Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Duy Hải Hà

A. Mục tiêu

- Giúp học sinh có một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong khi tập luyện và thi đấu TDTT.

 - Học sinh hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT.

 - Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luyện và thi đấu TDTT.

 B. Địa điểm – Phương tiện

- Học trên lớp, HS có vở ghi.

- Thuyết trình, giảng giải

 C. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 I. Nhận lớp

 

doc29 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Duy Hải Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * B. Cơ bản 1. Đội hình đội ngũ - Ôn: + Đi đều - đứng lại, Đi đều vòng phải, Đi đều vòng trái. + Cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. + Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. + Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9 2. Chạy nhanh: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Đứng vai hướng chạy - xuất phát. - Ngồi xổm - xuất phát. - Tư thế sẵn sàng - xuất phát. 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 4. Củng cố: - Tại chỗ đành tay. C. kết thúc. 1. Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2. Nhận xét đánh giá tiết học: 3. Về nhà: Ôn ĐHĐN, Các động tác bổ trợ chạy nhanh. 30-32 7’ 10’ 3l 3l 3l 10’ 3’ 5’ 2X8n 2X8n 2X8n - Giáo viên cho lớp ôn tập, sau đó chia lớp thành 4 nhóm cho các em ôn lại toàn bộ các nội dung về ĐHĐN đã học. GV quan sát sửa sai. - Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - Đội hình tập bổ trợ: x x x x x x x 15m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - HS chạy quanh sân trường theo nhóm, mỗi nhóm 5-7 em. Nam 300m, Nữ 200m. - GV gọi HS thực hiện cách đánh tay khi chạy(thực hiện tại chỗ) - Đội hình như đội hình khởi động. - HS thực hiện các động tác thả lỏng theo sự điều khiển của cán sự lớp. - Đội hình như đội hình nhận lớp. - GV nhận xét tiết học và hướng dẫn ôn tập ở nhà. Tiết: 12 Đội hình đội ngũ - chạy nhanh Ngày soạn: Ngày dạy: A. Mục tiêu - ĐHĐN: Nhằm giúp học sinh nắm được một số kiến thức cơ bản về ĐHĐN như: Đi đều - đứng lại, Đi đều vòng trái, Đi đều vòng phải; Đổi chân khi đi đều sai nhịp. Học biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9. - Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, Tư thế sẵn sàng - xuất phát; Học: Chạy đạp sau. * Học sinh thực hiện được tương đối tốt các nội dung về ĐHĐN, Thực hiện tốt cách đổi chân khi đi đều sai nhịp; Thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy nhanh và kỹ thuật Tư thế sẵn sàng - xuất phát. B. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV C. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp: Cán sự lớp báo cáo sỹ số:7A: 7B: 7C: 7D: 7E: 7G: - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 6 ĐT: + Động tác tay + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác bụng + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * B. Cơ bản 1. Đội hình đội ngũ - Ôn: + Đi đều - dứng lại, Đi đều vòng phải, Đi đều vòng trái. + Cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. + Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9 + Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. 2. Chạy nhanh: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Tư thế sẵn sàng - xuất phát. - Học: Chạy đạp sau. 3. Củng cố: - Thực hịên kỹ thuật: Ngồi xổm - xuất phát. C. kết thúc. 1. Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2. Nhận xét đánh giá tiết học 3. Về nhà: Ôn ĐHĐN, Các động tác bổ trợ chạy nhanh. 30-32 10’ 20’ 3l 3l 3l 2x15m 5’ 2X8n 2X8n 2X8n - Giáo viên cho lớp ôn tập, GV quan sát sửa sai. - Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - GV làm mẫu và hướng dẫn HS thực hiện. - GV quan sát và sửa sai. - Đội hình tập bổ trợ: x x x x x x x 15m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - GV làm mẫu, phân tích kỹ thuật và hướng dẫn HS tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. - Đội hình tập luyện như đội hình tập bổ trợ. - GV gọi HS thực hiện kỹ thuật, lớp nhận xét sau đó GV nhận xét lại và nêu điểm cần chú ý khi thực hiện ký thuật. - Đội hình như đội hình khởi động. - HS thực hiện các động tác thả lỏng theo sự điều khiển của cán sự lớp. - Đội hình như đội hình nhận lớp. - GV nhận xét tiết học và hướng dẫn ôn tập ở nhà. Tiết: 13 Đội hình đội ngũ - chạy nhanh Ngày soạn: chạy bền Ngày dạy: A. Mục tiêu - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, Đi đều vòng phải, Đi đều vòng trái; Đổi chân khi di đều sai nhịp; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4; Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9. - Chạy nhanh: Ôn Tư thế sẵn sàng - xuất phát, Chạy đạp sau; Học: Xuất phát cao chạy nhanh 40m. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. * Học sinh thực hiện tốt các nội dung về ĐHĐN như đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. Thực hiện tốt các động tác kỹ thuật bổ trợ chạy nhanh. Biết cách phân phối sức khi chạy bền để đạt được kết quả tốt nhất khi tập luyện. B. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV C. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp: Cán sự lớp báo cáo sỹ số: 7A: 7B: 7C: 7D: 7E: 7G: - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 6 ĐT: + Động tác tay + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác bụng + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * B. Cơ bản 1. Đội hình đội ngũ - Ôn: + Đi đều - đứng lại, Đi đều vòng phải, Đi đều vòng trái. + Cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. + Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. + Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9 2. Chạy nhanh: - Ôn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông. + Chạy đạp sau. + Tư thế sẵn sàng - xuất phát. - Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 40m. 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 4. Củng cố: - Tại chỗ đành tay. C. kết thúc. 1. Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2. Nhận xét đánh giá tiết học: 3. Về nhà: Ôn ĐHĐN, Các động tác bổ trợ chạy nhanh. 30-32 7’ 10’ 3l 3l 3l 10’ 3’ 5’ 2X8n 2X8n 2X8n - Giáo viên cho lớp ôn tập, sau đó chia lớp thành 4 nhóm cho các em ôn lại toàn bộ các nội dung về ĐHĐN đã học. GV quan sát sửa sai. - Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - Đội hình tập bổ trợ: x x x x x x x 15m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật và hướng dẫn cho HS tập luyện. xxxx xxxx xxxx xxxx x x - Đội hình tập luyện: - HS chạy quanh sân trường theo nhóm, mỗi nhóm 5-7 em. Nam 300m, Nữ 200m. - GV gọi HS thực hiện cách đánh tay khi chạy(thực hiện tại chỗ) - Đội hình như đội hình khởi động. - HS thực hiện các động tác thả lỏng theo sự điều khiển của cán sự lớp. - Đội hình như đội hình nhận lớp. - GV nhận xét tiết học và hướng dẫn ôn tập ở nhà. Tiết:14 Đội hình đội ngũ Ngày soạn: Ngày dạy: A. Mục tiêu - ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc và hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Các động tác quay: quay phải,quay trái, quay đằng sau; đi đều - đứng lại, Đi đều vòng phải, Đi đều vòng trái; Đội hình biến đổi: 0 - 2 - 4 và 0 - 3 - 6 - 9. * Học sinh thực hiện tốt các nội dung về ĐHĐN như tập hợp hàng ngang dóng hàng, điểm số... Thực hiện đúng chính xác kỹ thuật để chuẩn bị kiểm tra đạt kết quả cao. B. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV C. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp: Cán sự lớp báo cáo sỹ số: 7A: 7B: 7C: 7D: 7E: 7G: - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Học sinh chạy nhẹ nhàng quanh sân tập theo một hàng dọc. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 6 ĐT: + Động tác tay + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác bụng + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 - Đội hình nhận lớp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * B. Cơ bản 1. Đội hình đội ngũ - Ôn: + Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. + Đứng nghiêm; Đứng nghỉ; Quay phải ; Quay trái; Quay đằng sau. + Giậm chân tại chỗ; đi đều, đi đều thẳng hướng, đi đều vòng phải, đi đều vòng trái. + Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. + Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9. 2. Củng cố: - Thực hiện động tác giậm chân đi đều và các động tác quay. C. kết thúc. 1. Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2. Nhận xét đánh giá tiết học: 3. Về nhà: Ôn ĐHĐN chuẩn bị tiết sau kiểm tra 30-32 5’ 2X8n 2X8n 2X8n - Giáo viên cho lớp ôn 1 – 2 lần, sau đó chia lớp thành 4 nhóm cho các em ôn lại toàn bộ các nội dung về ĐHĐN đã học. GV quan sát sửa sai. Đội hình tập luyện cả lớp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x0 x2 x4 x0 x0 x2 x4 x0 x0 x2 x4 x0 x0 x2 x4 x0 x2 x2 x2 x2 Đội hình ban đầu Đội hình sau khi đã biến đổi - Đội hình biến đổi: 0 - 2 - 4. - Tương tự như trên với đội hình: 0 - 3 - 6 - 9 - Gv gọi 3 - 5 em lên thực hiện, lớp quan sát và nhận xét rút kinh nghiệm. - HS thực hiện các động tác thả lỏng theo sự điều khiển của cán sự lớp. - GV nhận xét tiết học và hướng dẫn ôn tập ở nhà.

File đính kèm:

  • docGA TD 7 ppct moi Ha noi.doc