Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Trang bị cho HS một số hiểu biết cần thiết về phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.

- HS nắm được một số phương pháp phát triển sức nhanh để áp dụng trong tập luyện trên lớp và tự tập ở nhà.

2. Kĩ năng:

- Hình thành cho HS một thói quen tập luyện khoa học.

- Khả năng đặt câu hỏi để thoả mãn các nhu cầu hiểu biết bản thân.

3. Thái độ:

- Giúp HS có thái độ đúng đắn trong tập luyện, ý thức vận dụng kiến thức vào luyện tập phát triển các tố chất sức nhanh và các tố chất khác.

II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tập

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc135 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến Nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Bài TD phát triển chung 35 động tác. - Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - ép ngang, ép dọc. 3- Kiểm tra: - Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không. II - Phần cơ bản: 1 - Nhảy cao: - Bổ trợ: + Đà một bước - giậm nhảy đá lăng. + Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. + Bật nhảy bằng hai chân, tay với vật trên cao. - Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua". 2. Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (8phút) 2’ 4’ 1 lần 1 lần 2’ 2 x 8 2’ (32’) 14’ 10 lần 10 lần 10 lần 14' 4' 5’ - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra. - Từ đội hình khởi động, GV nhắc lại yêu cầu động tác cần thực hiện của Nội dung ôn tập. - Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho lớp quan sát và nhận xét. - GV chia nhóm cho HS luyện tập. + Nhóm 1: Nhảy cao + Nhóm 2: Bổ trợ - GV quan sát, sửa sai chung cho các nhóm. - Nam: 800m; Nữ: 500m. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Tiết 66: Kiểm tra : Chạy bền Ngày soạn: 5/4/2013 Ngày dạy: I - Mục tiêu: - Đánh giá sức bền của HS qua một quá trình tập luyện trên lớp và tự tập ở nhà. - Đánh giá ý thức học tập của HS, qua đó giáo dục ý thức tích cực tự giác trong học tập và rèn luyện TDTT. - Nâng cao và phát huy tính tự giác của HS trong việc rèn luyện ở nhà. II - Địa điểm- phương tiện: - Sân tập rộng, đồng hồ bấm giờ. - Bàn ghế giáo viên ngồi. III - Tiến trình dạy học: A- Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra thành tích chạy bền của học sinh. B- Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 5 học sinh. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần với cự ly: + Nam: 800m + Nữ: 500m - HS chia tham gia hoặc đã tham gia kiểm tra ngồi theo hàng để theo dõi. C- Biểu điểm: - Điểm tính theo thành tích đạt được của HS. + Điểm 9 - 10: Thành tích đạt ........ (nam), .......(nữ). + Điểm 7 - 8: Thành tích đạt ....... (nam), .........(nữ). + Điểm 5 - 6: Hoàn thành cự ly. + Điểm 3 - 4: Không hoàn thành cự ly theo quy định. - Trường hợp HS không đạt GV có thể cho kiểm tra lại vào tiết học sau. Rút kinh nghiệm giờ dạy: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Tiết 67: - Nhảy cao: Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua" và nâng cao thành tích. Ngày soạn: 10/4/2013 Ngày dạy: ....../.../2013 I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện và vận dụng vào tập luyện các giai đoạn kĩ thuật của nhảy cao. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật của nhảy cao kiểu "bước qua". - Thực hiện được đủ số lần qua định và nâng cao dần thành tích. 3. Thái độ: - Có ý thức tập luyện tích cực và tự giác trong giờ học. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng, cột, xà, đệm nhảy cao. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến Nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Bài TD phát triển chung 35 động tác. - Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - ép ngang, ép dọc. 3- Kiểm tra: - Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không. II - Phần cơ bản: 1 - Bổ trợ: + Đà một bước - giậm nhảy đá lăng. + Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. + Bật nhảy bằng hai chân, tay với vật trên cao. 2. Ôn tập: - Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua". C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (8phút) 2’ 4’ 1 lần 1 lần 2’ 2 x 8 2’ (32’) 14’ 10 lần 10 lần 10 lần 14' 5’ - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra. - Từ đội hình khởi động, GV nhắc lại yêu cầu động tác cần thực hiện của Nội dung ôn tập. - Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho lớp quan sát và nhận xét. - GV chia nhóm cho HS luyện tập. + Nhóm 1: Nhảy cao + Nhóm 2: Bổ trợ - GV quan sát, sửa sai chung cho các nhóm. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Tiết 68-69: Kiểm tra học kỳ II: Nhảy cao Ngày soạn: 10/4/2013 Ngày dạy: .../4/2013 I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức về động tác và việc vận dụng vào tập luyện của học sinh. 2. Kĩ năng: - Đánh giá khả năng thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua". 3. Thái độ: - Đánh giá mức độ tiếp thu động tác kĩ thuật và ý thức rèn luyện của học sinh. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng. cột, xà, đệm nhảy cao, bàn ghế cho giáo viên. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Bài TD PTC. - Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - ép ngang, ép dọc. II - Phần cơ bản: 1 - Nội dung: - Kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua" theo mức xà quy định. 2. Phương pháp kiểm tra: - Mỗi học sinh được nhảy thử một lần và một lần nhảy kiểm tra chính thức để lấy điểm qua cùng một mức xà: 1,00m (Nam), 0,90m (Nữ). - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3 - 5 học sinh. Tất cả học sinh nhảy thử xong, lần lượt bước vào kiểm tra chính thức. 3. Cách cho điểm: - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật (ba giai đoạn: chạy đà - giậm nhảy - qua xà), qua xà ở mức quy định. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót nhỏ, qua xà ở mức quy định. - Điểm 5 - 6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn, qua xà ở mức quy định. - Điểm 3 - 4: Chưa hình thành được kĩ thuật giai đoạn qua xà, mặc dù chạy đà, giậm nhảy tốt. - Điểm 1 - 2: Không thực hiện được 3 giai đoạn kĩ thuật và làm rơi xà. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (7phút) 2’ 5’ (33’ ) 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nêu yêu cầu về nội dung kiểm tra. - GV cho HS tự ôn lại động tác. - Khi kiểm tra, HS tập hợp thành hàng hai bên. - Nhóm thực hiện sẽ lên phía trước. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tiết 70: Kiểm tra Tiêu chuẩn rltt Ngày soạn: 10/4/ 2013 Ngày dạy: / / 2013 I - Mục tiêu: - Đánh giá thành tích đạt được từ đó đối chiếu với tiêu chuẩn rèn luyện thân thể để đánh giá mức độ phát triển thể lực của học sinh. II - Địa điểm phương tiện: - Hố cát hoặc đệm bật nhảy. - Thước dây. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. II - Phần cơ bản: - Kiểm tra thành tích bật xa tại chỗ. * Mức độ đánh giá: Mức độ Thành tích (cm) Nam Nữ Tốt > 165 > 155 Đạt > 145 > 135 C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Công bố điểm kiểm tra của từng HS. (8phút) 2’ 6’ (33’ ) 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ kiểm tra. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 1 HS. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần. - Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. - Các HS đã kiểm tra hoặc chưa tham gia kiểm tra xếp theo hàng ngang để theo dõi và nhận xét. ** ** ** ** ** ** ** ** * - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTD8-12-13.doc