Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì II

I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1_ Mục tiêu

+ Đá cầu: : Ôn nội dung tiết 18. Học kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Rèn luyện sức bền: tâng cầu bền

+ ĐTBT: một số động tác bổ trợ đá cầu

+ Chạy bền luyện tập

2_Yêu cầu

a. Kiến thức

+ Đá cầu: Biết cách thực hiện kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Rèn luyện sức bền: tâng cầu bền

 + ĐTBT: một số động tác bổ trợ đá cầu

+ Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy

b. Kỹ năng:

+ Đá cầu: Thực hiện cơ bản kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Rèn luyện sức bền: tâng cầu bền

 + ĐTBT: một số động tác bổ trợ đá cầu

+ Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên

II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục

2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên

III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC :

 

doc36 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ò chơi: Nhảy ô tiếp sức + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Luyện tập: Biết cách thực hiện các nội dung đã học trong HKI + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + Luyện tập: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung đã học trong HKI + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1 Luyện tập: Ôn nội dung đã học trong HKI 2- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần 20 GIÁO ÁN SỐ 39 Ngày soạn: Tiết PPCT 37 Ngày dạy: LÝ THUYẾT- TRÒ CHƠI-CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Lý thuyết: Phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao(nội dung 1) + Trò chơi: Người thừa thứ ba + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Luyện tập: Biết được nguyên nhân nhảy xa chấn thương và cách phòng tránh khi hoạt động thể dục + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + Luyện tập: Vận dụng đề phòng tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu TDTT + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1 + Lý thuyết: Phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao(nội dung 1) 2- Trò chơi: Người thừa thứ ba 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần 20 GIÁO ÁN SỐ 40 Ngày soạn: Tiết PPCT 38 Ngày dạy: TDPTC- TRÒ CHƠI-CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + TDPTC: Gioi thiệu bài thể dục phát triển chung cho cả nam và nữ. Học ba động tác vươn thở, tay và chân + Trò chơi: Lò cò tiếp sức + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + TDPTC: Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay và chân + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + TDPTC: thực hiện động tác vươn thở, tay và chân + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1 TDPTC: Gioi thiệu bài thể dục phát triển chung cho cả nam và nữ. Học ba động tác vươn thở, tay và chân 2- Trò chơi: Lò cò tiếp sức 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần 21 GIÁO ÁN SỐ 41 Ngày soạn: Tiết PPCT 39 Ngày dạy: TDPTC- TRÒ CHƠI-CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + TDPTC: Ôn ba động tác vươn thở, tay và chân. Học 2 động tác: bụng, lườn. + Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + TDPTC: Biết tên và cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, bụng và lườn + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + TDPTC: thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, bụng và lườn + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1 TDPTC: Ôn ba động tác vươn thở, tay và chân. Học 2 động tác: bụng, lườn. 2- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần 21 GIÁO ÁN SỐ 42 Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: TDPTC- TRÒ CHƠI-CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + TDPTC: Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân bụng, lườn. Học 2 động tác phối hợp thăng bằng + Trò chơi: Lò cò chọi gà + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + TDPTC: Biết tên và cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, bụng lườn. Học 2 động tác phối hợp thăng bằng + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + TDPTC: thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, bụng, lườn.Học 2 động tác phối hợp thăng bằng + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1 TDPTC: Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân bụng, lườn. Học 2 động tác phối hợp thăng bằng 2- Trò chơi: Lò cò chọi gà 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh

File đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 7(2).doc