Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 37 đến Tiết 60 - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Xây dựng cảm giác cầu, nắm được các động tác đó học ở lớp 11, làm tiền đề để tiếp thu các KT ở lớp 12. 3. Thái độ: Tỏc phong nhanh nhẹn, thực hện đúng nọi quy giờ học. Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào tập luyện ở nhà

II. Địa điểm và thiết bị dạy học:

2. Kỹ năng: Thực hiện thành thục cỏc KT tõng bỳng cầu, tõng giật cầu, chuyền cầu. Hỡnh thành cảm giỏc phõn phối sức trong chạy bền. 1. Địa điểm: Sân thể dục

2. Thiết bị dạy học: Tranh ảnh cỏc KT đá cầu: Tõng bỳng cầu, tõng giật cầu

III. Tiến trình giảng dạy

 

 

doc25 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 37 đến Tiết 60 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Địa điểm và thiết bị dạy học: 2. Kỹ năng: Thực hiện được KT đỏnh cầu cao trờn đầu, biết cỏch vận dụng cỏc chiến thuật phối hợp vào thi đấu. Biết đỏ búng bằng mu. 1. Địa điểm: Sân thể dục 2. Thiết bị dạy học: Cờ hiệu, lưới, sõn cầu lụng, 10 quả búng đỏ, vợt... III. Tiến trình giảng dạy Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức S L T G Mở ĐầU 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, kiểm tra sức khỏe học sinh. 2. Khởi động: - Khởi động chung:, Tập bài TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng, bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau 3. Hỏi bài cũ: Em hóy thưc hiện KT đỏnh cầu cao trỏi tay? 3 x8 1L 1p 5p 2p - Lớp trưởng tập trung nhanh gọn, nắm chắc sĩ số, báo cáo Gv. - HS khởi động tích cực, xoay kĩ các khớp, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. GV nhận xột và cho điểm ĐH nhận lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CƠ BảN 1. Cầu lụng: + ễn: - KT Đỏnh cầu cao trờn đầu + Học: Một số chiến thuật phối hợp: Phối hợp di chuyển, đỏnh cầu cao thuận tay và trỏi tay theo đường chộo. Phối hợp đỏnh cầu trỏi tay theo đường thẳng và đường chộo ngắn. - Đấu tập .2. Tự chọn + ễn: - KT đỏ búng bằng mu bàn chõn 3. Cũng cố bài: Em hóy thực hiện KT đỏnh cầu cao trỏi tay và kt đập cầu? 13p 13p (3’) - Giỏo viờn tập trung lớp Làm mẫu KT đỏnh cầu cao trờn đầu và giới thiệu cỏc chiến thuật phối hợp. Chia lớp thành 2 nhúm, Phõn cụng vị trớ và quỏn triệt nhiệm vụ tập luyện. - Nhúm A học đỏnh cầu: Cho 4 HS vào sõn đấu tập. Số cũn lại tập ngoài sõn - NHúm B học đỏ búng. GV làm mẫu KT đỏ búng bằng mu bàn chõn. Tổ chức tập luyện. Giỏo viờn quan sỏt đụn đốc tập luyện, và sữa sai. - Sau 13 phỳt đổi nội dung tập cho 2 nhúm - Gọi HS lờn thực hiện theo yờu cầu, GV nhận xột và cũng cố ĐH cầu lụng ĐH búng đỏ * * * * * * * 15 – 20m * * * * * * * KếT THúC 1. Hồi tĩnh: - Trò chơi: Chuyền cầu tiếp sức. - Các đt thả lỏng: Chạy tại chổ nhẹ nhàng, rủ tay chân, vươn thở. 2. Nhận xét: B.tập về nhà: Đỏnh cầu và chạy bền. 4. Xuống lớp: 2L 2L 3p 3p 1p - GV phổ biến luật chơi và tổ chức trò chơi - GV giới thiệu, hướng dẫn cách thả lỏng - Yêu cầu HS thả lỏng tích cực... - Nêu ưu nhược điểm và cách sửa, yờu cầu chuẩn bị buổi học sau, ra bài tập về nhà - GV hô lớp giải tán, cả lớp hô “khoẻ” ĐH xuống lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn 02/04/2011 PPCT Tiết:58 CẦU LễNG – CHẠY BỀN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cỏch thực hiện KT đập cầu, biết một số chiến thuật phối hợp. Biết cỏch khắc phục hiện tượng cực điểm. 3. Thái độ: Tỏc phong nhanh nhẹn, thực hện đỳng nọi quy giờ học. Vọ̃n dụng tụ́t các kiờ́n thức đã học vào tọ̃p luyợ̀n ở nhà II. Địa điểm và thiết bị dạy học: 2. Kỹ năng: Thực hiện được KT đỏnh cầu cao trỏi tay, vận dụng cỏc kiến thỳc đx học vào thi đấu. Khắc phục tốt hiện tượng cực điểm. 1. Địa điểm: Sân thể dục 2. Thiết bị dạy học: Cờ hiệu, lưới, sõn cầu lụng, vợt, cầu... III. Tiến trình giảng dạy Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức S L T G Mở ĐầU 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, kiểm tra sức khỏe học sinh. 2. Khởi động: - Khởi động chung:, Tập bài TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng, bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau 3. Hỏi bài cũ: Em hóy thưc hiện KT đập cầu? 3 x8 1L 1p 5p 2p - Lớp trưởng tập trung nhanh gọn, nắm chắc sĩ số, báo cáo Gv. - HS khởi động tích cực, xoay kĩ các khớp, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. GV nhận xột và cho điểm ĐH nhận lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CƠ BảN 1. Cầu lụng + ễn: - Kt đập cầu. + Học: Giới thiệu một số chiến thuật phối hợp: Phối hợp đỏnh cầu cao thuận tay theo đường thẳng và đường chộo dài và chộo ngắn. Phối hợp di chuyển, đỏnh cầu cao thuận tay và trỏi tay theo đường chộo. Phối hợp đỏnh cầu trỏi tay theo đường thẳng và đường chộo ngắn. - Đấu tập 2. Chạy bền + Chạy bền trờn địa hỡnh tư nhiờn: Nam: 1600m (6 vũng), Nữ 1000m (4 vũng) 3. Cũng cố bài: Thực hiờn cỏc chiến thuật phối hợp? 1000 --> 1600m 28p (8’) (3’) GV phõn tớch, làm mẫu KT đỏnh cầu cao trỏi tay. Giới thiệu chiến thuật phối hợp. --> Phõn chia vị trớ và giao nhiệm vụ tậpluyện. - Cỏc nhúm về vị trớ triển khai tập luyện dưới sự điều hành của nhúm trưởng và lớp trưởng. - Cho cỏc nhúm tiến hành đấu tập. GV quan sỏt sửa sai, đụn đốc tập luyện. + Chạy bền: GV tập trung lớp cho hướng đẫn HS cỏch khắc phục mệt mỏi, cỏch thở. Quy định cự ly chạy. - Gọi 4 HS lờn thực hiện cỏc KT đó học, GV nhận xột và cho điểm ĐH cầu lụng * * * * * * * * * * * * * * * * * * ĐH chạy bền: HS chạy trờn sõn TD luồn lỏch qua cỏc dóy tràm KếT THúC 1. Hồi tĩnh: - Trò chơi: chim bay cũ bay. - Các đt thả lỏng: Chạy tại chổ nhẹ nhàng, rủ tay chân, vươn thở. 2. Nhận xét: B.tập về nhà: Tập đỏnh cầu và chạy bền. 4. Xuống lớp: 2L 2L 3p 3p 1p - GV phổ biến luật chơi và tổ chức trũ chơi - GV giới thiệu và hướng dẫn cỏch thả lỏng - Yờu cầu HS thả lỏng tớch cực - Nờu ưu nhược điểm và cỏch sữa, yờu cầu chuẩn bị buổi học sau, ra bài tập về nhà - GV hụ “giải tỏn” cả lớp hụ “Khỏe” ĐH xuống lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn 03/04/2011 PPCT Tiết:59 CẦU LễNG – TỰ CHỌN BểNG ĐÁ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cỏch thực hiện KT đập cầu, và kt đỏnh cầu cao thuận tay, trỏi tay. Biết đỏnh đầu bằng trỏn. 3. Thái độ: Tỏc phong nhanh nhẹn, thực hện đỳng nọi quy giờ học. Vọ̃n dụng tụ́t các kiờ́n thức đã học vào tọ̃p luyợ̀n ở nhà II. Địa điểm và thiết bị dạy học: 2. Kỹ năng: Thực hiện được KT đập cầu, và kt đỏnh cầu cao thuận tay và trỏi tay. Vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thi đấu. Biết đỏ búng bằng mu. 1. Địa điểm: Sân thể dục 2. Thiết bị dạy học: Cờ hiệu, lưới, sõn cầu lụng, 10 quả búng đỏ, vợt... III. Tiến trình giảng dạy Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức S L T G Mở ĐầU 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, kiểm tra sức khỏe học sinh. 2. Khởi động: - Khởi động chung:, Tập bài TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng, bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau 3. Hỏi bài cũ: Em hóy thưc hiện KT đập cầu? 3 x8 1L 1p 5p 2p - Lớp trưởng tập trung nhanh gọn, nắm chắc sĩ số, báo cáo Gv. - HS khởi động tích cực, xoay kĩ các khớp, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. GV nhận xột và cho điểm ĐH nhận lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CƠ BảN 1. Cầu lụng: + ễn: - KT đập cầu - KT đỏnh cầu cao thuận tay - Kt đỏnh cầu cao trỏi tay + Học:- Đấu tập .2. Tự chọn + ễn: - KT đỏnh đầu bằng trỏn 3. Cũng cố bài: Em hóy thực hiện KT đỏnh cầu cao trỏi tay và kt đập cầu? 13p 13p (3’) - Giỏo viờn tập trung lớp Làm mẫu KT đỏnh cầu cao trờn đầu và giới thiệu cỏc chiến thuật phối hợp. Chia lớp thành 2 nhúm, Phõn cụng vị trớ và quỏn triệt nhiệm vụ tập luyện. - Nhúm A học đỏnh cầu: Cho 4 HS vào sõn đấu tập. Số cũn lại tập ngoài sõn - NHúm B học đỏ búng. GV làm mẫu KT đỏ búng bằng mu bàn chõn. Tổ chức tập luyện. Giỏo viờn quan sỏt đụn đốc tập luyện, và sữa sai. - Sau 13 phỳt đổi nội dung tập cho 2 nhúm - Gọi HS lờn thực hiện theo yờu cầu, GV nhận xột và cũng cố ĐH cầu lụng * * * * ĐH búng đỏ * * * * * * * 15 – 20m * * * * * * * KếT THúC 1. Hồi tĩnh: - Trò chơi: Chuyền cầu tiếp sức. - Các đt thả lỏng: Chạy tại chổ nhẹ nhàng, rủ tay chân, vươn thở. 2. Nhận xét: B.tập về nhà: Đỏnh cầu và chạy bền. 4. Xuống lớp: 2L 2L 3p 3p 1p - GV phổ biến luật chơi và tổ chức trò chơi - GV giới thiệu, hướng dẫn cách thả lỏng - Yêu cầu HS thả lỏng tích cực... - Nêu ưu nhược điểm và cách sửa, yờu cầu chuẩn bị buổi học sau, ra bài tập về nhà - GV hô lớp giải tán, cả lớp hô “khoẻ” ĐH xuống lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn 04/04/2011 PPCT Tiết:60 KIỂM TRA CHẠY BỀN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cỏch phõn phối sức và biết cỏch khắc phục hiện tượng cực điểm. 3. Thái độ: Tỏc phong nhanh nhẹn, thực hện đỳng nọi quy giờ học. Vọ̃n dụng tụ́t các kiờ́n thức đã học vào tọ̃p luyợ̀n ở nhà II. Địa điểm và thiết bị dạy học: 2. Kỹ năng: Vận dụng tốt cỏc kiến thức đó học để phõn phối sức và khắc phục cực điểm. Đạt thành tớch tốt nhất. 1. Địa điểm: Sân thể dục 2. Thiết bị dạy học: Đồng hồ bấm giờ, III. Tiến trình giảng dạy Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức S L T G Mở ĐầU 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, kiểm tra sức khỏe học sinh. 2. Khởi động: - Khởi động chung:, Tập bài TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng, bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau 3 x8 1p 5p - Lớp trưởng tập trung nhanh gọn, nắm chắc sĩ số, báo cáo Gv. - HS khởi động tích cực, xoay kĩ các khớp, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học. ĐH nhận lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CƠ BảN Kiểm tra chạy bền: Nam: 1500m (6 vũng sõn) Nữ: 800m (3 Vũng sõn) 35p - Chia lớp thành cỏc nhúm nhỏ: Mỗi nhúm 5 em (nam nữ riờng) 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 Nam < 5’ < 5’30 5’30 - 6’ 6’ – 6’30 > 6’30 Nữ <3’ < 3’30 3’30 - 4’ 4’ – 4’30 > 4’30 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KếT THúC 1. Hồi tĩnh: - Các đt thả lỏng: Chạy tại chổ nhẹ nhàng, rủ tay chân, vươn thở. 2. Nhận xét: B.tập về nhà: Tập đỏnh cầu và chạy bền. 4. Xuống lớp: 2L 2L 3p 1p - GV giới thiệu và hướng dẫn cỏch thả lỏng - Yờu cầu HS thả lỏng tớch cực - Nờu ưu nhược điểm và cỏch sữa, yờu cầu chuẩn bị buổi học sau, ra bài tập về nhà - GV hụ “giải tỏn” cả lớp hụ “Khỏe” ĐH xuống lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

File đính kèm:

  • docga TD 12 ky 2 mau Ha Tinh.doc