Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 57 đến 59

I.MỤC TIÊU

1.Nội dung:

-Nhảy cao:

 +Ôn một số động tác bổ trợ . Hoc :Kỹ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy) Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng

2.Yêu cầu:

+HS nắm được và thực hiện kỹ thuật chạy đà, các động tác bổ trợ tương đối đúng.

- TTTC;bóng chuyền

- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng

- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình

 - Đấu tập

II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN

 -Sân tập thể dục trường .

-HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng.

III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 57 đến 59, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 Tiết 57: nhảy cao – tttc i.mục tiêu 1.Nội dung: -Nhảy cao: +Ôn một số động tác bổ trợ . Hoc :Kỹ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy) Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng 2.Yêu cầu: +HS nắm được và thực hiện kỹ thuật chạy đà, các động tác bổ trợ tương đối đúng. - tttc;bóng chuyền - Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình - Đấu tập ii.Địa điểm và phương tiện -Sân tập thể dục trường . -HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng. iii.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp phần mở đầu 1.Nhận lớp GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động -Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. -ép dọc, ép ngang. -Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung. -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy đạp sau phần cơ bản 1.Nhảy cao a.Một số động tác bổ trợ -Đá lăng trước, đá lăng sau. -Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. -Bật cóc. - Xác định điểm giậm nhảy - Hướng chạy đà - Cách đo đà - Chạy đà và điều chỉnh đà b, Học : Kỹ thuật giậm nhảy - Kỹ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy) - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng 2.tttc;bóng chuyền - Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình Đấu tập Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng 2.GV nhận xét giờ học. -Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học. -Kết thúc giờ học. 8– 10 phút 1-2 phút 6-8 phút 2 phút 4x8 nhịp 2x15m 2x15m 2x20m 1-2HS 28-30 phút 12-14 phút 12-14 phút 1-2 phút 2-3 phút 2x30m 3-5 lần 6-7 phúp 4 phút 2-3 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở ***** ***** ***** ***** Chia tổ tập luyện quay vòng -Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai cho nhóm mình. Gv phân tích kỹ thuật từng động tác ,làm mẫu sau đó hs thực hiện -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. Chú ý sửa tư thế động tác. -Hai em một quả bóng ôn tập các nội dung bắt buộc phải đứng theo hàng( Nội dung 1 và 2) -Gv cử 3 em làm trọng tài tổ chức thi đấu tập. Sau đó lại đổi 3 em khác -Những hs chưa đến lượt vào sân có thể tự tập luyện bên ngoài -4 hàng ngang. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. -GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. -GV cùng HS kết thúc giờ học Tuần 30 Tiết 58: nhảy cao – tttc – chạy bền i.mục tiêu 1.Nội dung: -Nhảy cao: +Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao. Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đá lăng . Học giai đoạn qua xà và tiếp đất 2.Yêu cầu: +HS nắm được và thực hiện kỹ thuật chạy đà, các động tác bổ trợ tương đối đúng. - tttc;bóng chuyền - Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình Đấu tập - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên ii.Địa điểm và phương tiện -Sân tập thể dục trường . -HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng. iii.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp phần mở đầu 1.Nhận lớp GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động -Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. -ép dọc, ép ngang. -Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung. -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy đạp sau phần cơ bản 1.Nhảy cao a.Một số động tác bổ trợ -Đá lăng trước, đá lăng sau. -Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. -Bật cóc. -Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy – Giậm nhảy đá lăng . - Học : giai đoạn qua xà và tiếp đất 2.tttc;bóng chuyền - Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình Đấu tập 3 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng 2.GV nhận xét giờ học. -Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học. -Kết thúc giờ học. 8– 10 phút 1-2 phút 6-8 phút 2 phút 4x8 nhịp 2x15m 2x15m 2x20m 1-2HS 28-30 phút 12-14 phút 12-14 phút 1-2 phút 2-3 phút 2x30m 3-5 lần 6-7 phúp 4 phút 2-3 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở ***** ***** ***** ***** Chia tổ tập luyện quay vòng -Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai cho nhóm mình. Gv phân tích kỹ thuật từng động tác ,làm mẫu sau đó hs thực hiện Thực hiện ngoài xà sau đó mới vào xà -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. Chú ý sửa tư thế động tác. - Hai em một quả bóng ôn tập các nội dung bắt buộc phải đứng theo hàng( Nội dung 1 và 2) -Gv cử 3 em làm trọng tài tổ chức thi đấu tập. Sau đó lại đổi 3 em khác -Những hs chưa đến lượt vào sân có thể tự tập luyện bên ngoài Chạy theo nhóm sức khoẻ. nam ,nữ riêng -4 hàng ngang. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. -GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. -GV cùng HS kết thúc giờ học Ngày ký duyệt của BGH Ngàythángnăm 2010 Tuần 31 Tiết 59: nhảy cao – tttc i.mục tiêu 1.Nội dung: -Nhảy cao: +Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao. Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đá lăng . Đà 3 -5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất 2.Yêu cầu: +HS nắm được và thực hiện kỹ thuật chạy đà, các động tác bổ trợ tương đối đúng. - tttc;bóng chuyền - Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình Đấu tập ii.Địa điểm và phương tiện -Sân tập thể dục trường . -HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng. iii.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp phần mở đầu 1.Nhận lớp GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động -Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. -ép dọc, ép ngang. -Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung. -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy đạp sau phần cơ bản 1.Nhảy cao a.Một số động tác bổ trợ -Đá lăng trước, đá lăng sau. -Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. -Bật cóc. -Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy – Giậm nhảy đá lăng . - Đà 3 -5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất 2.tttc;bóng chuyền - Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình Đấu tập Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng 2.GV nhận xét giờ học. -Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học. -Kết thúc giờ học. 8– 10 phút 1-2 phút 6-8 phút 2 phút 4x8 nhịp 2x15m 2x15m 2x20m 1-2HS 28-30 phút 12-14 phút 12-14 phút 1-2 phút 2-3 phút 2x30m 3-5 lần 6-7 phúp 4 phút 2-3 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở ***** ***** ***** ***** Chia tổ tập luyện quay vòng -Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai cho nhóm mình. -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. Chú ý sửa tư thế động tác. - Hai em một quả bóng ôn tập các nội dung bắt buộc phải đứng theo hàng( Nội dung 1 và 2) -Gv cử 3 em làm trọng tài tổ chức thi đấu tập. Sau đó lại đổi 3 em khác -Những hs chưa đến lượt vào sân có thể tự tập luyện bên ngoài -4 hàng ngang. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. -GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. -GV cùng HS kết thúc giờ học

File đính kèm:

  • docTD 8 tuan 3031.doc