Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 57, 58: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền

I. NHIỆM VỤ:

1. Bật nhảy: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao.

Trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức.

2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân, theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

 Thi đấu tập.

3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II. YU CẦU:

1. Kiến thức:

- Biết cch thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức.

- Biết cch thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập.

- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức.

- Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 57, 58: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 30 BÀI: BẬT NHẢY - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Tiết CT: 57, 58 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức. 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân, theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức. - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập. - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức. - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Biết tự nâng cao thành tích, sức khỏe và tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện. III. THỜI GIAN: 2 tiết ( 90 phút) IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: - Vôi, tranh bật nhảy-đá cầu, trụ xà nhảy cao. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp - Phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học. - Khởi động: xoay các khớp - Kiểm tra bài củ: Thực hiện kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân? 15p 1L/đt 1L/đt - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. - GV phổ biến ngắn gọn. - Học sinh tích cực khởi động. - HS thực hiện được kỹ thuật II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bật nhảy: - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. - Trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức. 2. Đá cầu: - Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân. (cá nhân và theo nhóm) - Chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Thi đấu tập. 3. Củng cố: 4. Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 65p 5-6L/đt 7-8L/đt 2-3H 5-6L/đt 7-8L/đt 5-6L/đt 2-3H 1L/đt Nam 3v Nữ 2v -Thực hiện tốt chân lăng duỗii thẳng qua xà đúng kỹ thuật. - Chú ý co chân bật mạnh, mắt nhìn lên cao 2 tay với chạm vật. - Nắm vững luật trò chơi, tích cực tham gia. - Phán đoán di chuyển nhanh, đúng kỹ thuật để đá cầu nhiều lần. - Thực hiện cơ bản đúng chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Phối hợp tốt bước lấy đà và đá cầu. -Tích cực thi đấu đúng theo luật đá cầu. - HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai động tác, sửa sai lầm thường mắc để RKN. -Hít thở đều theo nhịp bước chạy. Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong. x x x x x x x chuyền cầu theo nhóm 2,3 người. x x x x x x x III. PHẦN KẾT THÚC 1.Thả lỏng. Các khớp tay, chân, tồn 2. Nhận xét. - Đánh giá học tập của HS 3 Dặn dị. - Về nhà tập luyện các bài mới học đúng theo quy định. 10p 1L/đt - Học sinh tích cực thả lỏng các khớp - Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe. Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 201 Người soạn

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 30.doc