Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 45: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền

I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà.

 Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 - Nộm búng: Học đà 2 bước chéo (bước cuối) nộm búng xa.

 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền.

 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dây, hố nhảy xa, còi

 thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà .

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 45: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn:11/02/2007 Baứi daùy : bật nhảy - ném bóng - chạy bền Tuaàn: 23 Tieỏt: 45 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà. Học: Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. - Nộm búng: Học đà 2 bước chộo (bước cuối) nộm búng xa. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dõy, hố nhảy xa, còi thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà . III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - GV chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy : bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. - Gọi 2 - 4 em lờn thực hiện kỹ thuật bật nhảy 1,2 chõn tay với vật trờn cao. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ờ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Bật nhảy: ễn: Đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà. - Học: Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Nộm búng: Học đà hai bước chộo (bước cuối) nộm búng xa. 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 34’ 14’ 14’ 6’ 4-8 4-7 4-7 1L ễn: Đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà. * Yờu cầu: Đỳng động tỏc, tớch cực nghiờm tỳc, giỳp HS xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng bật cao, an toàn. - Chuẩn bị: Tương tự như động tỏc chạy đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà. - Động tỏc: Chạy đà 3, 5, 7 bước đà giậm nhảy, đỏ chõn lăng mạnh ra trước – lờn cao, phối hợp 2 tay đỏnh từ sau ra trước lờn cao. Tiếp theo giữ chõn lăng, co chõn giậm và hơi ngó thõn về trước để qua xà, rơi xuống bằng chõn giậm, 2 tay phối hợp tự nhiờn giữ thăng bằng. * Yờu cầu: Đỳng động tỏc, tớch cực nghiờm tỳc, giỳp HS xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng bật cao, chỳ ý xỏc định điểm giậm nhảy sao cho khi giậm nhảy trỏnh đỏ vào xà, an toàn. - Chuẩn bị: Tay thuận cầm búng. Đứng chõn cựng bờn với tay cầm búng ở phớa sau, chạm đất bằng nữa bàn chõn trờn. Chõn trước chạm đất bằng cả bàn chõn. - Động tỏc: Bước chõn sau (chõn cựng bờn tay cầm búng) ra trước, đặt cả bàn chõn chạm đất, mũi chõn hướng chếch ra ngoài, đồng thời tay cầm búng chuyển từ trờn cao - ra trước - xuống thấp. Tiếp theo, bước chõn kia ra trước 1 bước dài hơn bước trước và đặt mũi bàn chõn chạm đất chếch vào trong, đồng thời nõng gút chõn sau ttrước ra trước 1 chỳt thành chếch sang bờn (ra ngoài), tay cầm búng tiếp tục đưa vũng từ dưới thấp – lờn cao ở phớa sau tạo với tay trước thành 1 cỏnh tay đũn. Chõn sau khụyu gối, trọng tõm dồn nhiều vào chõn sau, vai hường theo hương nộm, thõn trờn ngả ra sau theo chiều lườn. tiếp theo, thực hiện tư thế ưỡn thõn hỡnh cỏnh cung và nộm búng đi xa. * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, tớch cực, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, tư thế đỳng kỹ thuật, an toàn, cố gắng thực hiện tư thế ưỡn thõn hỡnh cỏnh cung và nộm búng đi xa . - Cho các em nam chạy (600m) vòng sân tập rộng, các em nữ chạy (550m) vòng sân TDTT rộng. * Yêu cầu : Tích cực tập luyện, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhip nhàng giữa bước chạy và nhịp thở. Khi chạy xong đi bộ thả lỏng tay, chân, hít thở sâu, không nên dừng lại đột ngột. Biết phân phối sức hợp lý. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ Giáo viên phổ biến, sau đó cho các em thực hiện. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ. - Giáo viên củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý và ra bài tập về nhà. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Bật nhảy – nộm búng – chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện thực hiện kỹ thuật: Đà hai bước chộo (bước cuối) nộm búng xa. IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. . Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2007 & 2008) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc45 giao an7.45.doc