Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 11

 I – Mục tiêu

 Lý thuyết :Nguyên tắc hệ thống.

 Nhảy cao : Hoàn chỉnh kĩ thuật,một số bài tập nâng cao thành tích nhảy cao

 TTTC : Học kỷ thuật hai bước dừng của kỹ thuật bóng rổ.

 

 II – Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm : T¹i SV§ tr­ng THPT Quan S¬n.

 - Phương tiện : Chuẩn bị còi,, dây nhảy,khoảng 10 quà bóng chuyền. .

 III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/03/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 11: GIÁO ÁN 21 - 22 Lý thuyết - Nhảy cao - TTTC I – Mục tiêu Lý thuyết :Nguyên tắc hệ thống. Nhảy cao : Hoàn chỉnh kĩ thuật,một số bài tập nâng cao thành tích nhảy cao TTTC : Học kỷ thuật hai bước dừng của kỹ thuật bóng rổ. II – Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : T¹i SV§ tr­êng THPT Quan S¬n. - Phương tiện : Chuẩn bị còi,, dây nhảy,khoảng 10 quà bóng chuyền. . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung & giảng giải Định lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1. Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Khởi động - Xoay các khớp : Cồ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,luờn,vặn mình. Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy đạp sau. Chạy nâng gót chạm mông,đá lăng chân ra trước,bước trượt ngang chân này đuổi chân kia sang phải – sang trái, chạy lùi khoảng 5 bước sau đó quay 1800 chạy nhanh về trước. Lò cò c) KiĨm tra bµi cị 7 - 8’ Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp 10m 10mx2l - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Đội hình 4 hàng ngang. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. Mục đích khởi động,tăng tính đàn hồi của chân. 2. Phần cơ bản a. Nhảy cao : - Tập các bài tập bổ trợ để nâng cao thành tích. - Chạy đà 3- 5 bước giậm nhảy qua xà thấp. - Chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy qua xà thấp. - Chạy đà tuỳ ý giậm nhảy qua xà - Phối hợp hoàn thiện 4 giai đoạn của nhảy cao nằm nghiêng. - Hoàn chỉnh 4 giai đoạn b. TTTC - §­ỵc ding nhiỊu khi tèc ®é di chuyĨn nhanh. Kû thuËt ®éng t¸c gåm hai b­íc: + B­íc 1: b­íc dµi. ®Ỉt gãt ch©n vµ quay nhanh ra phÝa ngoµi so víi h­íng ch¹y b»ng mÐp ngoµi cđa bµi ch©n, tèc ®é gi¶m, th©n ng­êi h¹ thÊp vµ ng· vỊ phÝa sau. + Bø¬c 2: Bµn ch©n b­íc hai ®Ỉt xoay cïng chiỊu víi mịi bµn ch©n b­íc 1, miÕt nhanh vµ m¹nh b»ng mÐp trong cđa bµn ch©n. Th©n ng­êi khi dõng ph¶i h¹ thÊp vµ dån vµo ch©n phÝa sau gèi h¬i xoay vµo trong, hai tay th¶ láng tù nhiªn c. Lý thuyết :Nguyên tắc hệ thống. Có nghĩa là thực hiện sự tuần tự hợp lý trong khi sử dụng các phương tiện và phương pháp giáo dục TDTT,cũng như khi hướng dẫn các buổi học. Một trong những điều kiện chính để đảm bảo tính hệ thống là phải sắp xếp các bài học khó dần lên và luôn luôn phù hợp với khả năng người học.Sắp xếp sao cho bài học mới,khó hơn phải có cơ sở để tiếp thu nhờ ở bài học trước đã hoàn thành.Khi vào bài mới mà cơ sở các bài trước không có thì phải có bài tập dẫn dắt. Ngoài việc tăng dần độ khó cũng phải chú ý tăng dần về lượng vận động (Khối lượng cường độ để đảm bảo việc phát triển tố chất vận động) Tính hệ thống trong giáo dục TDTT còn có nghĩa là lặp lại nhiều lầnvà lặp lại một cách hợp lý.Lặp lại động tác là điều kiện quan trọng để hình thành kỹ năng kỹ xảo vận động và phát triển thể chất .Tổ chức hợp lý việc lặp lại động tác có hai yêu cầu : Một là xác định giãn cách giữa hai buổi học và xây dựng có hệ thống lặp lại hợp lý giữa các buổi học . Hai là Xác định tuần tự thực hiện động tác và khối lượng,cường độ khi thực hiện động tác ấy sao cho phù hợp với các quy luật giảng dạy và huấn luyện. Để đảm bảo tính hệ thống trong TD cần chú ý mấy nguyên tắc sau. 1. Kế hoạch hoá toàn bộ công tác giảng dạy-huấn luyện ,các bài tập phải được lặp lại hợp lý. 2. Thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ kết quả giảng dạy và huấn luyện. 3. Không để quá trình học tập bị đứt quãng. 4. Phân chia đúng và đủ thời gian để họa tập cho mỗi động tác 5. Cùng với sự lặp lại cần phối hợp với nhiều phương tiện tác động khác (động tác,phương pháp,điều kiện ngoại cảnh) d) Cđng cè bµi 60’ – 65’ 7l 6l 8l 6l 5l 12P 25P 3P Nghe hiệu lệnh còi thực hiện. - Đứng bằng chân giậm ,chân lăng phía sau thực hiện đá lăng. - Một bước đặt chân giậm nhảy đá lăng - Đánh tay tại chỗ - Một bước giậm nhảy xoay mũi chân và thân rơi xuống bằng chân giậm sau đó tới chống hai tay. Đội hình 4 hàng ngang. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay. Nghe hiệu lệnh còi thực hiện. - Giáo viên phân tích kỹ thuật cho học sinh quan sát, sau đó tổ chức cho lớp tập luyện. - Gv chú ý sữa kỹ thuật khi học sinh thực hiện sai. - Lý thuyết thể dục Tập trung lớp và học lý thuyết thể dục + Học sinh ghi chép bài nay đủ. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p * Lớp tập trung ngồi 4 hàng ngang 3. Phần kết thúc - Hồi tĩnh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá buổi học.nhắc các em học lý thuyết (có thể photo lý thuyết) 5 - 6’ - Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. - Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại. Quan S¬n, ngµy..th¸ng...n¨m .. DuyƯt cđa BGH Tỉ tr­ëng Ký duyƯt ..

File đính kèm:

  • docGAT11.doc