Giáo án Thể dục 7 - Tiết 37+38: Bài thể dục - Bật nhảy - Chạy bền - Năm học 2011-2012 - Dương Quang Luận

I. NHIỆM VỤ:

1. Bài Thể dục:

- Học và ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn.

2. Bật nhảy:

- Ôn động tác bổ trợ: Đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang.

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

3. Chạy bền:

- Chạy trên địa hình tự nhiên.

II. YÊU CẦU:

- Học sinh nghiêm túc, tích cực trong giờ tập.

- Kiến thức:

 + Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn.

 + Biết cách thực hiện động tác bổ trợ đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang và trò chơi “nhảy ô tiếp sức”

 + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

- Kỹ năng:

 + Thực hiện cơ bản đúng động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn.

 + Thực hiện được cơ bản đúng động tác bổ trợ đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang và trò chơi “nhảy ô tiếp sức”.

 + Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.

- An toàn trong tập luyện.

III. THỜI GIAN:

- 2 tiết (90 phút)

IV. ĐỊA ĐIỂM:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 37+38: Bài thể dục - Bật nhảy - Chạy bền - Năm học 2011-2012 - Dương Quang Luận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SỐ GIÁO ÁN: TUẦN: 20 MÔN: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN Tiết: 37+38 Thời gian dạy: 02/01/2012 I. NHIỆM VỤ: 1. Bài Thể dục: - Học và ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn. 2. Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ: Đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang. Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” 3. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: Học sinh nghiêm túc, tích cực trong giờ tập. Kiến thức: + Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn. + Biết cách thực hiện động tác bổ trợ đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang và trò chơi “nhảy ô tiếp sức” + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đúng động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn. + Thực hiện được cơ bản đúng động tác bổ trợ đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang và trò chơi “nhảy ô tiếp sức”. + Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. An toàn trong tập luyện. III. THỜI GIAN: 2 tiết (90 phút) IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân tập. V. DỤNG CỤ: Còi, vôi, cờ (HS chuẩn bị cờ) PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I. MỞ ĐẦU: - Nhận lớp. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ tập. - Khởi động: chung + chuyên môn. - Kiểm tra bài cũ. 10 – 15 phút 2L x 8N II. CƠ BẢN: 1. Bài Thể dục: - Học 2 động tác: Vươn thở, tay. - Ôn 2 động tác đã học và học tiếp 2 động tác: Chân, lườn. 2. Bật nhảy: - Ôn động tác bổ trợ: Đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang. - Trò chơi: “nhảy ô tiếp sức”. 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 60 – 65 phút 20 – 29 phút 2L x 8N 20 – 29 phút 2Lx8 nhịp 1 lần 5 – 7 phút III. KẾT THÚC: - Hồi tĩnh. - Củng cố. - Nhận xét. - Dặn dò. 8 – 10 phút 2L x 8N YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC - Ổn định, kiểm tra sĩ số lớp. - Ngắn gọn, rỏ ràng, chính xác. - Học sinh tích cực thực hiện. - Kiểm tra kiến thức đã học. - Khởi động đội hình giản cách một dang tay (sole). - Nghiêm túc, tích cực trong luyện tập và thực hiện đúng các động tác bài thể dục - Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ và trò chơi. - Tích cực và thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. €€€€€€€ €€€€€€€ - Học xong chia ra từng nhóm nhỏ để ôn 4 động tác của bài thể dục. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€ CB XP 300-400m - Tích cực thả lỏng, thư giản, hít thở sâu. - Trọng tâm. - Tinh thần, thái độ của học sinh. - HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị cho tiết học sau . - Đội hình giản cách một dang tay thả lỏng (sole). €€€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Duyệt của Ban Giám Hiệu Soạn ngày tháng năm 2012 Người soạn Dương Quang Luận * Nhận xét, rút kinh nghiệm, bổ sung: Kiểm tra Ngày tháng năm 2012 Tổ trưởng

File đính kèm:

  • docTD 7 T 37+38.doc