Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Bùi Duy Chinh

- Sức nhah là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.

- Sức nhanhbiểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số dộng tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh.

+ Phản ứng nhanh:

Ví dụ: Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy, có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vùa chạy Khi nghe thấy hiệu lệnh “Chạy” người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát

+ Tần số động tác nhanh:

Ví dụ: Số lần bước chạy trong 1 giây, số lần bước đi bộ trong 1 phút, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15, 20 giây hoặc số lần quạt tay của vận động viên bơi

+ Động tác đơn nhanh:

Ví dụ: Trong đấu võ, đấu kiếm xuất đòn nhanh, khi đối phương ra đòn tấn công nhanh hoặc trong thi đấu bóng chuyền, khi đối phương đập bóng thì ta có động tác đỡ bóng

 Ngoài ra, sức nhanh trong chạy cự li ngắn đối với học sinh còn liên quan đến:

* Sức mạnh tốc độ: Ví dụ: Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất phát

* Sức bền tốc độ: Ví dụ:gắng sức chạy khi về đích

 

doc18 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Bùi Duy Chinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đơn nhanh: Ví dụ như: Bật nhảy nhanh, gập thân ném bóng nhanh, co tay xà đơn nhanh, nằm chống đẩy nhanh, ngồi xuống – đứng lên nhanh - Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ: Ví dụ như: + Xuất phát sau đó chạy tăng tốc nhanh 5m, 10m, 15m, 20m + Chạy đạp sau, bật cao, bật xa - Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ: Ví dụ như: Chạy nhanh 60m, 80m, 100mở mỗi cự li trên, cố gắng chạy với tốc độ cao nhất ở 10 – 20m cuối cự li. - GV giới thiệu các nhóm bài tập và lấy ví dụ minh họa - GV phân nhóm HS lấy ví dụ và báo cáo - GV cùng HS phân tích chọn ra VD đúng với đề mục - GV giảng giải và rút ra kết luận - GV hướng dẫn, gợi ý cho HS luyện tập 3. Phần kết thúc - Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kiến thức - Nhận xét: GV nhận xét giờ học - Dặn dò: GV dặn dò HS học bài * Rút kinh nghiệm: Tuần: 8 Tiết : 16 - Ngày soạn: 4/10/2009 TÊN BÀI CHẠY NGẮN Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “ Lò cò tiếp sức” Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp CHẠY BỀN Chạy trên địa hình tự nhiên I/ mục đích 1. Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi phát triển sức nhanh Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Yêu cầu học sinh thực hiện được kỹ thuật 2. Đội hình đội ngũ: Ôn một số bài tập về đội hình đội ngũ đã học: Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện đựợc các kỹ năng, động tác. 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu phối hợp được nhịp thở với bước chạy, phân phối sức chạy hết cự li qui định II/ Địa điểm, phương tiện: Sân trường Cờ, còi III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu a. Nhận lớp + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay_ cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang. c. Kiểm tra bài cũ: Kỹ thuật đánh đích trong chạy ngắn. ( 8’) 1’ 5’ 2’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ * Ổn định - GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện kỹ thuật 2. Phần cơ bản a. Chạy ngắn - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích ( cự li 60m ) * Củng cố kỹ thuật - Trò chơi: Lò cò tiếp sức b. Đội hình đội ngũ - Đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp - Củng cố bài tập c. Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên ( nam 450m, nữ 350m ) ( 35’) 18’ 13’ 4’ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện bài tập - HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Ộn định: Gv cùng Hs củng cố lại các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi ‚‚‚‚‚‚‚‚ 10m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV giới thiệu bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - Gv gọi một nhóm lên thực hiện do GV điều khiển - Hs quan sát - GV nhấn mạnh một số yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - GV quan sát hướng dẫn thêm * Tập hợp GV cùng HS củng cố lại bài tập -> GV gọi một số HS lên thực hiện lại bài tập €€€€€€€ * € * €€€€€€€€ €€€ * €€€€€ €€€€€€ * €€ € ‚ƒ‚ƒ - GV nhắc một số yêu cầu khi chạy bền - HS luyện tập - GV quan sát nhắc thêm 3. Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp ( 2’) * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € * Rút kinh nghiệm: Tuần: 9 Tiết : 17 - Ngày soạn: 11/10/2009 TÊN BÀI CHẠY NGẮN Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “ Chạy nhanh chuyển vật ” Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau Đội hình 0 – 2 – 4: Học: chạy đều – đứng lại I/ mục đích 1. Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi phát triển sức nhanh Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Yêu cầu học sinh thực hiện được kỹ thuật 2. Đội hình đội ngũ: Ôn một số bài tập về đội hình đội ngũ đã học. Tập kỹ năng chạy đều. Yêu cầu thực hiện đựợc các kỹ năng, động tác. II/ Địa điểm, phương tiện: Sân trường Cờ, cò III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu a. Nhận lớp + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay_ cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang. c. Kiểm tra bài cũ: Kỹ năng đi đều ( 8’) 1’ 5’ 2’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ * Ổn định - GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện kỹ năng 2. Phần cơ bản a. Chạy ngắn - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích ( cự li 60m ) * Củng cố kỹ thuật - Trò chơi: Chạy nhanh chuyển vật b. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái( phải ), quay đằng sau - Đội hình 0 – 2 – 4 - Chạy đều – đứng lại * Củng cố bài tập ( 35’) 20’ 15’ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện bài tập - HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Ộn định: Gv cùng Hs củng cố lại các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi ‚‚‚‚‚‚‚‚ 10m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV giới thiệu bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - Gv gọi một nhóm lên thực hiện do GV điều khiển - Hs quan sát - GV nhấn mạnh một số yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - GV quan sát hướng dẫn thêm * Tập hợp GV cùng HS củng cố lại bài tập -> GV gọi một số HS lên thực hiện lại bài tập €€ * €€€€ * € * €€€€€€€€ €€€ * €€€€€ €€€€€€ * €€ € ‚ƒ‚ƒ€ 3. Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp ( 2’) * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € * Rút kinh nghiệm: Tuần: 9 Tiết : 18 - Ngày soạn: 11/10/2009 TÊN BÀI CHẠY NGẮN Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Đội hình 0 – 2 – 4, chạy đều – đứng lại CHẠY BỀN Chạy trên địa hình tự nhiên I/ mục đích 1. Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi phát triển sức nhanh Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Yêu cầu học sinh thực hiện được kỹ thuật 2. Đội hình đội ngũ: Ôn một số bài tập về đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu thực hiện đựợc các kỹ năng, động tác. 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu phối hợp được nhịp thở với bước chạy, phân phối sức chạy hết cự li qui định II/ Địa điểm, phương tiện: Sân trường Cờ, còi III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu a. Nhận lớp + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay_ cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang. c. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện kỹ năng chạy đều – đứng lại ( 8’) 1’ 5’ 2’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ * Ổn định - GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện kỹ thuật 2. Phần cơ bản a. Chạy ngắn - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích ( cự li 60m ) * Củng cố kỹ thuật - Trò chơi: Ai nhanh hơn b. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Đội hình 0 – 2 – 4 - Chạy đều – đứng lại * Củng cố bài tập c. Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên ( nam 450m, nữ 350m ) ( 35’) 19’ 12’ 4’ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện bài tập - HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Ộn định: Gv cùng Hs củng cố lại các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi ‚‚‚‚‚‚‚‚ 10m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV giới thiệu bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - Gv gọi một nhóm lên thực hiện do GV điều khiển - Hs quan sát - GV nhấn mạnh một số yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - GV quan sát hướng dẫn thêm * Tập hợp GV cùng HS củng cố lại bài tập -> GV gọi một số HS lên thực hiện lại bài tập €€€€€€€ * € * €€€€€€€€ €€€ * €€€€€ €€€€€€ * €€ € ‚ƒ‚ƒ - GV nhắc một số yêu cầu khi chạy bền - HS luyện tập - GV quan sát nhắc thêm 3. Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp ( 2’) * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € * Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 8(25).doc