Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 15 đến Tiết 24

I.MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức: Nhảy xa: Một số trò chơi phát triển thể lực.

 Bóng chuyền: Ôn: Kỉ thuật chuyền bóng – đệm bóng. Tập thể lực.

 2.Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, thực hiện 1 cách linh hoạt, chủ động,

 3.Thái độ:- Có ý thức tổ chức kỉ luật chung, đảm bảo giờ học an toàn, hiệu quả cao

 - Học sinh tự giác, tích cực tập luyện, tính kĩ luật cao

II.ĐỊA ĐIỂM – CƠ SỞ VẬT CHẤT:

1.Địa điểm:- Sân trường THPT Xuân Hưng.

2.Cơ sở vật chất :- Giáo viên: Giáo án, tranh vẽ, còi. Sân bóng chuyền, 5 quả bóng.

 - Học sinh: Đi học đúng giờ quy định, trang phục đúng quy định, gọn gàng.

III. THỜI GIAN: 45 PHÚT.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc28 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 15 đến Tiết 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chơi: Bật cóc. Kẻ hai vạch, vạch chuẩn bị và xuất phát cách nhau 1,5m , cách vạch xuất phát 6-10m kẻ vạch giới hạn. b. Bóng chuyền * Ôn kỉ thuật chuyền bước 2. * Ôn kỉ thuật đập bóng chính diện. * Học phối hợp đệm bóng và chuyền bước 2. Một người đệm bóng qua và một người thực hiện động tác chuyền bóng bước 2. Đội hình tập luyện: Đội hình Đội hình tập bóng chuyền: Đội hình tập luyện: Đội hình tập luyện: 3. Phần kết thúc. + Thả lỏng: + Củng cố. + Nhận xét: + Về nhà: + Xuống lớp: 5phút - Rủ tay, hít thở, đấm bóp vai. - Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang - Gọi học sinh lên làm thử và nhận xét, sửa lổi. - Nêu những mặt tốt và những mặt chưa tốt. - Tập luyện những động tác đã học. - Lớp nghỉ. - Như đội hình khởi động. - Đội hình xuống lớp: Ngày.tháng.năm. Ngày.tháng.năm. Ngày.tháng.năm Ban giám hiệu duyệt. TTCM duyệt. Giáo viên soạn. GIÁO ÁN SỐ 22 - TIẾT: 22 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN ( TTTC ) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nhảy xa: Ôn. Hoàn thiện kỉ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân. Bóng chuyền: Ôn tập chuyền bóng cao tay, chuyền bước 2, đập bóng chính diện. Học phối hợp đệm bóng và chuyền bước 2- đập bóng chính diện. 2.Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, thực hiện 1 cách linh hoạt, chủ động, 3.Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỉ luật chung, đảm bảo giờ học an toàn, hiệu quả cao - Học sinh tự giác,tích cực tập luyện, tính kĩ luật cao II.ĐỊA ĐIỂM – CƠ SỞ VẬT CHẤT: 1.Địa điểm: Sân trường THPT Xuân Hưng. 2.Cơ sở vật chất : - Giáo viên: Giáo án, tranh vẽ, còi. Sân bóng chuyền, 5 quả bóng, . - Học sinh: Đi học đúng giờ quy định, trang phục đúng quy định, gọn gàng. III. THỜI GIAN: 45 PHÚT. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Phần và Nội dung Định lượng Yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức T.gian S.lần 1/ Phần mở đầu: - Nhận lớp: + Cán sự tập hợp lớp thành đội hình 4 hàng ngang và báo cáo sĩ số. + Phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học. - Khởi động: Xoay đều các khớp: Cổ, khuỷu tay, bả vai, canh tay, lườn, vặn mình, hông, khớp gối, cổ tay, cổ chân Căng cơ, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, lăng chân sau. 10phút 1lần 2x8nh - Nhận lớp, ổn định tổ chức, kiếm tra sĩ số, tác phong, trang phục Thể dục. Phổ biến nội dung giờ học. - Tại chỗ xoay kỹ các khớp với biên độ động tác tối đa tạo nên sự co dãn tốt các bao khớp và dây chằng khớp. Đội hình nhận lớp: Đội hình khởi động: 2/ Phần cơ bản: a. Nhảy xa: Ôn. b. Bóng chuyền: Ôn tập. * Học phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 – đập bóng chính diện. Giáo viên chia lớp thành hai nhóm tập luyện hai nội dung riêng biệt sau nữa thời gian đổi nội dung cho nhau. c. Thể lực nhằm nâng cao thành tích nhảy xa. 30phút 10phút 10phút 5 phút 5 phút 3 lần 3lần 3lần 2 lần a. Nhảy xa. * Ôn tập: Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất nhảy xa kiểu ưỡn thân. b. Bóng chuyền * Ôn kỉ thuật chuyền bóng cao tay, chuyền bước 2. * Ôn kỉ thuật đập bóng chính diện. * Học phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 – đập bóng chính diện. * Người số 1 đệm bóng qua, người số 2 thực hiện động tác chuyền bóng bước 2 trên lưới sau đó người số 1 thực hiện đập bóng chính diện. c. Thể lực. Nam bật cóc20m, Nữ bật cóc 10m. Đội hình tập luyện: Đội hình tập bóng chuyền: Đội hình tập luyện: Đội hình tập luyện: Sơ đồ tập luyện: 3. Phần kết thúc. + Thả lỏng: + Củng cố. + Nhận xét: + Về nhà: + Xuống lớp: 5phút - Rủ tay, hít thở, đấm bóp vai. - Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang - Gọi học sinh lên làm thử và nhận xét, sửa lổi. - Nêu những mặt tốt và những mặt chưa tốt. - Tập luyện những động tác đã học. - Lớp nghỉ. - Như đội hình khởi động. - Đội hình xuống lớp: Ngày.tháng.năm. Ngày.tháng.năm. Ngày.tháng.năm Ban giám hiệu duyệt. TTCM duyệt. Giáo viên soạn. GIÁO ÁN SỐ 23 - TIẾT: 23 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN ( TTTC ) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nhảy xa: Ôn. Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân. Học luật thi đấu Bóng chuyền: Ôn tập đệm bóng - chuyền bước 2, đập bóng chính diện. Phối hợp đệm bóng và chuyền bước 2 - đập bóng chính diện. 2.Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, thực hiện 1 cách linh hoạt, chủ động, 3.Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỉ luật chung, đảm bảo giờ học an toàn, hiệu quả cao - Học sinh tự giác,tích cực tập luyện, tính kĩ luật cao II.ĐỊA ĐIỂM – CƠ SỞ VẬT CHẤT: 1.Địa điểm: Sân trường THPT Xuân Hưng. 2.Cơ sở vật chất : - Giáo viên: Giáo án, tranh vẽ, còi. Sân bóng chuyền, 5 quả bóng, . - Học sinh: Đi học đúng giờ quy định, trang phục đúng quy định, gọn gàng. III. THỜI GIAN: 45 PHÚT. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Phần và Nội dung Định lượng Yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức T.gian S.lần 1/ Phần mở đầu: - Nhận lớp: + Cán sự tập hợp lớp thành đội hình 4 hàng ngang và báo cáo sĩ số. + Phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học. - Khởi động: Xoay đều các khớp: Cổ, khuỷu tay, bả vai, canh tay, lườn, vặn mình, hông, khớp gối, cổ tay, cổ chân Căng cơ, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, lăng chân sau. 10phút 1lần 2x8nh - Nhận lớp, ổn định tổ chức, kiếm tra sĩ số, tác phong, trang phục Thể dục. Phổ biến nội dung giờ học. - Tại chỗ xoay kỹ các khớp với biên độ động tác tối đa tạo nên sự co dãn tốt các bao khớp và dây chằng khớp. Đội hình nhận lớp: Đội hình khởi động: 2/ Phần cơ bản: a. Nhảy xa: Ôn. * Luật thi đấu: b. Bóng chuyền: Ôn tập. Giáo viên chia lớp thành hai nhóm tập luyện hai nội dung riêng biệt sau nữa thời gian đổi nội dung cho nhau. 30phút 10phút 5 phút 15phút 5phút 5phút 5 phút 3 lần 1 lần 3lần 3lần 3lần a. Nhảy xa. * Ôn tập: Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất nhảy xa kiểu ưỡn thân. * Luật thi đấu: + Sử dụng bất kì hình thức nhào lộn nào trong khi chạy lên hoặc trong hành động giậm nhảy. + Trong quá trình tiếp đất, VĐV chạm vào phía phần bên ngoài gần vạch giậm nhảy hơn so với điểm chạm gần nhất trên cát. + Khi rời khu vực rơi điểm tiếp xúc đất đầu tiên bên ngoài hố cát gần vạch giậm nhảy hơn so với điểm giậm nhảy chạm gần nhất trên cát ở khu vực rơi xuống, bao gồm bất kì điểm chạm do mất thăng bằng khi rơi nằm hoàn toàn trong hố cát nhưng rơi gần vạch giậm nhảy hơn so với diểm chạm đất đầu tiêm lúc rơi xuống. b. Bóng chuyền: * Ôn kỉ thuật đệm bóng - chuyền bước 2. * Ôn kỉ thuật đập bóng chính diện. * Ôn phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 – đập bóng chính diện. Người số 1 đệm bóng qua, người số 2 thực hiện động tác chuyền bóng bước 2 trên lưới sau đó người số 1 thực hiện đập bóng chính diện. Đội hình tập luyện: Đội hình học luật. Đội hình tập bóng chuyền: Đội hình tập luyện: Đội hình tập luyện: 3. Phần kết thúc. + Thả lỏng: + Củng cố. + Nhận xét: + Về nhà: + Xuống lớp: 5phút - Rủ tay, hít thở, đấm bóp vai. - Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang - Gọi học sinh lên làm thử và nhận xét, sửa lổi. - Nêu những mặt tốt và những mặt chưa tốt. - Tập luyện những động tác đã học. - Lớp nghỉ. - Như đội hình khởi động. - Đội hình xuống lớp: Ngày.tháng.năm. Ngày.tháng.năm. Ngày.tháng.năm Ban giám hiệu duyệt. TTCM duyệt. Giáo viên soạn. . GIÁO ÁN SỐ 24 - TIẾT: 24 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN ( TTTC ) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nhảy xa: Ôn. Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân. Một số bài tập phát triển thể lực Bóng chuyền: Ôn tập đệm bóng - chuyền bước 2, đập bóng chính diện. Phối hợp đệm bóng và chuyền bước 2 - đập bóng chính diện. 2.Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, thực hiện 1 cách linh hoạt, chủ động, 3.Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỉ luật chung, đảm bảo giờ học an toàn, hiệu quả cao - Học sinh tự giác,tích cực tập luyện, tính kĩ luật cao II.ĐỊA ĐIỂM – CƠ SỞ VẬT CHẤT: 1.Địa điểm: Sân trường THPT Xuân Hưng. 2.Cơ sở vật chất : - Giáo viên: Giáo án, tranh vẽ, còi. Sân bóng chuyền, 5 quả bóng, . - Học sinh: Đi học đúng giờ quy định, trang phục đúng quy định, gọn gàng. III. THỜI GIAN: 45 PHÚT. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Phần và Nội dung Định lượng Yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức T.gian S.lần 1/ Phần mở đầu: - Nhận lớp: + Cán sự tập hợp lớp thành đội hình 4 hàng ngang và báo cáo sĩ số. + Phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học. - Khởi động: Xoay đều các khớp: Cổ, khuỷu tay, bả vai, canh tay, lườn, vặn mình, hông, khớp gối, cổ tay, cổ chân Căng cơ, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, lăng chân sau. 10phút 1lần 2x8nh - Nhận lớp, ổn định tổ chức, kiếm tra sĩ số, tác phong, trang phục Thể dục. Phổ biến nội dung giờ học. - Tại chỗ xoay kỹ các khớp với biên độ động tác tối đa tạo nên sự co dãn tốt các bao khớp và dây chằng khớp. Đội hình nhận lớp: Đội hình khởi động: 2/ Phần cơ bản: a. Nhảy xa: Ôn. b. Bóng chuyền: Ôn tập. Giáo viên chia lớp thành hai nhóm tập luyện hai nội dung riêng biệt sau nữa thời gian đổi nội dung cho nhau. c. Thể lực. 30phút 10phút 15phút 5phút 5phút 5 phút 5 phút 3 lần 3lần 3lần 3lần 2 lần a. Nhảy xa. * Ôn tập: Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất nhảy xa kiểu ưỡn thân. b. Bóng chuyền * Ôn kỉ thuật đệm bóng - chuyền bước 2. * Ôn kỉ thuật đập bóng chính diện. * Ôn phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 – đập bóng chính diện. Người số 1 đệm bóng qua, người số 2 thực hiện động tác chuyền bóng bước 2 trên lưới sau đó người số 1 thực hiện đập bóng chính diện. c. Thể Lực. Nam bật cóc20m, Nữ bật cóc 10m. Đội hình tập luyện: Đội hình tập bóng chuyền: Đội hình tập luyện: Đội hình tập luyện: Sơ đồ tập thể lực: 3. Phần kết thúc. + Thả lỏng: + Củng cố. + Nhận xét: + Về nhà: + Xuống lớp: 5phút - Rủ tay, hít thở, đấm bóp vai. - Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang - Gọi học sinh lên làm thử và nhận xét, sửa lổi. - Nêu những mặt tốt và những mặt chưa tốt. - Tập luyện những động tác đã học. - Lớp nghỉ. - Như đội hình khởi động. - Đội hình xuống lớp: Ngày.tháng.năm. Ngày.tháng.năm. Ngày.tháng.năm Ban giám hiệu duyệt. TTCM duyệt. Giáo viên soạn.

File đính kèm:

  • docGiáo án the duc lớp 12 dang soan.doc