Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

 I/ MỤC TIÊU : Học cần đạt được

- Bật nhảy: Ôn nhảy bộ trên không, Học chạy đà tự do nhảy xa kiểu” ngồi”( Trọng tâm: giai đoạn giậm nhảy và trên không)

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi hoặc bằng má trong bàn chân(cá nhân).

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền

 II/ SAÂN BAÕI VAØ DUÏNG CUÏ: Saân tröôøng;Hoá caùt hoaët ñeäm,caàu ñaù

 III/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC :

 

doc50 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: NỘI DUNG ĐINH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đớch giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chõn. - Xoay bả vai. - Xoay hụng - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyờn mụn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng - Chạy đạp sau - ẫp dọc ộp ngang B. CƠ BẢN : 1. TTTC: - Nhảy dõy: ễn tập 2. Chạy bền : Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn sõn búng đỏ. Yờu cầu trong quỏ trỡnh chạy phải phõn bổ sức sao cho hợp lý C. KẾT THÚC : +Thửùc hieọn caực ủoọng taực thaỷ loỷng, sau đú tập trung thành 4 hàng ngang. + Giỏo viờn nhận xột + Đỏnh giỏ ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dũ ụn tập lại cỏc động tỏc đó ụn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph Nữ 500m Nam 800m 10 ph 2Lx8N Đội hỡnh nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Đội hỡnh học nhảy dõy * * * * * * * * * * Đội hỡnh chạy bền GV Đội hỡnh thả lỏng giống như đội hỡnh khởi động Đội hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV IV:Ruựt kinh nghieọm: Ngày soạn:18/04/2009 Ngày dạy : .................... Tuần 33 : Tiết 65-66 Khối lớp dạy 7 BÀI DẠY + TTTC + CHẠY BỀN I/ MỤC TIấU : Học cần đạt được Thể thao tự chọn: Mụn TTTC thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của giỏo viờn. Kiểm tra Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II/ SAÂN BAếI VAỉ DUẽNG CUẽ: Học tại saõn trửụứng; Dụng cụ dõy nhóy III/ TIẾN TRèNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐINH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đớch giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chõn. - Xoay bả vai. - Xoay hụng - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyờn mụn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng - Chạy đạp sau - ẫp dọc ộp ngang B. CƠ BẢN : 1. TTTC: Nhảy dõy: ễn tập 2. Chạy bền : Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn sõn búng đỏ. Yờu cầu trong quỏ trỡnh chạy phải phõn bổ sức sao cho hợp lý C. KẾT THÚC : +Thửùc hieọn caực ủoọng taực thaỷ loỷng, sau đú tập trung thành 4 hàng ngang. + Giỏo viờn nhận xột + Đỏnh giỏ ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dũ ụn tập lại cỏc động tỏc đó ụn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph Nữ 500m Nam 800m 10 ph 2Lx8N Đội hỡnh nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Đội hỡnh học nhảy dõy * * * * * * * * * * Đội hỡnh chạy bền GV Đội hỡnh thả lỏng giống như đội hỡnh khởi động Đội hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV IV:Ruựt kinh nghieọm: Ngày soạn :25/04/2009 Ngày dạy : ............................. Tuần 34 : Tiết 67 Khối lớp dạy 7 BÀI DẠY KIỂM TRA CHẠY BỀN I/ MỤC TIấU : Học cần đạt được Chạy bền: Kiểm tra II/ SAÂN BAếI VAỉ DUẽNG CUẽ: Kiểm tra tại saõn trửụứng III/ TIẾN TRèNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đớch giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chõn. - Xoay bả vai. - Xoay hụng - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyờn mụn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng - Chạy đạp sau - ẫp dọc ộp ngang B. CƠ BẢN : Kiểm tra chạy bền: ( 500m đối với nữ và 600m đối với nam) Cỏch cho điểm: + 9-10: Chạy đạt thành tớch mức “ Giỏi ” theo tiờu chuẩn RLTT. + 7-8: Chạy đạt thành tớch mức “ Khỏ ” theo tiờu chuẩn RLTT. + 5-6: Chạy hết cự ly quy định khụng tớnh thời gian. C. KẾT THÚC : +Thửùc hieọn caực ủoọng taực thaỷ loỷng, sau đú tập trung thành 4 hàng ngang. + Giỏo viờn nhận xột + Đỏnh giỏ ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dũ ụn tập lại cỏc động tỏc đó ụn tại nhà 10ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 30ph 5ph 2Lx8N Đội hỡnh nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh kiểm tra chạy bền Đụi hỡnh kiểm tra : Mỗi túp chạy gồm 5 em theo nhỏm sức khoẻ. GV Đội hỡnh thả lỏng giống như đội hỡnh khởi động Đội hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV IV:Ruựt kinh nghieọm: Ngày soạn :25/04/2009 Ngày dạy : ............................. Tuần 34 : Tiết 68 Khối lớp dạy 7 BÀI DẠY KIỂM TRA MễN TTTC I/ MỤC TIấU : Học cần đạt được TTTC : Kiểm tra. Yờu cầu thực hiện đỳng những yờu cầu đó học II/ SAÂN BAếI VAỉ DUẽNG CUẽ: Kiểm tra tại saõn trửụứng; Dụng cụ dõy nhóy III/ TIẾN TRèNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đớch giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chõn. - Xoay bả vai. - Xoay hụng - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyờn mụn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng - Chạy đạp sau - ẫp dọc ộp ngang B. CƠ BẢN : TTTC: Kiểm tra ( Cú thể thực hiện bằng nhiều kĩ thuật đó học ) Cỏch cho điểm : - + 9-10: Thực hiện kĩ thuật động tỏc cơ bản đỳng. + 7-8: Thực hiện kĩ thuật động tỏc cơ bản đỳng nhưng vẫn cũn một vaig sai sút nhỏ. + 5-6: Thực hiện được cỏc giai đoạn kĩ thuật động tỏc + 3–4: Thực hiện được cỏc giai đoạn kĩ thuật động tỏc nhưng cũn nhiều sai sút lỳng tỳng. C. KẾT THÚC : +Thửùc hieọn caực ủoọng taực thaỷ loỷng, sau đú tập trung thành 4 hàng ngang. + Giỏo viờn nhận xột + Đỏnh giỏ ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dũ ụn tập lại cỏc động tỏc để ụn tại nhà 10ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 30ph 5ph 2Lx8N Đội hỡnh nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh kiểm tra - Đội hỡnh học nhảy dõy * * * * * * * * * * Đội hỡnh thả lỏng giống như đội hỡnh khởi động Đội hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV IV:Ruựt kinh nghieọm: PHềNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 34 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Ngày soạn .................... Ngày dạy : .................... Tuần 34 : Tiết 67-68 Khối lớp dạy 7 BÀI DẠY ễN TẬP I/ MUÛC TIÃU : Hoỹc cỏửn õaỷt õổồỹc + Bỏỷt nhaớy: ễn bài tập thể lực, trũ chơi. Yờu cầu học sinh thực hiện tương đối đỳng động tỏc. II/ ĐỊA ĐIỂM: Sõn trường III/ THỜI GIAN : 90 phỳt IV/ TIẾN TRèNH DẠYHỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đớch giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chõn. - Xoay bả vai. - Xoay hụng - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyờn mụn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng - Chạy đạp sau - ẫp dọc ộp ngang B. CƠ BẢN 1. Bật Nhảy: ễn bài tập thể lực, trũ chơi - Trũ chơi: “ Chạy tiếp sức” C. KẾT THÚC : + Đi bỡnh thường 2 vũng quanh sõn bói, vừa đi vừa đỏnh tay hớt thở sõu, sau đú tập trung thành 4 hàng ngang. + Giỏo viờn nhận xột, cụng bố khen thưởng khớch lệ bằng 1 tràng phỏo tay cho đội thắng cuộc. + Đỏnh giỏ ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dũ ụn tập lại cỏc động tỏc đó ụn tại nhà. 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 45 phỳt 2Lx8N 20ph 10ph 2Lx8N Âọỹi hỗnh nhỏỷn lồùp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Âọỹi hỗnh khồới õọỹng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Đội hỡnh ụn bật nhảy: ****** * * ****** * * ****** * * ****** * * Đội hỡnh trũ chơi Đội hỡnh thả lỏng giống như đội hỡnh khởi động. Đội hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHềNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 35 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Ngày soạn .............................. Ngày dạy : .................... Tuần 35 : Tiết 69-70 Khối lớp dạy 7 BÀI DẠY + ễN TẬP + THI HKII I/ MUÛC TIÃU : Hoỹc cỏửn õaỷt õổồỹc ễn tập Thi HKII II/ ĐỊA ĐIỂM: Sõn trường III/ THỜI GIAN : 90 phỳt IV/ TIẾN TRèNH DẠYHỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đớch giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chõn. - Xoay bả vai. - Xoay hụng - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyờn mụn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng - Chạy đạp sau - ẫp dọc ộp ngang B. CƠ BẢN 1. Bật Nhảy: ễn bài tập thể lực, trũ chơi - Trũ chơi: “ Chạy tiếp sức” * Kiểm tra thi HKII Cỏch cho điểm - 9-10: Thực hiện đỳng kĩ thuật, thành tớch đạt mức “GIỎI” RLTT. - 7-8: Thực hiện đỳng kĩ thuật, thành tớch đạt mức “KHÁ” RLTT. - 5-6: Đạt thành tớch RLTT mức “KHÁ” trở lờn, nhưng kĩ thuật khụng chớnh xỏc hoặc kĩ thuật đạt ở mức cơ bản đỳng, thành tớch đạt mức “ĐẠT”RLTT hoặc kĩ thuật thực hiện đỳng, nhưng thành tớch khụng đạt mức “ĐẠT” - 3-4 Kĩ thuật khụng đỳng, thành tớch khụng đạt mức “ĐẠT” RLTT. C. KẾT THÚC : + Đi bỡnh thường 2 vũng quanh sõn bói, vừa đi vừa đỏnh tay hớt thở sõu, sau đú tập trung thành 4 hàng ngang. + Giỏo viờn nhận xột, cụng bố khen thưởng khớch lệ bằng 1 tràng phỏo tay cho đội thắng cuộc. + Đỏnh giỏ ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dũ ụn tập lại cỏc động tỏc đó ụn tại nhà. 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 25 phỳt 2Lx8N 45ph 1Lx3N 10ph 2Lx8N Âọỹi hỗnh nhỏỷn lồùp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Âọỹi hỗnh khồới õọỹng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Đội hỡnh ụn bật nhảy: ****** * * ****** * * ****** * * ****** * * Đội hỡnh trũ chơi Đội hỡnh kiểm tra * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh thả lỏng giống như đội hỡnh khởi động. Đội hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV

File đính kèm:

  • docTD7IINVCNGOC HOA.doc