Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì II - Bản đẹp 4 cột

I. Nội dung:

-Nhảy xa: Ôn đà 1 bước đá lăng, đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng tác bổ trợ bật xa tiếp sức.

-TTTC (Bóng chuyền)ôn chuyền bóng cao tay bằng hai tay và đệm bóng

I. Mục tiêu:

 - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung học cũ.

 - Hs biết và thực hiện được nội dung học mới .

 - Trật tự khi thực hiện động tác .

III. Địa điểm và Phương tiện

 - Địa điểm: Sân trường

 - Phương tiện: còi gv

IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy.

 

doc59 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì II - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ật P2 tổ chức I.Mở đầu -Gv nhận lớp -Phổ biến giáo án:Nhảy cao: Ôn , bổ trợ chạy đà – giậm nhảy - qua xà và tiếp đất có nâng thành tích. Chạy bền : luyện tập.-Khởi Động: + Chung(xoay các khớp+Cmôn: chạy(bước nhỏ, nâng cao đùi.gót chạm mông. II. Cơ Bản: a) Nhảy cao ôn - Chạy đà -giậm nhảy- qua xà và tiếp đất. Nâng thành tích. * Củng cố: Nhảy cao. c) Chạy bền: L tập III.Kết Thúc - Thả lỏng toàn thân - Dặn dò phổ biến tiết học - Xuống lớp 8p 32p 25p 2p 5p 5p -Lớp khẩn trương tập hợp báo cáo sỉ số Chú ý về tư thế của tay chân.nhịp chạy - Chú y:ù về tư thế , vị trí đặt chân giậm, khi qua xà chủ động đá chân lăng cao và duỗi thẳng. Hs thực hiện theo lệnh Gv - 1 thực hiện nhảy cao, gv nhận xét sửa sai để lớp rút kinh nghiệm. - Nam chạy 800m, Nữ chạy 500m vòng sân trường -Hít thở sâu thả lỏng tại chổ -Học sinh về ôn lại nhảy cao như tại chổ đá lăng.tiết sau kiểm tra, chạy bền -Gv hô giả tán HS hô khỏe đồng loạt µgv xxxxx ¤cs xxxxx xxxxx3hang ngang µgv x x x x x x ¤cs x x x x x x x x x x x x 3hang giảng cách x Xà Đệm x êChạy bền é è µgv xxxxx ¤cs xxxxx xxxxx3hang ngang Nhận xét sau giờ dạy: Bộ môn duyệt ngày soạn 22 tháng 03 TUẦN 33 PPCT: 66 NGÀY DẠY: GIÁO ÁN: 66 KIỂM TRA NHẢY CAO I. Nội dung: -Kiễm tra nhảy cao kiểu bước qua (lấy kỉ thuật và mức xà qui định ) II. Mục tiêu. - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung kiểm tra. - Trận tự khi kiểm tra. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp - Phổ biến giáo án: Ktra kỉ thuật nhảy cao kiểu bước qua . - Khởi động: Chung ( xoay các khớp ). II. Cơ bản. - Nhảy cao (Ktra) Cách cho điểm - Điểm 9-10 - Điểm 7-8 - Điểm 5-6 - Điểm 3-4 III. Kết thúc - Nhận xét tiết ktra - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 5p Lớp khẩn trương tập hợ báo cáo sỉ số - Chú y:ù về tư thế chân và tay -Ktra chia làm nhiều đợt mổi đợt 3-5 Hs, mổi Hs tham gia ktra 1 lần thử và 3 lần chính thức ngay lần chính thức đạt điể cao không cần nhảy tiếp, Hs đến lược ktra vào vị trí. - Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao “Bước qua” cả 4 giai đoạn và qua xà mức qui định. - Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà, giậm nhảy và trên không, qua xà mức xà qui định. -Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, qua xà mức qui định nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. - Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt mức xà qui định. - Hs về ôn bóng chuyền tiết sau học tiếp -Gv hô giải tán HS hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang nệm x µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Nhận xét sau giờ: Ngày soạn,22/02 Bộ môn duyệt người soạn TUẦN :34 PPCT: 67 Ngày Dạy GIÁO ÁN: 67 NHẢY CAO – CHẠY BỀN I. Nội dung: - Ôn thi học kì II Nhảy cao: Ôn) chạy đà tự do – giậm nhảy - qua xà và tiếp đất, có nâng cao thành tích( kiểu bước qua) chuẩn bị thi. - Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. I. Mục tiêu: - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung học cũ. - Hs biết và thực hiện được nội dung học mới . - Trật tự khi thực hiện động tác . III. Địa điểm và Phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi gv, bóng, đệm, xà IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung LV Đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I.Mở đầu -Gv nhận lớp -Phổ biến giáo án:Nhảy cao: Ôn , bổ trợ chạy đà – giậm nhảy - qua xà và tiếp đất có nâng thành tích. Chạy bền : luyện tập.-Khởi Động: + Chung(xoay các khớp+Cmôn: chạy(bước nhỏ, nâng cao đùi.gót chạm mông. II. Cơ Bản: a) Nhảy cao ôn - Chạy đà -giậm nhảy- qua xà và tiếp đất. Nâng thành tích. * Củng cố: Nhảy cao. c) Chạy bền: L tập III.Kết Thúc - Thả lỏng toàn thân - Dặn dò phổ biến tiết học - Xuống lớp 8p 32p 25p 2p 5p 5p -Lớp khẩn trương tập hợp báo cáo sỉ số Chú ý về tư thế của tay chân.nhịp chạy - Chú y:ù về tư thế , vị trí đặt chân giậm, khi qua xà chủ động đá chân lăng cao và duỗi thẳng. Hs thực hiện theo lệnh Gv - 1 thực hiện nhảy cao, gv nhận xét sửa sai để lớp rút kinh nghiệm. - Nam chạy 800m, Nữ chạy 500m vòng sân trường -Hít thở sâu thả lỏng tại chổ -Học sinh về ôn lại nhảy cao như tại chổ đá lăng.tiết sau thi, chạy bền -Gv hô giả tán HS hô khỏe đồng loạt µgv xxxxx ¤cs xxxxx xxxxx3hang ngang µgv x x x x x x ¤cs x x x x x x x x x x x x 3hang giảng cách x Xà Đệm x êChạy bền é è µgv xxxxx ¤cs xxxxx xxxxx3hang ngang Nhận xét sau giờ dạy: Bộ môn duyệt ngày soạn 22 tháng 03 TUẦN 34 PPCT: 68 NGÀY DẠY: GIÁO ÁN: 68 KIỂM TRA CHẠY BỀN I. Nội dung: -Kiễm tra. Chạy bền kết hợp kiểm tra TT RLTT II. Mục tiêu. - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung kiểm tra. - Trận tự khi kiểm tra. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp - Phổ biến giáo án: Ktra Chạy bền kết hợp ktra RLTT - Khởi động: Chung ( xoay các khớp ). II. Cơ bản. -Chạy bền Cách cho điểm - Điểm 9-10 - Điểm 7-8 - Điểm 5-6 - Điểm 3-4 III. Kết thúc - Nhận xét tiết ktra - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 5p Lớp khẩn trương tập hợ báo cáo sỉ số - Chú ý về tư thế chân và tay -Ktra chia làm nhiều đợt mổi đợt 3-5 Hs, mổi Hs tham gia ktra 1 lần Hs đến lược ktra vào vị trí. - Thành tích Nam (105 giây). Nữ (114 giây) - Thành tích Nam ( 115 giây). Nữ ( 122 giây) - Thành tích Nam ( 125 giây). Nữ ( 140 giây) - Thành tích trên 140 giây - Hs về ôn nhảy cao để thi HKII -Gv hô giải tán HS hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang đích Chạy bền x x µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Nhận xét sau giờ: Ngày soạn,22/03 Bộ môn duyệt người soạn TUẦN 35 PPCT: 69 NGÀY DẠY: GIÁO ÁN: 6 THI HKII NHẢY CAO I. Nội dung: -THI HKII: nhảy cao kiểu bước qua (lấy kỉ thuật và mức xà qui định ) II. Mục tiêu. - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung thi. - Trận tự khi kiểm tra. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp - Phổ biến giáo án: thi kỉ thuật nhảy cao kiểu bước qua . - Khởi động: Chung ( xoay các khớp ). II. Cơ bản. - Nhảy cao (thi) Cách cho điểm - Điểm 9-10 - Điểm 7-8 - Điểm 5-6 - Điểm 3-4 III. Kết thúc - Nhận xét tiết thi - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 5p Lớp khẩn trương tập hợ báo cáo sỉ số - Chú y:ù về tư thế chân và tay -Thi chia làm nhiều đợt mổi đợt 3-5 Hs, mổi Hs tham gia thi 1 lần thử và 3 lần chính thức ngay lần chính thức đạt điểm cao không cần nhảy tiếp, Hs đến lược ktra vào vị trí. - Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao “Bước qua” cả 4 giai đoạn và qua xà mức qui định. - Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà, giậm nhảy và trên không, qua xà mức xà qui định. -Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, qua xà mức qui định nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. - Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt mức xà qui định. - Hs về ônchạy ngắn, bật nhảy thi TC RLTT -Gv hô giải tán HS hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang nệm x µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Nhận xét sau giờ: Ngày soạn,22/02 Bộ môn duyệt người soạn TUẦN 35 PPCT: 70 NGÀY DẠY: GIÁO ÁN: 70 KIỂM TRA TT RLTT I. Nội dung: - Chạy ngắn: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Xp cao chạy nhanh 60m - Bật xa tại chổ II. Mục tiêu. - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung kiểm tra. - Trận tự khi kiểm tra. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp - Phổ biến giáo án: Ktra chạy ngắn Xp cao chạy 60m, bật xa tại chổ - Khởi động: Chung ( xoay các khớp ). II. Cơ bản. -Chạy ngắn (Ktra), bật xa tại chổ Cách cho điểm - Điểm 9-10 - Điểm 7-8 - Điểm 5-6 - Điểm 3-4 III. Kết thúc - Nhận xét tiết ktra - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 5p Lớp khẩn trương tập hợ báo cáo sỉ số - chú ý về tư thế chân và tay -Ktra chia làm nhiều đợt mổi đợt 2 Hs, mổi Hs tham gia ktra 1 lần, Hs đến lược ktra vào vị trí. - Thực hiện đúng kỉ thuật vàThành tích Nam 10,5 giây, Nữ 11 giây - Thực hiện đúng kỉ thuật Thành tích Nam 11 giây, Nữ 11,9 giây - Thực hiện kỉ thuật tương đối Thành tích Nam 12 giây, Nữ 12,5 giây - Thành tích Nam Trên 12 giây, Nữ trên 12,5 giây -Hs về ôn lại chạy ngắn như chạy tại chổ . tiết sau ta học tiếp. -Gv hô giải tán HS hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Gv Gh đ X 60m X Xp cao Bật xa tại chổ X X Nhận xét sau giờ dạy: Ngày soạn,10/04 Bộ môn duyệt người soạn

File đính kèm:

  • docTD8 HKII.doc