Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Bản đẹp 3 cột

 I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10 - Học lý thuyết “Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khoẻ”

2. Kỹ năng :

 - Hiểu và vận dụng các kiến thức áp dụng vào cuộc sống hàng ngày

 3. Giáo dục :

 - Tính kỷ luật nghiêm túc, ý thức kỷ luật cao

 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 Địa điểm: Tại lớp học

 Phương tiện: giáo án ví dụ minh hoạ, tranh ảnh.

 III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc156 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Tập bài thể dục tay không 9 động tác - Xoay các khớp, ép dây chằng - Với sâu tại chỗ - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ - Nâng cao đùi và chạy đạp sau di chuyển 20m - Chạy biến tốc 30m - Chạy tốc độ cao 20m - Nâng đùi đá má trong bàn chân - Nâng đùi đá má ngoài bàn chân 5' 7' 1 vòng sân 4lx8N 2lần 2lần 2lần Đ.hình tập trung xxxx xxxx GV 3 - 5 m xxxx xxxx xxxx -Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo. Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giờ học Gọi 1,2 học sinh thực hiện nội dung kiểm tra bài cũ Đ.hình khởi động x x x x x x x x x x x Hướng di chuyển x x x x x x x x x x x x 25m x X G/v - Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động kỹ các khớp Khởi động đồng loạt sau đó từng hàng di chuyển Nội dung Định lượng Phương pháp 2. Phần cơ bản Nhảy cao - Tại chỗ đá chân lăng lên cao - Ba bước thực hiện giậm nhảy đá chân lăng - Ba bước giậm nhảy đá chân lăng co chân giậm - Ba bước chạy đà giậm nhảy đá chân lăng co chân giậm kết hợp xoay thân tiếp đất - Chạy đà giậm nhảy qua xà chính diện (Xà thấp) - Thực hiện chạy đà giậm nhảy nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà nâng cao thành tích lần nhảy 30' Đội hình tập luyện Nhảy cao Hố cát X G/v xx xx xx xx xx xx xx Tập thực hiện mô phỏng động tác không có xà sau đó tập vào hố nhảy cao Chạy đà hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện, giáo viên kết hợp sửa sai cho học sinh Giáo viên thị phạm hướng dẫn học sinh tập luyện (Chia lớp thành hai nhóm học sinh nhóm A, B) 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh - Nhận xét kết quả bài học - Xuống lớp 5' Đội hình tập trung 4 hàng ngang nhận xét - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng sau đó dồn hàng nhận xét ưu nhược điểm giờ kiểm tra và giao bài tập về nhà IV/ Rút kinh nghiệm Tiết: 68 Ngày soạn .......... Ngày giảng Lớp 10C 10B1 nhảy cao I/ Mục tiêu 1. Kiến thức : - Luyện tập nâng cao thành tích kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng thân 2. Kỹ năng : - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà 3. Giáo dục : - Tính tự tin, tự giác tích cực trong tập luyện và ý thức chấp hành tốt nội quy giờ học II/ địa điểm phương tiện - Địa điểm: Tại sân tập của nhà trường - Phương tiện: Thầy: Giáo án thị phạm, hướng dẫn, sửa sai, thước đo Trò: trang phục, 02 bộ cột nhảy cao, xẻng, cuốc III/ tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp 1 Phần mở đầu - Nhận lớp: - Kiểm tra sỹ số phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học, kiểm tra tình hình sức khoẻ học sinh - Khởi động: - Chạy nhẹ - Tập bài thể dục tay không 9 động tác - Xoay các khớp, ép dây chằng - Với sâu tại chỗ - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ - Nâng cao đùi và chạy đạp sau di chuyển 20m - Chạy biến tốc 30m - Chạy tốc độ cao 20m - Nâng đùi đá má trong bàn chân - Nâng đùi đá má ngoài bàn chân 5' 7' 1 vòng sân 4lx8N 2lần 2lần 2lần Đ.hình tập trung xxxx xxxx GV 3 - 5 m xxxx xxxx xxxx -Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo. Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giờ học Đ.hình khởi động x x x x x x x x x x x Hướng di chuyển x x x x x x x x x x x x 25m x X G/v - Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động kỹ các khớp Khởi động đồng loạt sau đó từng hàng di chuyển Nội dung Định lượng Phương pháp 2. Phần cơ bản Nhảy cao - Tại chỗ đá chân lăng lên cao - Ba bước thực hiện giậm nhảy đá chân lăng - Ba bước giậm nhảy đá chân lăng co chân giậm - Ba bước chạy đà giậm nhảy đá chân lăng co chân giậm kết hợp xoay thân tiếp đất - Chạy đà giậm nhảy qua xà chính diện (Xà thấp) - Thực hiện chạy đà giậm nhảy nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà nâng cao thành tích lần nhảy 30' Đội hình tập luyện Nhảy cao Hố cát X G/v xx xx xx xx xx xx xx Tập thực hiện mô phỏng động tác không có xà sau đó tập vào hố nhảy cao Chạy đà hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện, giáo viên kết hợp sửa sai cho học sinh Giáo viên thị phạm hướng dẫn học sinh tập luyện (Chia lớp thành hai nhóm học sinh nhóm A, B) 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh - Nhận xét kết quả bài học - Xuống lớp 5' Đội hình tập trung 4 hàng ngang nhận xét - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng sau đó dồn hàng nhận xét ưu nhược điểm giờ kiểm tra và giao bài tập về nhà IV/ Rút kinh nghiệm Tiết: 69 Ngày soạn .......... Ngày giảng Lớp 10C 10B1 nhảy cao I/ Mục tiêu 1. Kiến thức : - Luyện tập nâng cao thành tích kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà 2. Kỹ năng : Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà 3. Giáo dục : - Tính tự tin, tự giác tích cực trong tập luyện và ý thức chấp hành tốt nội quy giờ học II/ địa điểm phương tiện - Địa điểm: Tại sân tập của nhà trường - Phương tiện: Thầy: Giáo án thị phạm, hướng dẫn, sửa sai, thước đo Trò: trang phục, 02 bộ cột nhảy cao, xẻng, cuốc III/ tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp 1 Phần mở đầu - Nhận lớp: - Kiểm tra sỹ số phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học, kiểm tra tình hình sức khoẻ học sinh - Khởi động: - Chạy nhẹ - Tập bài thể dục tay không 9 động tác - Xoay các khớp, ép dây chằng - Với sâu tại chỗ - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ - Nâng cao đùi và chạy đạp sau di chuyển 20m - Chạy biến tốc 30m - Chạy tốc độ cao 20m - Nâng đùi đá má trong bàn chân - Nâng đùi đá má ngoài bàn chân - Bật nhảy bằng hai nửa bàn chân trước liên tục 5' 7' 1 vòng sân 4lx8N 2lần 2lần 2lần Đ.hình tập trung xxxx xxxx GV 3 - 5 m xxxx xxxx xxxx -Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo. Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giờ học Đ.hình khởi động x x x x x x x x x x x Hướng di chuyển x x x x x x x x x x x x 25m x X G/v - Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động kỹ các khớp Khởi động đồng loạt sau đó từng hàng di chuyển Nội dung Định lượng Phương pháp 2. Phần cơ bản Nhảy cao - Tại chỗ đá chân lăng lên cao - Ba bước thực hiện giậm nhảy đá chân lăng - Ba bước giậm nhảy đá chân lăng co chân giậm - Ba bước chạy đà giậm nhảy đá chân lăng co chân giậm kết hợp xoay thân tiếp đất - Chạy đà giậm nhảy qua xà chính diện (Xà thấp) - Thực hiện chạy đà giậm nhảy nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà nâng cao thành tích lần nhảy Kiểm tra thành tích nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà thử 30' Đội hình tập luyện Nhảy cao Hố cát X G/v xx xx xx xx xx xx xx Tập thực hiện mô phỏng động tác không có xà sau đó tập vào hố nhảy cao Chạy đà hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện, giáo viên kết hợp sửa sai cho học sinh Giáo viên thị phạm hướng dẫn học sinh tập luyện (Chia lớp thành hai nhóm học sinh nhóm A, B) Giáo viên đo thành tích lần nhảy cho học sinh 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh - Nhận xét kết quả bài học - Xuống lớp 5' Đội hình tập trung 4 hàng ngang nhận xét - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng sau đó dồn hàng nhận xét ưu nhược điểm giờ kiểm tra và giao bài tập về nhà IV/ Rút kinh nghiệm Tiết: 70 Ngày soạn .......... Ngày giảng Lớp 10C 10B1 Nhảy cao I/ mục tiêu: 1.Kiến thức : - Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng thân qua xà 2. Kỹ năng : - Sự tự tin, tích cực, khả năng sử dụng linh hoạt giữa các giai đoạn kỹ thuật động tác 3. Giáo dục : - Tính kiên trì, tự giác, tích cực trong tập luyện, chấp hành đúng nội quy lớp học II/ địa điểm phương tiện - Địa điểm: Tại sân tập của nhà trường - Phương tiện: Thầy: Giáo án thị phạm, hướng dẫn, sửa sai Trò: trang phục, 01 bộ cột nhảy cao, 01 thước đo III/ tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp 1/ Phần mở đầu - Nhận lớp, kiểm tra sỹ số, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. *Khởi động: - Tập 7 động tác TD tay không - Xoay các khớp, ép dây chằng - Tại chỗ đá chân cao trên đầu - Nâng cao đùi tại chỗ và di chuyển - Chạy đạp sau 30m - Chạy 3 bước giậm nhảy đá chân lăng lên cao liên tục - Chạy đà 3 bước giậm nhảy đá chân lăng co chân giậm tiếp đất bằng chân giậm kết hợp đánh tay - Ba bước giậm nhảy đá chân lăng co chân giậm xoay thân tiếp đất 5' 7' 4lx8n 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần Đ.hình tập trung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3-5m X GV Đ.hình khởi động X G/viên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Giáo viên hướng dẫn học sinh khỏi động kỹ các khớp - Tập tại chỗ - Tập di chuyển - Tập đồng loạt, từng hàng 4 người thực hiện di chuyển Nội dung Định lượng Phương pháp 2/ Phần cơ bản Kiểm tra thành tích nhảy cao kiểu nghiêng thân *Cách tính điểm 9-10 điểm thực hiện tốt đúng kỹ thuật kiểu nhảy động tác dứt khoát đẹp thành tích Nam 1,40- 1,45m Nữ 1,25- 1,30m trở lên 7-8 điểm thực hiện đúng kỹ thuật động tác thành tích đạt được Nam 1,30-1,35m Nữ 1,10-1,20m 5-6 điểm thực hiện đúng kiểu nhảy thành tích đạt được Nam 1,15-1,25m Nữ 90cm-1,05m 3- 4 điểm nhảy đúng kỹ thuật thành tích đạt được Nam 1,05-1,10m, Nữ 80-85cm 1- 2 điểm không nhảy đúng kỹ thuật, Nam không qua 1m, Nũ không qua 80cm 30' Đội hình kiểm tra nhảy cao Hố cát x x x X G/vx x xxxx xxxx xxxx xxxx -Từng học sinh lần lượt thực hiện theo hiệu lệnh của giáo viên -Mức xà khởi điểm đối với học sinh Nam là1,10m, Nữ là 85cm -Mỗi mức xà học sinh được nhảy 3 lần nếu cả 3 lần không qua thì bị loại thành tích được tính là thành tích cao nhất trong các lần nhảy - Mỗi lần nâng xà lên 0,5cm, học sinh có quyền ấn định mức nhảy khởi điểm của mình - Học sinh Nữ thực hiện trước khi tới mức xà khởi điểm của Nam thì cho H/s Nam thực hiện cùng 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh - Nhận xét kết quả bài học - Xuống lớp 5' - Đội hình thả lỏng4 hàng ngang dãn cách một sải tay - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng sau đó dồn hàng nhận xét ưu nhược điểm giờ học III/ Rút kinh nghiệm ................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGiao an khoi 10.doc