Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 35+36 - Bản đẹp 5 cột - Năm học 2009-2010

 A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy: - Trực quan, đồng loạt, lần

 - Giúp HS biết phối hợp và hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật. lượt phân nhóm, quay vòng, sửa sai.

 - Giúp HS phát triển sức mạnh thông qua trò chơi vận động. C. Địa điểm : - Sân bóng đá.

 - Giúp HS phát triển tố chất sức nhanh, mạnh, bền rèn luyện ý chí chống mệt mỏi. D. Phương tiện dạy học : - 1 còi, 4 bộ bàn đạp xuất phát,

 - Giáo dục cho HS có ý thức tổ chức kỷ luật , có tinh thần tự giác tập luyện. 1 giây đích, đinh, giáo án .

 - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong tập luyện.

 

 E. Tiến trình tiết dạy:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 35+36 - Bản đẹp 5 cột - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 ÔN TẬP HỌC KỸ I : BÀI CHẠY NGẮN : - PHỐI HỢP VÀ HOÀN THIỆN 4 GIAI - Tiết : 35 ĐOẠN KỸ THUẬT - TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN SỨC NHANH - Tiết CT : 35 - Ngày soạn : 14/12/2009. Lớp dạy : A.............. Ngày dạy : ..................... A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy: - Trực quan, đồng loạt, lần - Giúp HS biết phối hợp và hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật. lượt phân nhóm, quay vòng, sửa sai. - Giúp HS phát triển sức mạnh thông qua trò chơi vận động. C. Địa điểm : - Sân bóng đá. - Giúp HS phát triển tố chất sức nhanh, mạnh, bền rèn luyện ý chí chống mệt mỏi. D. Phương tiện dạy học : - 1 còi, 4 bộ bàn đạp xuất phát, - Giáo dục cho HS có ý thức tổ chức kỷ luật , có tinh thần tự giác tập luyện. 1 giây đích, đinh, giáo án . - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong tập luyện. E. Tiến trình tiết dạy: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I. MỞ ĐẦU : 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung: - Phối hợp và hoàn thiện 4 giai đoạn KT : Xuất phát thấp có bàn đạp, chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quãng và về đích. - Trò chơi và bài tập phát triển sức nhanh. 3.Khởi động + Chung : 10 động tác cơ bản đã học ở tiết 1. + Chuyên môn : chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m II. CƠ BẢN : HĐ 1. Ôn : - Phối hợp và hoàn thiện 4 giai đoạn KT : Xuất phát thấp có bàn đạp, chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quãng và về đích. - Trò chơi và bài tập phát triển sức nhanh. Trò chơi dành bóng . HĐ 2. Củng cố : 4 giai đoạn chạy ngắn. HĐ 3. Chạy bền : Nam chạy 6 vòng, nữ chạy 4 vòng. III. KẾT THÚC : 1.Hồi tỉnh : 2.Nhận xét: 3. Bài tập về nhà: - Tập chạy tăng tốc 80m. 4.Xuống lớp: 7-8’ 1L 1Lx8n 2L 32’ 1L 2L 1L 1L 4 - 5’ - Kiểm tra sĩ số, nhận lớp. - Mời 2 học sinh ra thực hiện. Phát lệnh xuất phát VC – SS chạy 60m - Giáo viên phổ biến nội dung trò chơi trò chơi - Quan sát sửa sai - Quan sát sửa sai - Gọi theo nhóm tập có phát lệnh VC – SS – chạy cự ly 80m - Thành lập 4 nhóm mỗi nhóm 10 HS. Đội thắng được cổng 15m., có 4 trọng tài - Nhắc lại 1số động tác sai của 4 giai đoạn - Quan sát đội hình chạy . - Nhắc nhở HS khi về đích đi bộ tiếp tục tự thả lỏng. - Đánh giá kết quả tập luyện. - Ôn các nội dung đã học của kỹ thuật chạy ngắn chuẩn bị kiểm tra học kỳ I. - Giáo viên hô “THỂ DỤC“ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. - Tập trung nghe nhìn, quan sát. nt - Lớp trưởng điều khiển - Thực hiện tại chỗ theo sự hướng dẫn của GV. - 1 đợt chạy 4 HS bằng lệnh còi rồi đi bộ về . - Có lệnh còi người đầu hàng chạy nhanh ôm bóng chạy về đưa cho người số 2 , lần lượt cho đến người cuối số 10 nếu về sớm nhanh không bị rơi bóng coi như đội đó thắng. - 1 HS ra thị phạm hoàn thiện KT chạy cự ly ngắn - Xuất phát cao nam, nữ chạy cùng 1 đợt. - Tự thả lỏng tại chỗ. - 1 cán sự nhận xét kết quả lớp học - Tập trung nghe phổ biến về nhà tự tập. - Cả lớp hô “KHỎE” ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay tay, hàng 1,2 ngồi, hàng 3, 4 đứng nt ĐH 3 : 4 hàng ngang cự ly 1dang tay ,trước và sau, so le. ĐH 4: 4 hàng dọc 1cánh tay, 1 đợt chạy 4 học sinh ĐH 5: Như ĐH 5 ĐH 6 : 4 hàng dọc chạy theo thứ tự N1xxxxxxxxxxxxx ----15m----- > 0 N2xxxxxxxxxxxxx ----15m----- > 0 ĐH 7 : Như ĐH 2 ĐH 8 : Chạy vòng tròn ĐH 9: 4 hàng ngang 1 cánh tay. ĐH 10 : như ĐH1 ĐH 11 : như ĐH1 ĐH 12 : Giải tán BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 KIỂM TRA HỌC KỸ I KỸ THUẬT CHẠY CỰ LY NGẮN - Tiết : 36 - Tiết CT : 36 - Ngày soạn : 14/12/2009. Lớp dạy : A.............. Ngày dạy : ..................... A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy: - Giúp HS đánh giá quá trình học KT chạy ngắn thuật. Đồng loạt, lần lượt - Giúp HS biết vận dụng tập luyện và thi đấu. C. Địa điểm : - Sân bóng đá. - Giúp HS phát triển tố chất sức nhanh, mạnh, bền rèn luyện ý chí chống mệt mỏi. D. Phương tiện dạy học : - 1 còi, 4 bộ bàn đạp xuất phát, - Giáo dục cho HS có ý thức tổ chức kỷ luật , có tinh thần tự giác tập luyện. 1 giây đích, đinh, giáo án . - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong tập luyện. E. Tiến trình tiết dạy: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I. MỞ ĐẦU : 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung: + Kiểm tra Chạy ngắn : - Xuất phát thấp có bàn đạp. - chạy lao sau xuất phát - chạy giữa quãng - về đích. 3.Khởi động + Chung : 10 động tác cơ bản đã học ở tiết 1. + Chuyên môn : chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. II. CƠ BẢN : HĐ 1. Kiểm tra : Xuất phát thấp có bàn đạp, chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quãng và về đích. HĐ 2. Củng cố : Kỹ thuật chạy ngắn. III. KẾT THÚC : 1. Nhận xét: 2. Bài tập về nhà: - chuẩn bị bóng tiết tiếp theo học môn tự chọn. 3. Xuống lớp: 7 -8’ 1Lx8n 2L 32’ 2L 1L 4 - 5’ - Kiểm tra sĩ số, nhận lớp. - Dùng phát lệnh xuất phát VC – SS chạy 80m. Mỗi giai đoạn 2,5đ. Có bấm thành tích - Quan sát sửa sai - Quan sát sửa sai - Gọi theo nhóm nam và nữ lệnh VC – SS – chạy cự ly 80m. Quan sát cho điểm và bấm thành tích chạy của từng đợt chạy. - Nhắc nhở sai lầm khi chạy. - Đánh giá kết quả kiểm tra KT chạy ngắn đọc thành tích chạy 80m. - Phổ biến kỹ thuật các môn tự chọn, học sinh về nhà nghiên kỹ thuật trong tài liệu. - Giáo viên hô “THỂ DỤC“ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. - Tập trung nghe nhìn, quan sát. - Lớp trưởng điều khiển - Thực hiện tại chỗ theo sự hướng dẫn của GV. - 1 đợt chạy 4 HS bằng lệnh ài, chạy đúng ô quy định.1,2,3,4 - Tập trung nghe nhìn, quan sát. - Tập trung nghe giáo viên nhận xết. - Tập trung nghe phổ biến về nhà tự tập. - Cả lớp hô “KHỎE” ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH2: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay tay, hàng 1,2 ngồi, hàng 3,4 đứng. ĐH 3 : 4 hàng ngang cự ly 1dang tay ,trước và sau, so le. ĐH 4: 4 hàng dọc 1cánh tay, 1 đợt chạy 4 học sinh ĐH 5: Như ĐH 4 ĐH 6: Như ĐH 2 ĐH 7 : như ĐH1 ĐH 8 : như ĐH1 ĐH 9 : Giải tán BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường

File đính kèm:

  • docOn tap kiem tra hoc ky I 10 T.doc