Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2011-2012

A. Phần Mở Đầu:

a. Nhận lớp:

- Lớp trưởng tập trung báo cáo sỹ số.

- GV nêu nội dung giờ học.

b. Khởi động:

- Chạy thường một vòng sân

- Quay các khớp:

+ Cổ tay cổ chân.

+ Quay khớp gối.

+ Quay khớp hông.

+ Quay khớp vai cánh tay.

c. Kiểm tra bài cũ:

B. Phần cơ bản:

1. Ôn các kỹ năng ĐHĐN:

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, (trái), quay đằng sau, điểm số từ 1 đến hêt và điểm số 1 – 2. . 1 -2.

2. Học biến đổi đội hình 0 - 2 - 4:

3. Chạy nhanh:

- Ôn các động tác bổ trợ:

+ Chạy bước nhỏ.

+ Chạy nâng cao đùi.

+ Chạy đá gót vào mông.

+ Tại chỗ đánh tay.

+ Đứng mặt hướng chạy – xuất phát

4. Chạy bền:

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

C. Phần kết thúc:

- Hồi tĩnh:

+ Cúi người thả lỏng.

+ Duỗi chân tay thả lỏng:

- Gv nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn tập luyện ở nhà.

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cầu kĩ thuật chạy bền. - HS chạy theo nhóm Nam, Nữ riêng. - GV di chuyển để theo dõi HS. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *GV - Gv nhận xét đánh giá giờ học và hướng dẫn cho HS cách tập luyện từng nội dung ở nhà. - Tập vào buổi sáng sớm. Ngày 29 tháng 11 năm 2011 Tiết31: ôn tập học kỳ i.Mục tiêu: Kiến thức:Biết thực hiện kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 60m. Kỹ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ và kỹ thuật xuất phát cao chạy 60m. Thực hiện đúng kĩ thuật chạy bền và chạy hết cự li cự li qui định. III. Địa điểm – phương tiện: Sân vận động xã , đồng hồ còi, Kẻ vạch xuất phát. IV. Tiến trình dạy học: Nội dung định lượng Tổ chức và phương pháp I. phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học. 2- Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân: - Bài thể dục tay không - HS thực hiện các động tác xoay cổ tay, khuỷu vai, cổ chân, xoay đầu gối, xoay hông. - ép dọc, ép ngang. ii. phần cơ bản: 1. Chạy nhanh: - Trò chơi “ Chạy nhanh tiếp sức” - Luyện tập các động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Luyện tập xuất phát cao chạy nhanh 60m 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. III. phần kết thúc: - Hồi tĩnh: + Cúi người thả lỏng. + Duỗi chân tay thả lỏng: - Gv nhận xét giờ học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà. + Luyện tập chạy nhanh. + Luyện tập chạy bền. 10phút 200M 30phút 5 phút Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV. - GV phổ biến ngắn gọn và yêu cầu HS tập luyện tốt. - HS thực hiện khởi động, GV qua sát nhắc nhở HS tập. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV: phổ biến cách chơi , luật chơi HS : thực hiện theo yêu cầu Đội hình tập chạy nhanh 60M ********* * ********* * ********* * CB XP Đ * - Cho cả lớp cùng tập theo hiệu lệnh của GV, chú ý sửa sai cho HS. - GV kiểm tra sức khoẻ HS. - Chạy theo 2 nhóm nam, nữ - GV di chuyển để theo dõi HS. - Yêu cầu chạy hết cự li qui định. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện. - GV nhận xét giờ học, giao HS tập luyện ở nhà. Ngày 06 tháng 12 năm 2011 Tiết 32: ôn tập học kỳ i.Mục tiêu: Kiến thức:Biết thực hiện kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 60m. Kỹ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ và kỹ thuật xuất phát cao chạy 60m. Thực hiện đúng kĩ thuật chạy bền và chạy hết cự li cự li qui định. III. Địa điểm – phương tiện: Sân vận động xã , đồng hồ còi, Kẻ vạch xuất phát. IV. Tiến trình dạy học: Nội dung định lượng Tổ chức và phương pháp I. phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học. 2- Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân: - Bài thể dục tay không - HS thực hiện các động tác xoay cổ tay, khuỷu vai, cổ chân, xoay đầu gối, xoay hông. - ép dọc, ép ngang. ii. phần cơ bản: 1. Chạy nhanh: - Trò chơi “ Chạy nhanh tiếp sức” - Luyện tập các động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Luyện tập xuất phát cao chạy nhanh 60m 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. III. phần kết thúc: - Hồi tĩnh: + Cúi người thả lỏng. + Duỗi chân tay thả lỏng: - Gv nhận xét giờ học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà. + Luyện tập chạy nhanh. + Luyện tập chạy bền. 10phút 200M 30phút 5 phút Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV. - GV phổ biến ngắn gọn và yêu cầu HS tập luyện tốt. - HS thực hiện khởi động, GV qua sát nhắc nhở HS tập. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV: phổ biến cách chơi , luật chơi HS : thực hiện theo yêu cầu Đội hình tập chạy nhanh 60M ********* * ********* * ********* * CB XP Đ * - Cho cả lớp cùng tập theo hiệu lệnh của GV, chú ý sửa sai cho HS. - GV kiểm tra sức khoẻ HS. - Chạy theo 2 nhóm nam, nữ - GV di chuyển để theo dõi HS. - Yêu cầu chạy hết cự li qui định. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện. - GV nhận xét giờ học, giao HS tập luyện ở nhà. Ngày 7 tháng 12 năm 2011 Tiết 33: ôn tập học kỳ i.Mục tiêu: Kiến thức:Biết thực hiện kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 60m. Kỹ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ và kỹ thuật xuất phát cao chạy 60m. III. Địa điểm – phương tiện: Sân vận động xã , đồng hồ còi, Kẻ vạch xuất phát. IV. Tiến trình dạy học: Nội dung định lượng Tổ chức và phương pháp I. phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học. 2- Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân: - Bài thể dục tay không - HS thực hiện các động tác xoay cổ tay, khuỷu vai, cổ chân, xoay đầu gối, xoay hông. - ép dọc, ép ngang. ii. phần cơ bản: 1. Chạy nhanh: - Trò chơi “ Chạy nhanh tiếp sức” - Luyện tập các động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Luyện tập xuất phát cao chạy nhanh 60m III. phần kết thúc: - Hồi tĩnh: + Cúi người thả lỏng. + Duỗi chân tay thả lỏng: - Gv nhận xét giờ học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà. + Luyện tập chạy nhanh. + Luyện tập chạy bền. 10phút 200M 30phút 5 phút Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV. - GV phổ biến ngắn gọn và yêu cầu HS tập luyện tốt. - HS thực hiện khởi động, GV qua sát nhắc nhở HS tập. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV: phổ biến cách chơi , luật chơi HS : thực hiện theo yêu cầu Đội hình tập chạy nhanh 60M ********* * ********* * ********* * CB XP Đ * - Cho cả lớp cùng tập theo hiệu lệnh của GV, chú ý sửa sai cho HS. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện. - GV nhận xét giờ học, giao HS tập luyện ở nhà. Ngày 12 tháng 12 năm 2011 Tiết 34: Kiểm tra học kỳ I. Mục têu: - Kiến thức:- Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh 60m. - Kỹ năng:- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh 60m. III. Địa điểm – phương tiện: - Vệ sinh sân tập, còi, bàn ghế GV, kẻ vạch xuất phát, đồng hồ, đây đích. IV. Tiến trình dạy học: 1. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật xuất phát cao, kĩ thuật bước chạy và thành tích. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 HS - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra một lần: Xuất phát cao - chạy 60m. - Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, không được điểm giỏi. 3. Cách cho điểm: - Điểm Kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác và thành tích đạt được của từng học sinh. + Điểm G: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt được 9,5s của Nam, 10,4s của Nữ. + Điểm K: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt được 11s của Nam, 12,2s của Nữ. + Điểm Tb: Thực hiện được những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt được10,2 của Nam, 11,2s của Nữ. + Điểm Y: Chạy để gót chạm đất và không đạt được thành tích ở mức điểm 5 - 6. V. Kết thúc: - Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. - Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. Ngày soạn:14 / 12 / 2011 Tiết 35 -36: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT I.Mục tiêu: Kiến thức: Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh 60m. Biết cách thực hiện kỷ thuật bật xa. Kỹ năng:- Thực hiện đúng các nội dung. Chạy 60m, Bật xa ,đạt được thành tích theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. III. Địa điểm – phương tiện: - Vệ sinh sân tập, còi, cờ lệnh, đồng hồ, dây đích, kẻ vạch xuất phát. IV. Tiến trình dạy học: 1. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh 60m .bật xa. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS cán sự hô hiệu lệnh - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra một lần của một nội dung trên: - Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lần 2. 3. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích của từng học sinh dựa vào bảng thành tích tiêu chuẩn RLTT. Mức Nội dung thi Nam Nữ Đạt Chạy 60m (s) 11.0 11.9 Bật xa (cm). 170 155 KHá Chạy 60m (s) 10.2 11.2 Bật xa (cm). 180 165 Giỏi Chạy 60m (s) 9.5 10.4 Bật xa (cm). 195 175 V. Kết thúc: - Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. - Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. Tiết 20: Kiểm tra chạy nhanh I. Mục Tiêu: Kiến thức : Biết cánh thực hiện xuất phát cao- chạy nhanh 60m. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao-chạy nhanh 60m Đạt tiêu chuẩn RLTT(chạy nhanh) II. Địa điểm – phương tiện: - Vệ sinh sân tập, còi, bàn ghế GV, kẻ vạch xuất phát, đồng hồ, đây đích. III. Tiến trình dạy học: 1. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật xuất phát cao, kĩ thuật bước chạy và thành tích. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 HS - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra một lần: Xuất phát cao - chạy 60m. - Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, không được quá 8 điểm. 3. Cách cho điểm: - Điểm Kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác và thành tích đạt được của từng học sinh. + Điểm giỏi: -Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt được 9,5s của Nam, 10,4s của Nữ. + Điểm Khá:-Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt được 11s của Nam, 12,2s của Nữ. + Điểm TB:-Thực hiện được những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt được10,2 của Nam, 11,2s của Nữ. + Điểm Yếu:-Chạy để gót chạm đất và không đạt được thành tích ở mức điểm 5 - 6. V. Kết thúc: - Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. - Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà.

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 7 HOC KI II.doc