDTT.

II.ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC.

 - Sân trường ,kiến thức giáo viên.

III.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS

 

doc17 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trường THPT Bình Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PCT 23,24: Tuần 12 ĐỐI TƯỢNG: HS K7 THỜI GIAN: 90 phút I.MỤC TIÊU -Thể dục:Oân 6 động tác đã học,học 2 động tác mới: thăng bằng, nhảy. - Oân 8 động tác đã học. - Bật nhảy:như tiết trước, Học đá lăng trước, sau - Chạy bền: LT chạy bền. II.ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. - Sân trường , cờ tiếp sức , còi giáo viên, cờ học TD. III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp:điểm số ,báo cáo,lên lớp. - Kiểm tra bài cũ,giới thiệu bài mới. 2.Khởi động. - Xoay các khớp: cổ, tay, hông, gối,chân. - Chạy bước nhỏ ,năng cao đùi. PHẦN CƠ BẢN 1. Học 2 đtác: - Thăng bằng - Nhảy 2. Oân 8 động tác đã học: 3.Bật nhảy: - Ltập các đtác phát triển sức mạnh của chân. - Học đá lăng trước, đá lăng sau. 4. Chạy bền: KẾT THÚC -Thả lỏng ,nhận xét đánh giá ,bài tập về nhà,dặn dò,chỉnh đốn trang phục xuống lớp. 15’ 2l x 8n 3l x 10s 70’ 3-4l 3l x 8n 3l x 25m 4l 10’ 5’ -ĐH nhận lớp @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó giãn xen kẽ, khởi động. -GV hoặc cán sự điều khiển. - ĐH ôn bài TD lớp 7 -Chia tổ TL xoay vòng. x x x x x x x x x x x x x x x x @ GV x x x x x x x x x x x x x x x x -GV chú ý nxxét ssai từng hs để hs hình thành tư thế đúng. @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó về cuối hàng - ĐH thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó dồn hàng xuống lớp. GIÁO ÁN :13 PPCT 25,26: Tuần 13 ĐỐI TƯỢNG: HS K7 THỜI GIAN: 90 phút I.MỤC TIÊU -Thể dục: Oân 8 động tác đã học với cờ, Học đtác điều hoà - Bật nhảy: Oân như tiết trước,Họcđà 1, 3 bước giậm nhảy đá lăng = 1 chân vào cát. - Chạy bền: LT chạy bền. II.ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. - Sân trường , còi giáo viên, cờ học TD. III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp:điểm số ,báo cáo,lên lớp. - Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới. 2.Khởi động. - Xoay các khớp: cổ, tay, hông, gối,chân. - Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi. PHẦN CƠ BẢN 1. Oân bài TD 7 với cờ Ø - Học động tác điều hoà. - Oân cả bài với cờ Bật nhảy: - Các btập ptriển sức mạnh của chân( như các tiết trước) - Học 1, 3 bước giậm nhảy đá lăng = 1 chân. 3. Chạy bền:nam 3 vòng , nữ 2 vòng KẾT THÚC -Thả lỏng ,nhận xét đánh giá -Bài tập về nhà,dặn dò,chỉnh đốn trang phục xuống lớp. 15’ 2l x 8n 3l x 10s 70’ 3-4l 3l x 8n 15’ 10’ 5’ -ĐH nhận lớp @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó giãn xen kẽ, khởi động. -GV hoặc cán sự điều khiển. ĐH ôn và học đtác điều hoà. -Chia tổ TL xoay vòng. x x x x x x x x x x x x x x x x @ GV x x x x x x x x x x x x x x x x Sđó từng hàng thực hiện GV nxét @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó về cuối hàng -TL với hthức thi đấu giữa các tổ ĐH thả lỏng @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó dồn hàng xuống lớp. GIÁO ÁN : 14 PPCT 27: Tuần 14 ĐỐI TƯỢNG: HS K7 THỜI GIAN: 45 phút I.MỤC TIÊU -Thể dục: Ltập bài TD với cờ chuẩn bị kiểm tra. -Bật nhảy: Oân bật nhảy như tiết trước, LT bật xa, đa1, 3 bước giậm nhảy = 1 chân -Chạy bền: Trò chơi II.ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. - Sân trường ,cờ,còi giáo viên, cờ học TD III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp:điểm số ,báo cáo,lên lớp. - Kiểm tra bài cũ,giới thiệu bài mới. 2.Khởi động. - Đánh tay cao thấp, tay ngực, tay này chạm mũi chân kia, xoay các khớp: cổ, tay, hông, gối,chân . PHẦN CƠ BẢN 1. Hoàn thiện bài TD 7 với cờ ( Chú ý sửa sai biên độ động tác, và nhịp điệu đtác đối với từng hs. ) 2. Bật nhảy - Đá lăng trước sau. - Đà 1 bước giậm nhảy - Đà 3 bước giậm nhảy - Bật xa 3. Củng cố: 4.Chạy bền: Trò chơi Nhảy vượt rào tiếp sức KẾT THÚC -Thả lỏng ,nhận xét đánh giá, -Bài tập về nhà,dặn dò,chỉnh đốn trang phục xuống lớp. 7’ 2l x 8n 35’ 3l 10l 5l 5l 5l 2hs 1l 3’ - Đội hình nhận lớp @gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Sau đó thành vòng tròn khởi động. -GV điều khiển. Đội hình hoàn thiện bài TD @gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Cán sự điều khiển, Gv sửa sai. -Đội hình luyện tập bật nhảy @ gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó dồn hàng xuống lớp. GIÁO ÁN : 15 PPCT 29,30: Tuần 15 ĐỐI TƯỢNG: HS K7 THỜI GIAN: 90 phút I.MỤC TIÊU -Thể dục: Kiểm tra bài thể dục với cờ. - Bật nhảy:( các trò chơi bổ trợ ) - Chạy bền: LT chạy bền II.ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. - Sân trường ,cờ tiếp sức ,còi giáo viên, cờ , sổ điểm cá nhân. III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp:điểm số ,báo cáo,lên lớp. - Kiểm tra bài cũ - Giới thiệu bài mới. 2.Khởi động. - Xoay các khớp: cổ, tay, hông, gối,chân. - Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi. PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài TD 7 với cờ: - Giỏi : Hoàn thiện cxác 9 Đtác - Khá : Thực hiện tương đối cxác - Đạt : Sai 1 – 2 động tác - Chưa đạt : Sai hơn 3 đtác. 2. Bật nhảy - Bật xa bằng 1 chân tiếp sức - Kheó vướng chân 3. Chạy bền: nam 3 vòng, nữ 2vòng 4. Củng cố: KẾT THÚC -Thả lỏng ,nhận xét đánh giá, -Bài tập về nhà,dặn dò,chỉnh đốn trang phục xuống lớp. 15’ 2l x 8n 3l x 10s 70’ 3-4l 3l 3l 300-500m 2hs 5’ -ĐH nhận lớp @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó giãn xen kẽ, khởi động. -GV hoặc cán sự điều khiển. ĐH hoàn thiện bài TD @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Cán sự hô nhịp Gv đánh giá @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Sau đó về cuối hàng - Cán sự điều khiển, Gv sửa sai. - Chạy theo quanh trường ĐH thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó dồn hàng xuống lớp. GIÁO ÁN : 16 PPCT 31,32: Tuần 16 ĐỐI TƯỢNG: HS K7 THỜI GIAN: 90 phút I.MỤC TIÊU - Ôn thi HKI: Oân chạy nhanh 60m chuẩn bị kiểm tra HKI - Trò chơi: Hs thích - Chạy bền: LT chạy bền II.ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. - Sân trường ,cờ tiếp sức ,còi giáo viên, dây đích III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp:điểm số ,báo cáo,lên lớp. - Kiểm tra lại một số kiến thức cũ. - Giới thiệu bài mới. 2.Khởi động. - Xoay các khớp: cổ, tay, hông, gối,chân. - Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi. PHẦN CƠ BẢN 1. Oân chạy nhanh cbị kiểm tra HKI. + Chú ý kĩ thuật XF + Về đích 2. Trò chơi - Chạy tiếp sức 3. Chạy bền: nam 3 vòng, nữ 2vòng KẾT THÚC -Thả lỏng ,nhận xét đánh giá, -Bài tập về nhà,dặn dò,chỉnh đốn trang phục xuống lớp. 15’ 2l x 8n 3l x 10s 70’ 3-4l 3 hiệp 300-500m 5’ -ĐH nhận lớp @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó giãn xen kẽ, khởi động. -GV hoặc cán sự điều khiển. ĐH ôn cnhanh cbị kiểm tra HKI Cán sự V @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Gv ssai ktxf, kt về đích để ncao tt @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Sau đó về cuối hàng - Cán sự điều khiển, Gv trọng tài - Chạy theo quanh trường ĐH thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó dồn hàng xuống lớp. GIÁO ÁN : 17 PPCT 33,34: Tuần 17 ĐỐI TƯỢNG: HS K7 THỜI GIAN: 90 phút I.MỤC TIÊU - Kiểm tra HKI ( chạy nhanh ) - Trò chơi: Hs thích - Chạy bền: LT chạy bền II.ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. - Sân trường ,cờ tiếp sức ,còi giáo viên, dây đích III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp:điểm số ,báo cáo,lên lớp. - Nhắc lại KT trong khi . - Giới thiệu nội dung kiểm tra. 2.Khởi động. - Xoay các khớp: cổ, tay, hông, gối,chân. - Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi. PHẦN CƠ BẢN 1. Oân chạy nhanh cbị kiểm tra HKI. - Giỏi: 9.5 s -Khá: 10.2 s - Đạt: 11 s - Chưa đạt: > 11 s 2. Trò chơi - Học sinh thích. 3. Chạy bền: nam 3 vòng, nữ 2vòng 4. Công bố kquả HKI giải đáp thắc mắc của HS. KẾT THÚC -Thả lỏng ,nhận xét đánh giá, -Bài tập về nhà,dặn dò,chỉnh đốn trang phục xuống lớp. 15’ 2l x 8n 3l x 10s 70’ 3-4l 15’ 300-500m 10’ 5’ -ĐH nhận lớp @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó giãn xen kẽ, khởi động. -GV hoặc cán sự điều khiển. ĐH ôn cnhanh cbị kiểm tra HKI Cán sự V @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Gv ssai ktxf, kt về đích để ncao tt @ - ĐH tuỳ vào từng trò chơi - Cán sự lớp điều khiển - Chạy theo quanh trường - ĐH như tập hợp ĐH thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau đó dồn hàng xuống lớp.

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 7 HKI - THAI.doc