Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 3+4: Chạy ngắn - Thể dục - Chạy bền

I/ MỤC TIÊU – YÊU CẦU:

1. Mục tiêu

Chạy ngắn: Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”

Trò chơi phát triển sức nhanh: “Chạy đuổi”.

Thể dục: Ôn từ nhịp 1 – 8. Học nhịp 9 – 17.

Chạy bền: Chạy díc dắc tiếp sức. Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

2.Yêu cầu:

Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập.

Yêu cầu HS tập đúng nội dung học mới.

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường

- Còi, tranh ảnh (nếu có)

III/ THỜI GIAN: 90 phút

IV/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 3+4: Chạy ngắn - Thể dục - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 2 - Tiết 3 - 4 Ngày soạn: Ngày Dạy: Bài: CHẠY NGẮN_ THỂ DỤC_ CHẠY BỀN. I/ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: 1. Mục tiêu Chạy ngắn: Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.” Trò chơi phát triển sức nhanh: “Chạy đuổi”. Thể dục: Ôn từ nhịp 1 – 8. Học nhịp 9 – 17. Chạy bền: Chạy díc dắc tiếp sức. Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 2.Yêu cầu: Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. Yêu cầu HS tập đúng nội dung học mới. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường Còi, tranh ảnh (nếu có) III/ THỜI GIAN: 90 phút IV/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: Nội dung LVĐ Yêu cầu cơ bản về kỉ thuật Phương pháp tổ chức I/ Mở Đầu: Nhận lớp: GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung trương trình tiết học. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay_ cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc; ép ngang. Kiểm tra bài cũ: 8 nhịp đầu bài TDLH. 10 phút Học sinh nhanh chóng tập họp lớp - Học sinh chú ý lắng nghe. - Học sinh tích cực khởi động €€€€€€€€€€€€€ .ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ .€€€€€€€€€€€€€ .ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ .€ € GV GV phoå bieán ngaén goïn ñaøy ñuû vaø chính xaùc khoa hoïc € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS €GV GV nhận xét và cho điểm II/ Cơ Bản: Chạy cự li ngắn: Ôn các động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ. Nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Trò chơi: Chạy tiếp đuổi. Thể dục: Ôn 8 nhịp đầu của bài TD liên hoàn (nam, nữ). Học nhịp 9 – 17 (nam, nữ). Củng cố: Nhịp 1 - 17 bài thể dục. Chạy bền: Chạy díc dắc tiếp sức. 73 phút 20 phút 25 phút 13 phút 15 phút Học sinh tích cực thực hiện các động tác bổ trợ. Trung thực trong khi chơi. Học sinh tích cực tập luyện đúng động tác. Học sinh chú ý nghe phân tích kỉ thuật và thực hiện. Học sinh thực hiện đúng động tác Trung thực trong khi chơi. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV GV giới thiệu trò chơi, phân tích, hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV Ôn cả lớp. GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác và hướng dẫn HS thực hiện. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS chia nhóm luyện tâp. GV quan sát sửa động tác sai. GV quan sát và nhận xét khả năng tiếp thu của HS. x x x x x x x x x x x x x x x Chia học sinh thành 2 đội thi đua với nhau. III/ Kết Thúc: Thả lỏng _ Nhận xét và đánh giá tiết học. Đưa bài tập về nhà. Xuống lớp. 7 phút - Học sinh tích cục thả lỏng. - Học sinh chú ý lắng nghe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Cán sự hướng dẫn thả lỏng. Dồn hàng nghe nhận xét và dặn dò. Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Duyeät Cuûa Ban Giaùm Hieäu

File đính kèm:

  • docTiết 3 - 4.doc