Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 2: Đội ngũ trung đội

i. mục tiêu tiết học:

 - hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

 - nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 - thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 - biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

 - nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà rường.

ii. tiến trình lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 2: Đội ngũ trung đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số 2 ĐỘI NGŨ TRUNG ĐỘI I. MỤC TIÊU TIẾT HỌC: - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng. - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà rường. II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I / PHẦN MỞ ĐẦU - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ số, trang phục. - Phổ biến các quy định. - Kiểm tra nhận thức của học sinh về động tác đội ngũ đã học ở lớp 10, 11. 10 p Đội hình 4 hàng ngang : - GV - HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) Khởi động ĐH chéo sole . II/ Phần Cơ Bản Đội ngũ trung đội Tiến hành theo các bước sau: - Phổ biến ý định luyện tập, nội dung gồm: + Nội dung luyện tập: 1. Đội hình trung đội hàng ngang.( cĩ 1hàng ngang, 2 hàng ngang, 3 hàng ngang ) - Các bước tập họp: + Tập họp + Điểm số + Chỉnh đốn hàng ngũ + Giải tán. 30 P 1- Đội hình trung đội hàng ngang Đội hình trung đội hàng ngang gồm: Trung đội 1, 2, 3 hàng ngang. Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập họp ở đội hình tiểu đội hàng ngang, chỉ khác: Bước 1: Tập họp đội hình Khẩu lệnh: “ Trung đội X thành 1, (2, 3) hàng ngang – Tập họp” Dứt động lệnh “tập họp”, phĩ trung đội trưởng nhanh chĩng chạy đến đứng sau trung đội trưởng theo đúng cự li, giản cách quy định, tự giĩng hàng, xong đứng nghỉ; bên trái trung đội trưởng là tiểu đội 1, 2, 3. Khi thấy phĩ trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập họp, trung đội trưởng chạy đều về phía trước, chính giữa đội hình, cách đội hình từ 5 – 8 bước dừng lại, quay vào đội hình đơn đốc tập họp, phĩ trung đội trưởng đứng lên ngang với tiểu đội 1. Bước 2: Điểm số Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “từng tiểu đội điểm số”. Khi nghe dứt động lệnh “điểm số”, các chiến sĩ trong tồn trung đội thực hiện động tác điểm số như ở đội hình tiểu đội hàng ngang. Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”. từng tiểu đội điểm số của tiểu đội mình ( tiểu đội trưởng khơng điểm số). Trung đội 2 hàng ngang khơng điểm số. Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ cĩ tiểu đội 1 điểm số ( động tác điểm số như đội hình tiểu đội hình 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng khơng điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 khơng điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân số so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ. Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ Khẩu lệnh: “ Nhìn bên phải ( trái) – Thẳng”. Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như trong đội hình tiểu đội hàng ngang. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh, sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2, đến tiểu đội 3. Bước 4: Giải tán 2- Đội hình trung đội hàng dọc Đội hình trung đội hàng dọc gồm: Trung đội 1, 2, và 3 hàng dọc. Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập họp ở đội hình tiểu đội hàng dọc, chỉ khác: Bước 1: Tập họp đội hình Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) hàng dọc – Tập họp”. Dứt động lệnh “tập họp”, phĩ trung đội trưởng nhanh chĩng chạy đến đứng sau trung đội trưởng theo đúng cự li, giản cách, tự giĩng hàng, xong đứng nghỉ; tiếp đến là tiểu đội 1, 2, 3. Khi thấy phĩ trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập họp, trung đội trưởng chạy đều về phía trước, cách đội hình từ 5- 8 bước, dừng lại, quay vào đội hình đơn đốc tập họp. Bước 2: Điểm số ( trung đội 2 hàng dọc khơng điểm số) Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ trong tồn trung đội điểm số từ 1 đến hết, các tiểu đội trưởng cũng điểm số. Động tác điểm số của từng người như điểm số trong đội hình tiểu đội hàng dọc. Khi nghe dứt động lệnh “ Từng tiểu đội điểm số”, các tiểu đội lần lượt điểm số theo đội hình tiểu đội ( tiểu đội trưởng khơng điểm số ). Trung đội 3 hàng dọc, chỉ cĩ tiểu đội 1 điểm số, tiểu đội 2 và tiểu đội 3 dựa vào số đã điểm của tiểu đội 1 để nhớ số của mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân số so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ. Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như trong đội hình tiểu đội hàng dọc. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng sủa theo thứ tự từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3. Bước 4: Giải tán. III/ Kết thúc Củng cố : GV nhắc lại điểm sai mà HS thường gặp Nhận xét ,đánh giá tiết học - Xuống lớp. 5p Đội hình tập trung và đội hình khởi động GV nhận xét, dặn dò. GV hô “giải tán” lớp đồng thanh hô “khoẻ”.

File đính kèm:

  • docTIET 2.doc