Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm -Năm học 2012-2013 - Nguyễn Viết Ân

I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

1.kiến thức.

 - Lý thuyết: Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương,khi hoạt động TDTT

2:Kỹ năng:

-Lý thuyết: Vận dụngđể phòng, tránh chấn thương khi học giờ thể dục và thi đấu.

3.Thái độ hành vi:

Trong giờ học phải nghiêm túc,tập tự giác tích cực

II .ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

1. Điạ Điểm : Sân trường,khu tập vệ sinh sạch sẽ.

2. Phương tiện,thiết bị: Giáo án,còi,tranh,

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

 

doc107 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm -Năm học 2012-2013 - Nguyễn Viết Ân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ở mức tương đối đỳng, nhưng chưa đẹp , chưa thở sõu ở cỏc động tỏc vươn thở , hoặc động tỏc thăng bằng thực hiện với biờn độ hẹp . ĐIểm 5-6 : cú 1-2 động tỏc thực hiện sai . Điểm 3-4 cú 3-4 động tỏc sai trở lờn . (30’) Mỗi Hs được tham gia một lần kiểm tra bài thể dục , mỗi động tỏc 2x8 nhịp. trường hợp đặc biệt giỏo viờn cú thể cho kiểm tra lại lần 2 . Khi kiểm tra lại lần 2 thực hiện rất tốt điểm kiểm tra cung khụng quỏ 8, kiểm tra lần 3 khụng quỏ 7 . Kiểm tra theo nhiều đợt , mỗi đợt 3-6 HS . hoặc tựy theo số lượng hs để kiểm tra cho phự hợp . Những Hs đến lượt đứng đỳng vào vị trớ chuẩn bị , sau đú gv hụ nhịp để cỏc em thực hiện động tỏc , những Hs chưa đến lượt hoặc đó qua kiểm tra chỳ ý quan sỏt cỏc bạn đang kiểm tra để nhận xột ( nếu Gv yờu cầu) C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tỏc thả lỏng :điều hoà . rung đựi , rũ tay chõn ,.. 2. Nhận xột 3. Bài tập về nhà. 4. Xuống lớp (7’) Gv điều khiển Hs thả lỏng. - Hs thả lỏng tớch cực, ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv nhận xột ưu - khuyết điểm buổi học ,ra bài tập về nhà . Gv hụ “giải tỏn” Hs hụ “khoẻ” ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngày Soạn : 07/03/2010 . Tiết 49-50 Tờn Bài Dạy : ĐÁ CẦU - BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I . MỤC TIấU - YấU CẦU. 1.kỹ năng. a) Đỏ cầu: biết cỏch thực hiện cỏc kỹ thuật của đỏ cầu như: Tõng cầu bằng đựi , tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn,học tư thế chuẩn bị và di chuyển. b) Bật nhảy: Rốn luyện cỏc động tỏc :Chạy đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng ; Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà .Chơi trũ chơi :“ Nhảy lũ cũ tiếp sức chuyển vật”. c) chạy bền: Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. 2. Yờu cầu : a) Đỏ cầu: thực hiện tương đối cỏc kỹ thuật đỏ cầu như: Tõng cầu bằng đựi , tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn,học tư thế chuẩn bị và di chuyển. b) Bật nhảy: Hs thực hiện tương đối cỏc kỹ thuật của giậm nhảy như:Chạy đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng; Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà , biết cỏch chơi trũ chơi : “ Lũ cũ tiếp sức” c) Chạy bền: thực hiện được chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. 3. Thỏi độ- hành vi Thực hiện đỳng theo yờu cầu của Gv và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện . II . ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1.Điạ Điểm : Sõn trường THCS Tõn Hải 2.Phương tiện :Sõn bói sạch sẽ, an toàn, cũi, cầu , bộ cọc nhảy cao, nệm III.TIẾN TRèNH DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A . MỞ ĐẦU 1 Nhận Lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - trang phục - Phổ biến nội dung – yờu cầu bài học. 2.Khởi động : a) Khởi động chung :gồm cỏc động tỏc cơ bản: cổ, đỏnh tay cao thấp . ngực, bụng, vặn mỡnh., lườn, chõn, xoay cỏc khớp. b )khởi động chuyờn mụn . - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi . - Chạy gút chạm mụng . - Chạy đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng 3. Kiểm tra bài cũ: Em hóy thực hiện kỹ thuật chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà ? (7-9’) 1-2’ 2x8n 2x15m “ “ “ - Gv Nhận lớp .phổ biến nội dung yờu cầu bài học. -Lt bỏo cỏo sĩ số - trang phục ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Lớp trưởng điều khiển -Gv quan sỏt sửa sai ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € -- -- - - - - - - → - Gv gọi 1-2 Hs lờn thực hiện kỹ thuật chạy đà chớnh diện co chõn qua xà. - GV nhận xột cho điểm. B.CƠ BẢN 2. Bật nhảy: 1. Đỏ cầu: a) ễn tập: ễn tập tõng cầu bằng đựi , tõng cầu bằng mà trong bàn chõn Học mới. di chuyển bước đơn ra trước chếch trỏi , chờch phải. a) ễn Tập: - Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. b) Trũ chơi: “Nhảy lũ cũ tiếp sức chuyển vật”. - Chuẩn bị : chia lớp thành 4 tổ , tập hợp thành 4 hàng dọc trước vạch xuất phỏt . - Cỏch chơi : Khi nghe hiệu lệnh xuất phỏt của người chỉ huy em đầu hàng nhanh chúng nhảy lũ cũ bằng một chõn lờn chuyển vật về ,sau đú chạy nhanh về đưa cho em thứ hai và về đứng ở cuối hàng.Em thứ hai tiếp tục nhảy lũ cũ chuyển vật lờn, cứ như vậy cho đến hết . Đội nào nhanh nhất ớt pham quy sẽ thắng cuộc. -Luật chơi: + Khi nghe hiệu lệnh của người chỉ huy mới xuất phỏt. +Phải chuyển vật về người tiếp theo ở vạch xuất phỏt, người chơi tiếp theo mới được xuất phỏt . + Khụng được đứng trước vạch xuất phỏt . d)Củng cố . Em hóy thực hiện kỹ thuật , tõng búng bằng đựi , tõng búng bằng mu bàn chõn ? (70’) 1l/Hs - Gv hướng dẫn Hs ụn luyện, quan sỏt sửa sai . -Cả lớp ụn lại kỹ thuật di chuyển của đỏ cầu ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Chia lớp thành 2 nhúm tập luyện dưới sự điều khiển của ban cỏn sự lớp . + Nhúm 1 ụn luyện đỏ cầu. + Nhúm 2 ụn luyện bật nhảy. N1: ễn đỏ cầu : tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mu bàn chõn . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € N2: ễn bật nhảy . Nệm € € € € - - - - - → € € € € € € € € € *** Đổi nhúm: N1: ễn Bật nhảy. N2: ễn đỏ cầu Gv hướng dẫn Hs cỏch chơi, luật chơi cho Hs . ĐH ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → XP Đớch - Lớp nhận xột . - Gv nhận xột chung C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tỏc thả lỏng :điều hoà . rung đựi , rũ tay chõn ,.. 2. Nhận xột 3. Bài tập về nhà. 4. Xuống lớp (7-9’) Gv điều khiển Hs thả lỏng. ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Yờu cầu:Hs thả lỏng tớch cực, - Gv nhận xột ưu - khuyết điểm buổi học ,ra bài tập về nhà . Gv hụ “giải tỏn” Hs hụ “khoẻ” ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngày Soạn : 07/03/2010 . Tiết 51-52 Tờn Bài Dạy : ĐÁ CẦU - BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I . MỤC TIấU - YấU CẦU. 1.kỹ năng. a) Đỏ cầu: biết cỏch thực hiện cỏc kỹ thuật của đỏ cầu như: Tõng cầu bằng đựi , tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn,Tõng cầu bằng mu bàn chõn. b) Bật nhảy: Rốn luyện cỏc động tỏc :Chạy đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng ; Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà .Chơi trũ chơi :“ Nhảy lũ cũ tiếp sức chuyển vật”. c) chạy bền: Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. 2. Yờu cầu : a) Đỏ cầu: thực hiện tương đối cỏc kỹ thuật đỏ cầu như: Tõng cầu bằng đựi , tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, Tõng cầu bằng mu bàn chõn. b) Bật nhảy: Hs thực hiện tương đối cỏc kỹ thuật của giậm nhảy như:Chạy đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng; Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà , biết cỏch chơi trũ chơi : “ Lũ cũ tiếp sức” c) Chạy bền: thực hiện được chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. 3. Thỏi độ- hành vi Thực hiện đỳng theo yờu cầu của Gv và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện . II . ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1.Điạ Điểm : Sõn trường THCS Tõn Hải 2.Phương tiện :Sõn bói sạch sẽ, an toàn, cũi, cầu , bộ cọc nhảy cao, nệm III.TIẾN TRèNH DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A . MỞ ĐẦU 1 Nhận Lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - trang phục - Phổ biến nội dung – yờu cầu bài học. 2.Khởi động : a) Khởi động chung :gồm cỏc động tỏc cơ bản: cổ, đỏnh tay cao thấp . ngực, bụng, vặn mỡnh., lườn, chõn, xoay cỏc khớp. b )khởi động chuyờn mụn . - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi . - Chạy gút chạm mụng . - Chạy đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng 3. Kiểm tra bài cũ: Em hóy thực hiện kỹ thuật chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà ? (7-9’) 1-2’ 2x8n 2x15m “ “ “ - Gv Nhận lớp .phổ biến nội dung yờu cầu bài học. -Lt bỏo cỏo sĩ số - trang phục ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Lớp trưởng điều khiển -Gv quan sỏt sửa sai ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € -- -- - - - - - - → - Gv gọi 1-2 Hs lờn thực hiện kỹ thuật chạy đà chớnh diện co chõn qua xà. - GV nhận xột cho điểm. B.CƠ BẢN 2. Bật nhảy: 1. Đỏ cầu: a) ễn tập: ễn tập tõng cầu bằng đựi , tõng cầu bằng mà trong bàn chõn Học mới. Tõng cầu bằng mu bàn chõn. a) ễn Tập: - Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. b) Trũ chơi: “Nhảy lũ cũ tiếp sức chuyển vật”. - Chuẩn bị : chia lớp thành 4 tổ , tập hợp thành 4 hàng dọc trước vạch xuất phỏt . - Cỏch chơi : Khi nghe hiệu lệnh xuất phỏt của người chỉ huy em đầu hàng nhanh chúng nhảy lũ cũ bằng một chõn lờn chuyển vật về ,sau đú chạy nhanh về đưa cho em thứ hai và về đứng ở cuối hàng.Em thứ hai tiếp tục nhảy lũ cũ chuyển vật lờn, cứ như vậy cho đến hết . Đội nào nhanh nhất ớt pham quy sẽ thắng cuộc. -Luật chơi: + Khi nghe hiệu lệnh của người chỉ huy mới xuất phỏt. +Phải chuyển vật về người tiếp theo ở vạch xuất phỏt, người chơi tiếp theo mới được xuất phỏt . + Khụng được đứng trước vạch xuất phỏt . d)Củng cố . Em hóy thực hiện kỹ thuật , tõng búng bằng đựi , tõng búng bằng mu bàn chõn ? (70’) 1l/Hs - Gv hướng dẫn Hs ụn luyện, quan sỏt sửa sai . -Cả lớp ụn lại kỹ thuật di chuyển của đỏ cầu . ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Chia lớp thành 2 nhúm tập luyện dưới sự điều khiển của ban cỏn sự lớp . + Nhúm 1 ụn luyện đỏ cầu + Nhúm 2 ụn luyện bật nhảy. N1: ễn búng đỏ : tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mu bàn chõn . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € N2: ễn bật nhảy . Nệm € € € € - - - - - → € € € € € € € € € *** Đổi nhúm: N1: ễn Bật nhảy. N2: ễn đỏ cầu. Gv hướng dẫn Hs cỏch chơi, luật chơi cho Hs . ĐH ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → XP Đớch - Lớp nhận xột . - Gv nhận xột chung C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tỏc thả lỏng :điều hoà . rung đựi , rũ tay chõn ,.. 2. Nhận xột 3. Bài tập về nhà. 4. Xuống lớp (7-9’) Gv điều khiển Hs thả lỏng. ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Yờu cầu:Hs thả lỏng tớch cực, - Gv nhận xột ưu - khuyết điểm buổi học ,ra bài tập về nhà . Gv hụ “giải tỏn” Hs hụ “khoẻ” ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

File đính kèm:

  • docgiao an td 7 chuan.doc