Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 15+16 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương

I. Mục tiêu:

1. Chạy ngắn:

*. Kiến thức: - Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao chạy nhanh 40m

 *. Kỹ năng: thực hiện tốt chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,

chạy đạp sau; Xuất phát cao chạy nhanh 40m

2. Thể dục:

*. Kiến thức: - Ôn 2 động tác Vươn thở và động tác Tay

 - Học động tác Chân, động tác Lườn.

*. Kỹ năng; Thuộc các động tác đã học

3. tháI độ:

- Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Địa điểm phư¬ơng tiện:

 

- Địa điểm: Sân TD tr¬ường,

- Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học

 HS: Giầy, trang phục gọn gàng

III. nộ dung – phương pháp

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 15+16 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 08/10/2013 Ngày dạy: 11/10/2013 (Học bù) Tiết:15 chạy ngắn – bài thể dục I. Mục tiêu: 1. Chạy ngắn: *. Kiến thức: - Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao chạy nhanh 40m *. Kỹ năng: thực hiện tốt chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao chạy nhanh 40m 2. Thể dục: *. Kiến thức: - Ôn 2 động tác Vươn thở và động tác Tay - Học động tác Chân, động tác Lườn. *. Kỹ năng; Thuộc các động tác đã học 3. tháI độ: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: Địa điểm: Sân TD trường, Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, trang phục gọn gàng nộ dung – phương pháp Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) B.Phần cơ bản *. Kt Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác Tư thế sẵn sàng xuất phát 1. Chạy nhanh: Ôn luyện nâng cao kỹ năng - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau: 32 4 16 GV đánh giá và cho điểm HS Cho HS tập chung GV ra hiệu lệnh cho HS thực hiện - XP cao- chạy nhanh 40m - 75% sức. 2. Bài thể dục: Tập bài TD phát triển chung 9 động tác: Ôn: a. Động tác Vươn thở: b. Động tác Tay: Học: c. Động tác Chân: * Nhịp 5,6,7,8 giống nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên b. Động tác Lườn: * Nhịp 5,6,7,8 giống nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên 3. Củng cố: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác đã học của bài thể dục 12 GV ra hiệu lệnh cho HS thực hiện GV quan sát chỉnh sữa KT cho HS và KT xuất phát cao, chạy đạp sau. GV hô cho HS tập. GV quan sát sữa sai cho HS. GV thị phạm 2 động tác tiếp. GV phân tích từng động tác. GV vừa phân tích vừ thị phạm vừa hướng dẫn HS thực hiện. HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV. GV hướng dẫn HS luyện tập. Lớp chia 4 nhóm tập luyện. Gv quan sát và chỉnh sửa cho HS (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) HS nhận sét GV kết luận C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) Ngày soạn: 08/10/2013 Ngày dạy: 11/10/2013 (Học bù) Tiết:16 chạy ngắn – bài thể dục I. Mục tiêu: 1. Chạy ngắn: Kiến thức: - Trò chơi phát triển sức nhanh. Kỹ năng: thực hiện tôt một số trò chơI vận động 2. Thể dục: Kiến thức: - Ôn 4 động tác (Vươn thở ; Tay; Chân; Lườn) Kỹ năng: - Giúp HS luyện tập phát triển các nhóm cơ chính thông qua bài thể dục 9 động tác. 3. TháI độ: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: Địa điểm: Sân TD trường, Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ nội dung – phương pháp Nội dung đl Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) B.Phần cơ bản 3. Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác Tư thế xuất phát cao 1. Chay nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh: Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi 4 16 GV đánh giá và cho điểm HSGV tổ chức, giám sát cho HS chơi. Lớp chia nhiều 4 nhóm thi đấu trò chơi. 2. Bài thể dục: Tập bài TD phát triển chung 9 động tác: Ôn: a. Động tác Vươn thở: b. Động tác Tay: c. Động tác Chân: d. Động tác Lườn: (12p) HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV. GV hướng dẫn HS luyện tập. Lớp chia 4 nhóm tập luyện. Gv quan sát và chỉnh sửa cho HS (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV)

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 TUAN 81314.doc