Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 8: Thể dục - Chạy tiếp sức - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng

I-Mục tiêu :

Dạy mới động tác từ 8 đến 9 của bài TDNĐ, ôn động tác từ 1 đến 50 của bài TDPTC, phối hợp 4 người chạy tiếp sức 4x50m (theo sân trường). Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức). Chạy bền.

+ Kiến thức:

Học sinh biết định hình được động tác 8,9 của bài TDNĐ; biết đt 1-50 của bài TDPTC, biết cách phối hợp trao nhận gậy và cách chạy trong đường chạy.

+ Kỹ năng:

Học sinh thực hiện được các động tác TD, chạy tiếp sức.

+ thái độ hành vi của học sinh: tích cực tự giác tập luyện, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi tập luyện.

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản

-Phương tiện

Học sinh đồng phục thể dục

Giáo viên: Máy,băng đĩa, tín gậy và một số dụng cụ phục vụ cho giảng dạy như tranh,ảnh . . .

III. Tiến trình lên lớp:

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 8: Thể dục - Chạy tiếp sức - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Phan Thanh Giản Tổ TD - QPAN GIÁO ÁN SỐ: 8 THỂ DỤC-CHẠY TIẾP SỨC-CHẠY BỀN Tuần 4 I-Mục tiêu : Dạy mới động tác từ 8 đến 9 của bài TDNĐ, ôn động tác từ 1 đến 50 của bài TDPTC, phối hợp 4 người chạy tiếp sức 4x50m (theo sân trường). Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức). Chạy bền. + Kiến thức: Học sinh biết định hình được động tác 8,9 của bài TDNĐ; biết đt 1-50 của bài TDPTC, biết cách phối hợp trao nhận gậy và cách chạy trong đường chạy. + Kỹ năng: Học sinh thực hiện được các động tác TD, chạy tiếp sức. + thái độ hành vi của học sinh: tích cực tự giác tập luyện, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi tập luyện. II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản -Phương tiện Học sinh đồng phục thể dục Giáo viên: Máy,băng đĩa, tín gậy và một số dụng cụ phục vụ cho giảng dạy như tranh,ảnh . . . III. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung TG Hướng dẫn kĩ thuật Phương pháp lên lớp I-Phần mở đầu Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học Tình hình sức khỏe của học sinh Khởi động chung ( các khớp) Khởi động chuyên môn (TDNĐ, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau) Trả bài cuõ 10’ 1’ 30s 30s 5-6’ 2’ CS tập hợp lớp báo cáo sĩ số Yêu cầu khẩn trương Ôn đt 6,7 bài TDNĐ, học mới đt 41 – 50 bài TDPTC, phối hợp trao nhận gậy cả đội, học một số luật chạy tiếp sức, tập phát triển sức mạnh của chân. Học sinh báo báo tình hình sức khỏe cho Gv Thực hiện hết biên độ động tác, sử dụng các khớp linh hoạt. Gọi 1,2 HS thực hiện đt 7 bài TDNĐ, đt 41-50 bài TDPTC p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình tập hợp, phương pháp sử dụng lời nói, đàm thoại. Đội hình khởi động: ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ CS GV cho học sinh nhận xét, GV chốt lại cho điểm học sinh. II-Phần cơ bản 1-Moät soá ñieàu luaät trong chaïy tieáp söùc. 2- TD – chạy tiếp sức: 2.1. Chạy tiếp sức 2.2. TD - Nữ học bài TDNĐ đt 8-9: -Nam oân taäp bài TDPTC từ động tác 1- 50 \ 5-Củng cố bài học 6-Chạy bền 30’ 4’ 20’ 10’ 10’ 2’ 4’ Mỗi VÑV chæ ñöôïc quyeàn chaïy 01 cöï ly Neáu gaäy rôi ngoaøi khu vöïc ñöôøng chạy VÑV ñöôïc pheùp nhaët leân, neáu rôi trong luùc trao tính gaäythì ngöôøi löôïm gaäy laø ngöôøi trao gaäy Thực hiện đúng luật. không vội vả. lưu ý khi trao phải trao từ trên xuống, khi nhận không nhìn về sau. Gv höôùng daãn cho học sinh học đt mới. Trang 38, 39 SGK Td lớp 12. Yêu cầu thực hiện được động tác Gv hướng dẫn cho HS nam oân taäp bài TDPTC HS thực hiện được động tác. HS thực hiện được động tác, theo nhạc. Gọi 1,2 HS nam, nữ thực hiện động tác 8 TDND. Yêu cầu chạy chậm kết họp với hít thở sâu ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Gv GV cho xem tranh ảnh, phương pháp trực quan, sử dụng lời nói. Lần 1 chạy 50% sức, các lần còn lại chạy 100% sức. trước khi phân vị trí chạy GV nên phân tích từng vị trí để học sinh trong đội chọn đúng vị trí của mình sao cho các em phát huy hết khả năng của mình. GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS có thể đổi vị trí. Gv cho xem tranh ảnh, thị phạm động tác. Phương pháp tập luyện, trực quan, sử dụng lời nói. ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Gv Gv hướng dẫn học sinh nam tập với nhạc. ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ HS nhận xét , Gv nhận xét đánh giá Trước khi vào chạy bền GV cần hỏi thăm học sinh có đủ sức để chạy không? Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2 vòng III-Phần kết thúc Thả lỏng Đánh giá nhận xét buổi tập Bài tập về nhà Giới thiệu giờ học sau Xuống lớp 5’ 2’ 1’ 30s 1’ 30s Thả lỏng tay và chân tích cực. Nêu ưu khuyết điểm của tiết học. Ôn luyện các động tác bài TDND, TDPTC Học mới đt 10 bài TDNĐ, ôn động tác 1 – 6 bài TDNĐ, từ 1 đến 50 TDPTC. Chạy tiếp sức 4x50 (theo sân trường). Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức). chạy bền. Kí sổ đầu bài, hô khẩu hiệu p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ CS Ñoäi hình thaû loûng. Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kí duyệt Ba Tri, ngày tháng năm 2010. Người soạn Phan Quốc Hùng

File đính kèm:

  • docgiao an 8.doc