Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1- Năm học 2012-2013

I. MỤC TIấU

- Thụng qua bài học này giỳp cỏc em nắm được khỏi quỏt về một số mục tiờu, nội dung của chương trỡnh thể dục 7, giúp các em định hình được trong chương trình lớp 7 các em được học những nội dung nào, và mục tiêu chung cần đạt trong chương trình này.

- Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT.

- Hiểu được ý nghĩa của việc phũng trỏnh chấn thương, khi hoạt động TDTT.

- Vận dụng để phũng , trỏnh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Tại phũng học lớp 7E

- Phương tiện: Giỏo viờn chuẩn bị giỏo ỏn, cỏc tài liệu cú liờn quan, học sinh chuẩn bị bỳt, vở ghi chộp.

III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY

A. PHẦN MỠ ĐẦU: (2- 3 phỳt)

- Nhận lớp: Cỏn sự bỏo cỏo sỹ số cho giỏo viờn

- Giỏo viờn phổ biến nội dung nhiệm vụ bài học

B. PHẦN CƠ BẢN: (39- 40 phỳt)

1. Mục tiêu, nội dung chương trỡnh TD 7.

Chương trỡnh mụn học Thể dục lớp 7 nhằm giỳp học sinh cũng cố và phỏt triển những kết quả đó học ở lớp 6, chuẩn bị học tập cú hiệu quả cao chương

doc66 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1- Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. - Động tỏc 2: Tay. - Động tỏc 3: Chõn. - Động tỏc 4: Lườn. - Động tỏc 5: Bụng. - Động tỏc 6: Phối hợp. - Động tỏc 7: Thăng bằng. - Động tỏc 8: Nhảy. - Động tỏc 9: Điều hoà. 2. Bật nhảy. - Trũ chơi: “Khộo vướng chõn”. - Trũ chơi: “Bật xa tiếp sức”. 3. Chạy bền - Luyện tập chạy bền. 3 vũng sõn PHẦN KẾT THÚC - Hồi tĩnh - Nhận xột giờ học - Bài tập: ễn bài thể dục chuẫn bị kiểm tra. - Xuống lớp 8 - 10 Phỳt 2 phỳt 6-8’ 4lx8n 4lx8n 2lx8n 2lx10m 30-32 phỳt 13 phỳt 13 phỳt 3 lần 3 lần 5 phỳt 5 phỳt 2 phỳt 2 phỳt 1 phỳt H:1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS€ € € € € € € € Gvp - Cỏn sự điều khiển H: 2 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS € GV - GV kiểm tra kiến thức học sinh xen kẻ khi cũng cố bài học. - Giỏo viờn nhắc học sinh cần chỳ ý đến biờn độ, phương hướng và nhịp điệu khi thực hiện bài thể dục. H: 3 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - Chia 4 tổ tập luyện, ụn tập với hỡnh thức thi đua cú nhận xột để cũng cố bài. - GV quan sỏt cỏc nhúm để sữa động tỏc sai. Chỳ ý, phương hướng, biờn độ. - Giỏo viờn hướng dẫn cỏch chơi sau đú tổ chức cho HS chơi, cú nhận xột. H: 4 H: 5 - GV kiểm tra sức khoẻ học sinh, luyện tập theo nhúm sức khoẻ. - Cỏn sự điều khiển. H: 6 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS € GV * Rỳt kinh nghiệm giờ dạy: - - - Ngày soạn: 11/12/2012 Ngày dạy : 12/12/2012 Tiết: 30 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Bài: THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. MỤC TIấU - Kiến thức: Biết cỏch thực hiện bài thể dục với cờ. - Kĩ năng: + Thực hiện cơ bản đỳng bài thể dục với cờ II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Tại sõn học thể dục, trực tuần vệ sinh khu vực tập sạch sẻ đảm bảo an toàn trong luyện tập. - Phương tiện: Học sinh chuẩn bị 2 lỏ cờ. III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC 1. PHẦN MỠ ĐẦU 1.1. Nhận lớp - Giỏo viờn phổ bến nội dung, yờu cầu bài kiểm tra. 1.2. Kởi động: - Quay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ chõn, cỏnh tay, khớp hụng, khớp gối. - ẫp dõy chằng cơ chõn, cơ đựi - Tập bài thể dục phỏt triển chung 2. PHẦN CƠ BẢN 2.1. Nội dung: Kiểm tra bài thể dục phỏt triển chung với cờ 2.2. Tổ chức và phương phỏp kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 học sinh. - Những học sinh đến lượt kiểm tra tiến vào vị trớ chuẩn bị quay mặt vào Giỏo viờn cỏch 3m. Giỏo viờn hoặc cỏn sự hụ. - Mỗi học sinh kiểm tra một lần (cả bài hoặc giỏo viờn bớt một số động tỏc), mỗi động tỏc 2 lần 8 nhịp. 2.3. Cỏch đỏnh giỏ xếp loại * Xếp thành 2 loại: - Đạt yờu cầu (Đ): Biết cỏch thực hiện và thực hiện cơ bản đỳng Bài thể dục phỏt triển chung hoặc cú 1-2 động tỏc thực hiện sai. - Chưa đạt yờu cầu (CĐ): Khụng thực hiện được bài thể dục hoặc cú từ 3 động tỏc thực hiện sai trở lờn 3. PHẦN KẾT THÚC - Giỏo viờn nhận xột kết quả giờ học. - Bài tập: Tiếp tục ụn bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kỳ. - Xuống lớp. 8 phỳt 1-2’ 6-7 4lx8n 4lx8n 4lx8n 32phỳt 5 phỳt 3 phỳt 2 phỳt H:1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gvp - Cỏn sự điều khiển H: 2 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gvp CS€ * Giỏo viờn thụng bỏo nội dung, cỏch tổ chức và phương phỏp kiểm tra, cỏch đỏnh giỏ xếp loại để học sinh rỏ sau đú tiến hành kiểm tra. - Trước lỳc kiểm tra học sinh ụn lại 2-3 lần toàn bài * Học sinh được tham gia đỏnh giỏ xếp loại với giỏo viờn. H: 3 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€) € € € € Gvp € € € * Cỏn sự tập trung lớp 4 hàng ngang cho lớp thả lỏng nhẹ nhàng. H: 4 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS€€ € € € € € € € € Gvp Ngày soạn: 17/12/2012 Ngày dạy : 18/12/2012 Tiết 31- 33 ễN TẬP HỌC KỲ I Bài dạy: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. MỤC TIấU - Biết và thực hiện được bài thể dục phỏt triển chung. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Tại sõn học thể dục, trực tuần vệ sinh khu vực tập luyện sạch, đảm bảo an toàn - Phương tiện: Học sinh chuẩn bị 2 lỏ cờ. III. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP DẠY NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỠ ĐẦU a. Nhận lớp: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học b. Khởi động: - Quay cỏc khớp: Cổ tay- cổ chõn, cỏnh tay- vai, hụng, gối. - ẫp chõn dọc- ngang. - Tập 9 động tỏc thể dục đó học PHẦN CƠ BẢN 1. Bài thể dục với cờ * ễn tập: 9 động tỏc bài thể dục phỏt triển chung. H:4 H:5 H:6 H:7 PHẦN KẾT THÚC - Hồi tĩnh - Nhận xột giờ học - Bài tập: ễn bài thể dục đó học. - Xuống lớp 8 Phỳt 2 phỳt 6 phỳt 4lx8n 4lx8n 2lx8n 32phỳt 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 phỳt 2 phỳt 2 phỳt 1 phỳt H:1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS€€ € € € € € € € € Gvp - Cỏn sự điều khiển H: 2 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS €GV H: 3 H: 8 H: 9 H: 10 H: 11 - Giỏo viờn nhắc lại một số yờu cầu của cỏc động tỏc sau đú chia 4 tổ tập luyện, quan sỏt chỉnh động tỏc sai. - 4 tổ cử đại diện lờn trỡnh diễn. cả lớp theo dỏi cựng GV nhận xột và cũng cố - Cỏn sự điều khiển. H: 12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS € GV * Rỳt kinh nghiệm giờ dạy: - Ngày soạn: 01/01/2013 Ngày dạy : 02/01/2013 Tiết: 34 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ I Bài: THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. MỤC TIấU - Kiến thức: Biết cỏch thực hiện bài thể dục với cờ. - Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đỳng bài thể dục với cờ II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Tại sõn học thể dục, trực tuần vệ sinh khu vực tập sạch sẻ đảm bảo an toàn trong luyện tập. - Phương tiện: Học sinh chuẩn bị cờ. III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 1. PHẦN MỠ ĐẦU - Giỏo viờn nhận lớp, phổ bến nội dung, yờu cầu bài kiểm tra. 1.2. Kởi động: - Quay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ chõn, cỏnh tay, khớp hụng, khớp gối. - ẫp dõy chằng cơ chõn, cơ đựi - Tập 9 động tỏc bài thể dục 2. PHẦN CƠ BẢN 2.1. Nội dung: Kiểm tra bài thể dục phỏt triển chung 2.2. Tổ chức và phương phỏp kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 học sinh. - Những học sinh đến lượt kiểm tra tiến vào vị trớ chuẩn bị quay mặt vào Giỏo viờn cỏch 3m. Giỏo viờn hoặc cỏn sự hụ. - Mỗi học sinh kiểm tra một lần (cả bài). 2.3. Cỏch đỏnh giỏ xếp loại * Xếp thành 2 loại: - Đạt yờu cầu (Đ): Biết cỏch thực hiện và thực hiện cơ bản đỳng bài thể dục phỏt triển chung hoặc cú 1-2 động tỏc thực hiện sai. - Chưa đạt yờu cầu (CĐ): Khụng thực hiện được bài thể dục hoặc cú từ 3 động tỏc thực hiện sai trở lờn 3. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng - Giỏo viờn nhận xột kết quả giờ học. - Bài tập: luyện tập Bật xa (kiểm tra tiờu chuẩn RLTT). 8 phỳt 1-2’ 6-7’ 4lx8n 4lx8n 2lx8n 32phỳt 5phỳt 2 phỳt 2 phỳt 1 phỳt H:1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gvp - Cỏn sự điều khiển H: 2 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gvp CS€ * Giỏo viờn thụng bỏo nội dung, cỏch tổ chức và phương phỏp kiểm tra, cỏch đỏnh giỏ xếp loại để học sinh rỏ sau đú tiến hành kiểm tra. - Trước lỳc kiểm tra học sinh ụn lại 1-2 lần toàn bài * Học sinh được tham gia đỏnh giỏ xếp loại với giỏo viờn. H: 3 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€) € € € € Gvp € € € * Cỏn sự tập trung lớp 4 hàng ngang cho lớp thả lỏng nhẹ nhàng. H: 4 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS€ Gvp Ngày soạn: 04/01/2013 Ngày dạy : 05/01/2013 Tiết: 35-36 Bài dạy KIỂM TRA TIấU CHUẨN RẩN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC TIấU - Kiến thức: Biết cỏch thực hiện xuất phỏt cao - chạy nhanh 60m, bật xa. - Kĩ năng: Thực hiện được kĩ thuật xuất phỏt cao - chạy nhanh 60m, tại chổ Bật xa II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Tại sõn học Thể dục, trực tuần vệ sinh khu vực tập đảm an toàn trong tập luyện. - Phương tiện: Giỏo viờn hướng học sinh đo và vạch cỏc mốc thành tớch bật xa, xới cỏt hố nhảy, kẻ sõn chạy nhanh. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 1. PHẦN MỠ ĐẦU 1.1. Nhận lớp - Giỏo viờn nhận lớp phổ biến nội dung, mục tiờu bài kiểm tra 1.2. Khởi động - Quay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, tay, hụng gối. - ẫp dõy chằng cơ chõn; dọc, ngang. - Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi, chạy đạp sau. 2. PHẦN CƠ BẢN 2.1. Nội dung 1: Bật xa Kiểm tra thành tớch Bật xa. 2.1.1. Tổ chức và phương phỏp kiểm tra 2.1.2. Cỏch đỏnh giỏ. Đỏnh giỏ theo ba mức Đạt yờu cầu (Đ) Khỏ (Kh) và Giỏi (G). - Đạt yờu cầu (Đ): Nam 1,70m, nữ 1,55m. - Khỏ (Kh): Nam 1,80m, nữ 1,65m. - Giỏi (G): Nam 1,95m, nữ 1,75m. 2.2. Nội dung 2: Chạy nhanh Kiểm tra thành tớch nộm búng trỳng đớch. 2.2.1. Tổ chức và phương phỏp kiểm tra 2.2.2. Cỏch đỏnh giỏ. Đỏnh giỏ theo ba mức Đạt yờu cầu (Đ) Khỏ (Kh) và Giỏi (G). - Đạt (Đ): Nam 11’’, nữ 11,9’’. - Khỏ (Kh): Nam 10,2’’, nữ 11,2’’. - Giỏi (G): Nam 9,5’’, nữ 10,4’’. 3. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng - Nhận xột kết quả kiểm tra. - Dặn dũ học sinh đó hoàn thành chương trỡnh GDTC của năm học. - Xuống lớp. 8 phỳt 1-2’ 6-7’ 4lx8n 4lx8n 1lx15m 32phỳt 3 lần 1 lần 5 phỳt 2 phỳt 2 phỳt 1 phỳt H: 1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gvp - Cỏn sự điều khiển H: 2 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gvp CS€ * Giỏo viờn thụng bỏo nội dung, cỏch tổ chức và phương phỏp kiểm tra, cỏch đỏnh giỏ xếp loại để học sinh rỏ sau đú tiến hành kiểm tra. - Kiểm tra theo nhúm 5 người. GV cử học sinh đo thành tớch. - Mỗi học sinh được nhảy 3 lần, thành tớch tớnh lần nhảy cao nhất. Ngay lần nhảy đầu tiờn đạt mức Giỏi thỡ khụng cần nhảy lần tiết theo. H: 3 Hố cỏt €€€€€ € €€€€€ Gvp H: 4€€€€€€ € € € € € € € € € € € € CB XP Đớch €€€€€ €OTT GvpO - Hướng dẫn HS làm trọng tài xuất phỏt. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mổi đợt 3 học sinh. Mổi học sinh dược tham gia kiểm tra 1 lần; Xuất phỏt cao - chạy nhanh 60m. - Cỏn sự điều khiển hồi tĩnh. H: 5 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gvp

File đính kèm:

  • docGA TD7 Ky I 20122013.doc