Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 13+14: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2013-2014 - Phạm Thị Nam

I. NHIỆM VỤ:

 1.ĐHĐN: Nâng cao kỹ năng đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp.

2.Chạy nhanh: Trò chơi “chạy tiếp sức”

 Ôn tư thế sẵn sàng-xuất phát; Chạy đạp sau.

 Học: Xuất phát cao-chạy nhanh 40m.

3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp.

 -Biết cách thực hiện Trò chơi “chạy tiếp sức”; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m.

 -Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định.

 2. Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp; Trò chơi “chạy tiếp sức”; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau; xuất phát cao-chạy nhanh 40m.

 -Thực hiện được xuất phát cao-chạy nhanh 40m.

 3. Thái độ:

 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương

 III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

 IV.ĐỊA ĐIỂM:

- Sân tập TDTT của trường.

 V.DỤNG CỤ:

- Tranh xuất phát cao.

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 13+14: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2013-2014 - Phạm Thị Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 7 MÔN: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ; CHẠY NHANH; CHẠY BỀN. ˜w™ Tiết CT : 13+14 Thời gian dạy : 30/09/2013 I. NHIỆM VỤ: 1.ĐHĐN: Nâng cao kỹ năng đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp. 2.Chạy nhanh: Trò chơi “chạy tiếp sức” Ôn tư thế sẵn sàng-xuất phát; Chạy đạp sau. Học: Xuất phát cao-chạy nhanh 40m. 3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: -Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp. -Biết cách thực hiện Trò chơi “chạy tiếp sức”; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m. -Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định. 2. Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp; Trò chơi “chạy tiếp sức”; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau; xuất phát cao-chạy nhanh 40m. -Thực hiện được xuất phát cao-chạy nhanh 40m. 3. Thái độ: -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương III.THỜI GIAN: - 2 tiết (90’) IV.ĐỊA ĐIỂM: Sân tập TDTT của trường. V.DỤNG CỤ: Tranh xuất phát cao. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần mở đầu: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. Khởi động: chung và chuyên môn KTBC: tư thế sẵn sàng-xuất phát (10-12p) 1’ 1’ 8’(2 lần x 8 nhịp) 2’ II/ Phần cơ bản: 1)ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kỹ năng: _ Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. _Đổi chân khi đi đều sai nhịp. 2)Chạy nhanh: _Trò chơi: Chạy tiếp sức. _Ôn tư thế sẵn sàng-xuất phát. _Chạy đạp sau. _ Học: Xuất phát cao-chạy nhanh 40m. 3)Chạy bền: _ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 200-250m. *Củng cố: Đi đều, vòng phải-trái; xuất phát cao chạy nhanh 40m. (68-71p) 25’ 25’ 3 - 4 lần 15’ 8’ III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét - Dặn dị (6-7p) 4’ 2’ 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Biết cách và cách thực hiện cơ bản đúng tư thế sẵn sàng-xuất phát x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá +Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy. +Đúng tư thế, chỉnh hàng khi đi vòng. -Chú ý xem GV phân tích, thị phạm cách đổi chân khi sai nhịp, áp dụng tốt . +Nắm rõ luật trò chơi, tích cực tham gia. -Thực hiện đúng tư thế sẳn sàng-xp. +Tích cực luyện tập chạy đạp sau. -Xem gv thị phạm, thực hiện đúng kt xp. -Chú ý nghe phát lệnh phản xạ nhanh. -Chạy tăng tốc độ nhanh nhất hết cự ly. -Chú ý chạy theo đường thẳng phía trước. +Hít thở đều trong quá trình chạy. +Phân phối sức hợp lý trong cự ly chạy. +Kiên trì, tích cực thực hiện hết cự ly. +Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong. -Biết các khẩu lệnh và thực hiện đi đều vòng phải-trái; biết cách và thực hiện được xuất phát cao chạy 40m. -Gv điều khiển cho hs tập chung, sau đó chia 3 nhóm tập luyện. -Gv quản lý, điều khiển, nhắc nhở và sửa sai cho hs . 40m 200-250m -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN. -Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu. -Tinh thần thái độ học tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyệt của B GH Suối Ngô, ngày 28 Tháng 09 Năm 2013 Giáo viên soạn Phạm Thị Nam NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGIAO AN SO 7 -7.doc