Giáo án Thể dục Khối 8 - Tuần 25 đến 37 - Nguyễn Văn Toàn

- Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu "ngồi.

- Đá cầu. + Ôn một số kỹ thuật đã học (đỡ cầu bằng ngực, Tâng búng cầu, tâng giật cầu.).

 + Tập chiến thuật phát cầu cao -sâu.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

I/ Mục tiêu:

- Thực hiện t¬ương đối chính xác kỹ thuật nhảy xa kiểu "ngồi".

- Thực hiện tốt đỡ cầu bằng ngực, Tâng búng cầu, tâng giật cầu, chiến thuật phát cầu cao -sâu.

- Tiếp tục rèn luyện phát triển sức bền cho học sinh.

II/ Địa điểm - ph¬ương tiện:

 - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Hố cát tơi xốp, xẻng, cầu trinh, thước đo.

 III/ Tiến trình dạy - học:

 

doc46 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/02/2021 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tuần 25 đến 37 - Nguyễn Văn Toàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t 4 HS theo giới tính. - Mỗi học sinh chạy một lần. - Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, không được quá 8 điểm. - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí kiểm tra. 3. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác của từng học sinh. + Điểm Đạt: Thành tích Nam: 1’30’’ - 1’50’’; Nữ: 1’40’’- 2’02’’ + Điểm 3 – 4: Thành tích thấp. V. Kết thúc: - Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. - Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. Kết quả kiểm tra của học sinh: Điểm Đạt: Tỉ lệ: Điểm Chưa đạt: Tỉ lệ: Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................. Tuần 34 Tiết 68 Ngày soạn: Ngày dạy: Kiểm tra tự chọn ( Bóng chuyền ) I/ Mục tiêu: - Kiểm tra nội dung đệm bóng II/ Địa điểm - phương tiện: Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ, bóng, đồng hồ III/ Tiến trình dạy - học: nội dung ĐL phương pháp - tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung. + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lờn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - 10 phút 2X8 nhịp 2x15m Đội hình nhận lớp.( 1) •••••••• •••••••• p - Lớp trởng chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số. - GV nói ngắn gọn về nội dung, yêu cầu bài học. Đội hình khởi động. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. II- phần cơ bản: A. Bóng chuyền: - Nội dung kiểm tra * Kiểm tra kĩ thuật đệm bóng - Tổ chức: kiểm tra lần lượt từng h/s, mỗi h/s chỉ thực hiện 1 lần, nếu trường hợp đặc biệt có thể cho kiêm3 tra lại . Cách cho điểm Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác đệm bóng Điểm Đạt: Thực hiện được động tác cơ bản đúng, thực hiện được động tác cơ bản đúng, nhưng còn một vài sai sót, thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật của động tác, nhưng còn chưa chính xác Điểm Chưa đạt: Thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật của động tác, nhưng còn nhiều sai sót, lúng túng. * một số trường hợp khác do Gv quyết định 4 . Cñng cố: - Công bố điểm cho h/s biết tại chỗ 29- 31 phút 2p Đội hình kiểm tra -Lớp trưởng điều khiển khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XGV X X - Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt từ 1 - 2 em. - Gv vừa tung bóng vừa quan sát cho điểm III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. 4 phút - HS hít thở sâu và thực hiện một số động tác thả lỏng chân, tay và thân. - GV nhận xét đánh giá kết quả tiết học, biểu dương những học sinh học tốt, nhắc nhở những HS cha tích cực. Rút kinh nghiệm Tổ trưởng duyệt Tuần 35 Tiết 69 Ngày soạn: Ngày dạy: Ôn tập nội dung Nhảy xa (Chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm) - Nhảy xa:. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu :ngồi” (Chuẩn bị kiểm tra cuối năm). I/ Mục tiêu: - Thực hiện tốt kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”. - Biết vận dụng các kỹ thuật đã học vào các hoạt động chung ở trờng, ngoài nhà trường. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Hố cát tơi xốp, xẻng, còi. III/ Tiến trình dạy - học: nội dung ĐL phương pháp - tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung. + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. * Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - 10 phút 2X8 nhịp 2x15m Đội hình nhận lớp.( 1) •••••••• •••••••• p - Lớp trởng chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số. - GV nói ngắn gọn về nội dung, yêu cầu bài học. Đội hình khởi động. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. II- phần cơ bản: 1. Nhảy xa: Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”. 4 . Củng cố: + Kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” 29- 31 phút 4 lần Đội hình tập luyện. •••••• • p ºººººººº - GV nhắc lại những điểm mấu chốt của kỹ thuật, hớng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy. - Gv gọi 2 HS lên thực hiện. - HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. 4 phút Đội hình xuống lớp: 1+ 2 - HS hít thở sâu và thực hiện một số động tác thả lỏng chân, tay và thân. - GV nhận xét đánh giá kết quả tiết học, biểu dương những học sinh học tốt, nhắc nhở những HS cha tích cực. Rút kinh nghiệm Tuần 35 Tiết 70 Ngày soạn: Ngày dạy: Ôn tập nội dung Nhảy xa (Chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm) - Nhảy xa:. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu :ngồi” (Chuẩn bị kiểm tra cuối năm). I/ Mục tiêu: - Thực hiện tốt kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”. - Biết vận dụng các kỹ thuật đã học vào các hoạt động chung ở trờng, ngoài nhà trường. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Hố cát tơi xốp, xẻng, còi. III/ Tiến trình dạy - học: nội dung ĐL phương pháp - tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung. + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lờn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. * Khởi động chuyên môn. - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - 10 phút 2X8 nhịp 2x15m Đội hình nhận lớp.( 1) •••••••• •••••••• p - Lớp trởng chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số. - GV nói ngắn gọn về nội dung, yêu cầu bài học. Đội hình khởi động. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. II- phần cơ bản: 1. Nhảy xa: Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”. 4 . Củng cố: + Kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” 29- 31 phút 4 lần Đội hình tập luyện. •••••• • p ºººººººº - GV nhắc lại những điểm mấu chốt của kỹ thuật, hớng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy. - Gv gọi 2 HS lên thực hiện. - HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. 4 phút Đội hình xuống lớp: 1+ 2 - HS hít thở sâu và thực hiện một số động tác thả lỏng chân, tay và thân. - GV nhận xét đánh giá kết quả tiết học, biểu dương những học sinh học tốt, nhắc nhở những HS cha tích cực. Rút kinh nghiệm Tổ trưởng duyệt . Tuần 36 Tiết 71 -72 Ngày soạn: Ngày dạy: kiểm tra cuối năm ( Nội dung nhảy xa ) I/ Mục tiêu: - HS thực hiện đúng, chính xác kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học. lấy điểm tổng kết học kỳ. II/ Địa điểm - phương tiện: - Đường chạy đà bằng phẳng, hố cát tơi xốp. - GV chuẩn bị một còi, xẻng, thườc đo. III/ nội dung và phơng pháp kiểm tra: I . Phần mở đầu: (5 - 8 phút) a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. b, Khởi động: - Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi ngời một cánh tay thực hiện theo hớng dẫn của cán sự lớp. + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2X8 nhịp. II- phần cơ bản: (30 - 35 phút) a/ Nội dung. * Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nội dung nhảy xa kiểu "Ngồi" b/ Tổ chức và phơng pháp kiểm tra. - Kiểm tra nam nữ riêng, GV gọi tên học sinh lần lợt vào nhảy, mỗi HS đợc nhảy 3 lần lấy thành tích cao nhất trong 3 lần nhảy. c/ Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt đợc của từng HS. - Điểm Đạt: Thực hiện đúng, chính xác 4 giai đoạn kỹ thuật thành tích đạt 3,80m - 3,50m (nam); 3,20m - 2,80m (nữ). - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật thành tích, thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn trên không, nhưng chưa đạt thành tích hoặc thành tích đạt mức đạt 3,70m (nam) và 3,0m (nữ). - Điểm 3 - 4: Thực hiện không đúng kỹ thuật thành tích kém. III/ Phần kết thúc: (5 - 7 phút) - Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng duyệt Tuần 36 Tiết 73-74 Ngày soạn: Ngày dạy: Kiểm tra TCRLTT môn chạy bền 500m hay môn chạy 60m I/ Mục tiêu: - HS thực hiện đúng, chính xác kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi sạch sẽ. kẻ vạch xuất phát và về đích. - GV chuẩn bị một còi, đồng hồ bấm giây, giây đích. III/ nội dung và phương pháp kiểm tra: I . Phần mở đầu: (5 - 8 phút) a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. b, Khởi động: - Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi ngời một cánh tay thực hiện theo hớng dẫn của cán sự lớp. + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2X8 nhịp. II- phần cơ bản: (30 - 35 phút) a/ Nội dung. * Kiểm tra kỹ thuật chạy bền 500m hay chạy 60m trên địa hình tự nhiên. b/ Tổ chức và phơng pháp kiểm tra. - Kiểm tra thành tích cho nam nữ riêng, GV kiểm theo từng nhóm mỗi nhóm; học sinh kiểm tra đạt TCRLTT c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt đợc của từng HS. III/ Phần kết thúc: (5 - 7 phút) - Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm - Hướng dẫn cho HS tập luyện trong thời gian nghỉ hè. Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng duyệt

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 tuan 25-37.doc