Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Nguyễn Viết Cường

1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT:

 + Mục đích cơ bản và quan trọng nhất khi tham gia tập luyện TDTT là nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực của mỗi người. Thế nhưng do không biết hoặc biết nhưng coi thường, không chịu tuân theo các nguyên tắc, phương pháp khoa học trong hoạt động TDTT, nên người tập đã để xảy ra chấn thương như:

- Xây xát nhẹ chưa hoặc có chảy máu ít ở ngoài da.

- Choáng, ngất.

- Bong gân.

- Tổn thương khớp và sai khớp.

- Gập hoặc gẫy xương.

- Chấn động não hoặc cột sống.

+ Để xảy ra chấn thương làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, thể lực, đến kết quả học tập hiện tại và công tác sau này là đi ngược lại với mục đích khi tham gia luyện tập TDTT. Do đó, có thể nói chấn thương là kẻ thù của TDTT. Biết được nguuyên nhân và cách phòng tránh không để chấn thương xảy ra là yêu cầu quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT.

 2. Một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng tránh.

 a. Một số nguyên nhân:

+ Không thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện và thi đấu TDTT như:

 - Nguyên tắc hệ thống. Đó là cần tập luyện TDTT thường xuyên, kiên trì, có hệ thống.

 - Nguyên tắc tăng tiến. Đó là cần tập từ nhẹ đến nặng và từ đơn giản đến phức tạp dần theo một kế hoạch nhất định, không nóng vội, ngẫu hứng, tuỳ tiện.

- Nguyên tắc vừa sức. Đó là cần tập luyện phù hợp với khả năng và sức khoẻ của mỗi người.

 

doc40 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Nguyễn Viết Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ờ́n nhiợ̀m vụ yờu cõ̀u tiờ́t học. b. Khởi đụ̣ng + Xoay các khớp : Cụ̉ tay, cụ̉ chõn, gụ́i, hụng, vai... + ép dọc, ép ngang. +Nhảy đổi chõn,bật cao thu gối 2. Kiểm tra bài cũ: khụng 3. Bài mới: a. Bài TD : ễn: cỏc Động tỏc: Vươn thở, tay, chõn, lườn.Bụng,phối hợp. * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số nhịp khú của bài TD. b. Bật nhảy : - Luyện tập một số bài tập bổ trợ: - Đá lăng trước - sau. - Đá lăng ngang. - Đà một bước giậm nhảy – co chõn. - Đà một bước giậm nhảy – đỏ lăng. * Trũ chơi: Khộo vướng chõn * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số kỹ năng khú . 3 . Chạy bền : - Luyện tập chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn;Nam 500m;nữ 400m (hoặc chạy theo nhúm sức khỏe) * Thả lỏng, hụ̀i tĩnh: Thả lỏng chõn, tay, toàn thõn. Đấm lưng nhẹ. 4. Củng cố: Nhọ̃n xét tiờ́t học. 5.Hướng dẫn - Dặn dũ: Hướng dõ̃n và dặn bài tọ̃p vờ̀ nhà ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cỏn sự tập hợp lớp, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € ‚‚‚‚‚‚‚‚ - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phõn tớch động tỏc - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trũ chơi - GV điều khiển – HS tham gia trũ chơi * Tập hợp đội hỡnh hàng ngang - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xột tiết học. - GV dặn dũ HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Rút kinh nghiệm: Thầy:........ Trũ:... Duyệt : Rỳt kinh nghiệm bài sọan: Tuần : 12 BÀI THỂ DỤC Ngày soạn:10/10 Tiết: 23 BẬT NHẢY - CHẠY BỀN Ngày dạy : I/ Mục đớch: 1. Bài TD : ễn 6 động tỏc: Vươn thở, tay, chõn, lườn,bụng ,phối hợp. Học cỏc động tỏc: Thăng bằng, nhảy, điều hũa. 2. Bật nhảy:Luyện tập một số động tỏc bổ trợ, trũ chơi “ Lũ cũ một chõn”. 3 . Chạy bền : chạy đường vũng số 8 Kiến thức : Biết tờn và cỏch thực hiện cỏc nội dung trờn. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đỳng cỏc yờu cầu trờn ,để rốn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II/ Chuẩn bị: + Sõn trường. + Học sinh : cờ,vợ̀ sinh sõn bãi và trang phục tập luyện. + Giáo viờn chuõ̉n bị còi, dõy nhảy. III/ Tiến trỡnh lờn lớp: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định tổ chức: a. Nhọ̃n lớp: + Nhận lớp + Phụ̉ biờ́n nhiợ̀m vụ yờu cõ̀u tiờ́t học. b. Khởi đụ̣ng + Xoay các khớp : Cụ̉ tay, cụ̉ chõn, gụ́i, hụng, vai... + ép dọc, ép ngang. +Nhảy đổi chõn,bật cao thu gối 2. Kiểm tra bài cũ: khụng 3. Bài mới: a. Bài TD : ễn: cỏc Động tỏc: Vươn thở, tay, chõn, lườn.Bụng,phối hợp. -Học : Động tỏc Thăng bằng. - Động tỏc nhảy: - Động tỏc Điều hũa. * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số nhịp khú của bài TD. b. Bật nhảy : - Luyện tập một số bài tập bổ trợ: - Đá lăng trước - sau. - Đá lăng ngang. - Đà một bước giậm nhảy – co chõn. - Đà một bước giậm nhảy – đỏ lăng. * Trũ chơi: Lũ cũ một chõn. * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số kỹ năng khú . 3 . Chạy bền : - Luyện tập chạy đường vũng số 8. * Thả lỏng, hụ̀i tĩnh: Thả lỏng chõn, tay, toàn thõn. Đấm lưng nhẹ. 4. Củng cố: Nhọ̃n xét tiờ́t học. 5.Hướng dẫn - Dặn dũ: Hướng dõ̃n và dặn bài tọ̃p vờ̀ nhà ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cỏn sự tập hợp lớp, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € ‚‚‚‚‚‚‚‚ - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phõn tớch động tỏc - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trũ chơi - GV điều khiển – HS tham gia trũ chơi Lũ cũ bằng một chõn * HS thực hiện chạy đường vũng số 8. * Tập hợp đội hỡnh hàng ngang - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xột tiết học. - GV dặn dũ HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Rút kinh nghiệm: Thầy:........ Trũ:... Tuần : 12 BÀI THỂ DỤC Ngày soạn:10/10 Tiết: 24 BẬT NHẢY - CHẠY BỀN Ngày dạy : I/ Mục đớch: 1. Bài TD : ễn Bài thể dục 9 động tỏc với cờ. 2. Bật nhảy: ễn một số động tỏc bổ trợ: đỏ lăng trước,đỏ lăng trước sau; - Trũ chơi “ Nhảy vào vũng trũn tiếp sức” 3 . Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Kiến thức : Biết tờn và thuộc thứ tự ,cỏch thực hiện cỏc nội dung trờn. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đỳng biờn độ,nhịp điệu bài TD và cỏc yờu cầu trờn ,để rốn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II/ Chuẩn bị: + Sõn trường. + Học sinh : vợ̀ sinh sõn bãi . + Giáo viờn chuõ̉n bị còi, cờ III/ Tiến trỡnh lờn lớp: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định tổ chức: a. Nhọ̃n lớp: + Nhận lớp + Phụ̉ biờ́n nhiợ̀m vụ yờu cõ̀u tiờ́t học. b. Khởi đụ̣ng + Xoay các khớp : Cụ̉ tay, cụ̉ chõn, gụ́i, hụng, vai... + ép dọc, ép ngang. +Nhảy đổi chõn,bật cao thu gối 2. Kiểm tra bài cũ: khụng 3. Bài mới: a. Bài TD : ễn: Cả bài thể dục. * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số nhịp khú của bài TD. - Chõn,Bụng,Phối hợp,Thăng bằng,nhảy b. Bật nhảy : - ễn một số bài tập bổ trợ: - Đá lăng trước - sau. - Đá lăng sang ngang. * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số kỹ năng khú . * Trũ chơi “ Nhảy vào vũng trũn tiếp sức” 3 . Chạy bền : - Luyện tập chạy theo nhúm sức khỏe ,vũng quanh sõn trường. * Thả lỏng, hụ̀i tĩnh: Thả lỏng chõn, tay, toàn thõn. 4. Củng cố: Nhọ̃n xét tiờ́t học. 5.Hướng dẫn - Dặn dũ: Hướng dõ̃n và dặn bài tọ̃p vờ̀ nhà ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cỏn sự tập hợp lớp, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € ‚‚‚‚‚‚‚‚ - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phõn tớch động tỏc - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trũ chơi - GV điều khiển – HS tham gia trũ chơi - HS thực hiện .GV quan sỏt và nhắc nhở HS cần kết hợp với thở trong khi chạy. * Tập hợp đội hỡnh hàng ngang - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Rút kinh nghiệm: Thầy:........ Trũ:... Duyệt : Rỳt kinh nghiệm bài sọan: Tuần : 13 BÀI THỂ DỤC Ngày soạn:10/10 Tiết: 25 BẬT NHẢY - CHẠY BỀN Ngày dạy : I/ Mục đớch: 1. Bài TD : Tiếp tục ụn tập bài Thể Dục (chỳ ý biờn độ, nhịp điệu). 2. Bật nhảy: Đỏ lăng trước, đỏ lăng sau, đà một bước giậm nhảy đỏ lăng. - Trũ chơi “ lũ cũ Chọi gà”; 3 . Chạy bền : Luyện tập Chạy theo đường gấp khỳc, Kiến thức : Biết tờn và thuộc thứ tự ,cỏch thực hiện cỏc nội dung trờn. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đỳng biờn độ,nhịp điệu bài TD và cỏc yờu cầu trờn ,để rốn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II/ Chuẩn bị: + Sõn trường. + Học sinh : vợ̀ sinh sõn bãi . + Giáo viờn chuõ̉n bị còi, cờ III/ Tiến trỡnh lờn lớp: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định tổ chức: a. Nhọ̃n lớp: + Nhận lớp + Phụ̉ biờ́n nhiợ̀m vụ yờu cõ̀u tiờ́t học. b. Khởi đụ̣ng + Xoay các khớp : Cụ̉ tay, cụ̉ chõn, gụ́i, hụng, vai... + ép dọc, ép ngang. +Nhảy đổi chõn,bật cao thu gối 2. Kiểm tra bài cũ: khụng 3. Bài mới: a. Bài TD : ễn: Cả bài thể dục. * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số nhịp khú của bài . - Chõn,Bụng,Phối hợp,Thăng bằng,nhảy b. Bật nhảy : - ễn một số bài tập bổ trợ: - Đá lăng trước - sau. - Đá lăng sang ngang. * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số kỹ năng khú . * Trũ chơi “ Lũ cũ chọi gà” 3 . Chạy bền : - Luyện tập chạy theo đường gấp khỳc. * Thả lỏng, hụ̀i tĩnh: Thả lỏng chõn, tay, toàn thõn. 4. Củng cố: Nhọ̃n xét tiờ́t học. 5.Hướng dẫn - Dặn dũ: Hướng dõ̃n và dặn bài tọ̃p vờ̀ nhà ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cỏn sự tập hợp lớp, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € ‚‚‚‚‚‚‚‚ - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phõn tớch động tỏc - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - HS thực hiện .GV quan sỏt và nhắc nhở HS cần kết hợp với thở trong khi chạy. * Tập hợp đội hỡnh hàng ngang - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Rút kinh nghiệm: Thầy:........ Trũ:... Duyệt : Rỳt kinh nghiệm bài sọan:

File đính kèm:

  • docGA TD 7 hinh cuc dep.doc