Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Hoàng Văn Dương

A. Mở đầu.

- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến ND, YC bài học.

B. Cơ bản.

- Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự.

- Phổ biến nội qui tập luyện.

I. Mục tiêu.

- Biết được một số kiến thức kỹ năng cơ bản tập luyện, giữ gìn sức khoẻ nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự gíc luyện tập TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Có sự tăng tiến về thể lực thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và khả năng của bản thân về TDTT.

- Bbiết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học và nếp sống sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

II. Nội dung.

1, Lý thuyết chung.

2, Đội hình đội ngũ.

3, Bài thể dục phát triển chung.

4, Chạy cự ly ngắn.

5, Chạy bền.

6, Nhẩy cao.

7, Nhẩy xa.

8, Ném bóng.

9, Môn TT tự chọn.

 

III. Một số pp tập luyện phát triển sức nhanh.

1, Nhóm bài tập rèn phản ứng nhanh.

2, Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác.

3, Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh.

4, Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ.

5, Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ.

 

C. Kết thúc.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò BTVN.

 

 

 

doc133 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Hoàng Văn Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3/ 4/ 2011 Tiết: 64 TTTC I/ Mục tiêu. - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của Gv. => Yêu cầu: - Thực hiện đúng động tác. * Trọng tâm: Đá cầu. => Học sinh có ý thức tự giác trong giờ học. II/ Địa điểm – Phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động của trường. - Phương tiện: + GV: Còi, quả bóng chuyền. + HS: Đi giầy ba ta, vệ sinh sân bãi. III/ Nội dung – Phương pháp tổ chức. Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A/ Phần mở dầu. 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yc bài học. 2. Khởi động. a, KĐC: - Tập bài thể dục 9 động tác tay không. - Xoay các khớp; cổ tay kết hợp cổ chân, khớp cổ, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đùi gối. b, KĐCM: - ép dọc, ép ngang. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. B/ Phần cơ bản. 1, TTTC: Bóng chuyền. * Tiếp tục ôn tập. - ND: +Phát bóng thấp tay chính diện, đệm bóng, phát bóng cao tay chính diện. - Phát bóng. - Đệm bóng. - Phát bóng cao tay chính diện. -YC: + Thực hiện nhịp nhàng. + Thực hiện ở mức độ tương đối. 2, Đấu tập. - ND: + Dùng các kỹ thuật ; phát bóng, búng bóng, chuyền bóng, che bóng, đệm bóng,để thi đấu. - YC : + Phối hợp tốt các kỹ thuật động tác. C. Kết thúc. 1/ Hồi tĩnh: Một số động tác; 2 chân rộng hơn vai, gập thân thả lỏng khớp bả vai, khuỷu tay, ... 2/ Nhận xét. 3/ Bài tập về nhà: Tâng cầu, phát cầu (Bóng chuyền) thấp chân chính diện. 4/ Kết thúc giờ học. 10’+2’ 30’+2’ 5 - Lớp trưởng ổn định lớp, báo cáo sĩ số. - Gv phổ biến nội dung, yc bài học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự - Cán sự cho lớp khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ĐH so le Cán sự - Cán sự hô, lớp thực hiện. - Gv quan sát sửa sai. * Bóng chuyền. - Gv ôn một số động tác trước khi LT. - HS luyện tập dưới sự chỉ đạo của GV. GV x x x x x x x x x x Đội hình tập (3lần/1HS/1ND) - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện luyện tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai * Đấu tập. Trọng tài - GV phổ biến ND, YC trước khi luyện tập. - GV yêu cầu các tổ cử ra đội để thi đấu chéo giữa các tổ với nhau. - Các đội luân phiên nhau vào thi đấu. - GV quan sát chung. * GV điều khiển một số động tác thả lỏng (ĐH thả lỏng như ĐH khởi động) - Ưu, nhược điểm giờ học. - Lớp trưởng cho lớp nghỉ. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: 16 / 4 / 2011 Ngày dạy: 19 / 4 / 2011 Tiết: 65 TTTC I/ Mục tiêu. - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của Gv. => Yêu cầu: - Thực hiện đúng động tác. * Trọng tâm: Đá cầu. => Học sinh có ý thức tự giác trong giờ học. II/ Địa điểm – Phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động của trường. - Phương tiện: + GV: Còi, quả bóng chuyền. + HS: Đi giầy ba ta, vệ sinh sân bãi. III/ Nội dung – Phương pháp tổ chức. Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A/ Phần mở dầu. 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yc bài học. 2. Khởi động. a, KĐC: - Tập bài thể dục 9 động tác tay không. - Xoay các khớp; cổ tay kết hợp cổ chân, khớp cổ, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp đùi gối. b, KĐCM: - ép dọc, ép ngang. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. B/ Phần cơ bản. 1, TTTC: Bóng chuyền. * Tiếp tục ôn tập. - ND: +Phát bóng thấp tay chính diện, đệm bóng, phát bóng cao tay chính diện. - Phát bóng. - Đệm bóng. - Phát bóng cao tay chính diện. -YC: + Thực hiện nhịp nhàng. + Thực hiện ở mức độ tương đối. 2, Đấu tập. - ND: + Dùng các kỹ thuật ; phát bóng, búng bóng, chuyền bóng, che bóng, đệm bóng,để thi đấu. - YC : + Phối hợp tốt các kỹ thuật động tác. C. Kết thúc. 1/ Hồi tĩnh: Một số động tác; 2 chân rộng hơn vai, gập thân thả lỏng khớp bả vai, khuỷu tay, ... 2/ Nhận xét. 3/ Bài tập về nhà: Tâng cầu, phát cầu (Bóng chuyền) thấp chân chính diện. 4/ Kết thúc giờ học. 10’+2’ 30’+2’ 5 - Lớp trưởng ổn định lớp, báo cáo sĩ số. - Gv phổ biến nội dung, yc bài học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự - Cán sự cho lớp khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ĐH so le Cán sự - Cán sự hô, lớp thực hiện. - Gv quan sát sửa sai. * Bóng chuyền. - Gv ôn một số động tác trước khi LT. - HS luyện tập dưới sự chỉ đạo của GV. GV x x x x x x x x x x Đội hình tập (3lần/1HS/1ND) - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện luyện tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai * Đấu tập. Trọng tài - GV phổ biến ND, YC trước khi luyện tập. - GV yêu cầu các tổ cử ra đội để thi đấu chéo giữa các tổ với nhau. - Các đội luân phiên nhau vào thi đấu. - GV quan sát chung. * GV điều khiển một số động tác thả lỏng (ĐH thả lỏng như ĐH khởi động) - Ưu, nhược điểm giờ học. - Lớp trưởng cho lớp nghỉ. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: 16 / 4 / 2011 Ngày dạy: 20 / 4 / 2011 Tiết 66 Kiểm tra môn thể thao tự chọn (bóng chuyền). I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức, lấy điểm thường kỳ. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra phát bóng cao tay chính diện nam, phát bóng thấp tay nghiêng mình nữ.. III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Kiểm tra từng học sinh. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần. Hs thực hiện phát bóng thử 1 lần và 5 lần phát bóng chính thức liên tục. - Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2, nhưng điểm cao nhất không quá 8. IV: Cách Cho Điểm: - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kỹ thuật và cả 5 lần phát bóng qua lưới sang sân đối phương. - Điển 7 - 8: Thực hiện đúng kỹ thuật và có 3 - 4 lần phát bóng qua lưới sang sân đối phương. - Điểm 5 - 6: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật và có 2 - 3 lần phát bóng qua lưới sang sân đối phương. - Điểm 3 - 4: Thực hiện kỹ thuật có nhiều sai sót, không có lần nào bóng qua lưới sang sân đối phương hoặc qua lưới nhưng không vào sân. - Điểm 1 - 2: Thực hiện sai kỹ thuật và không có lần nào bóng qua lưới sang sân đối phương. Ngày soạn: 24 / 4 / 2011 Ngày dạy: 27/ 4 / 2011 Tiết 67: Ôn tập học kỳ II đá cầu I: Mục Tiêu: 1, Đá Cầu: - Ôn tập các kỹ thuật đã học chuẩn bị kiểm tra học kỳ II. => Yêu cầu: - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật -> Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, khéo léo, chính xác và tăng cường thể lực II: Địa Điểm – Phương Tiện: 1, Địa điểm: - Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, cầu trinh, lưới. - Hs: Vệ sinh sân đá cầu. III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức: Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m II: Phần Cơ Bản: 1, Đá cầu: - ND: Phát cầu tấp chân, cao chân chính diện. C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập các ký thuật: tâng cầu, phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân 2’ 8’ 30’ - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X - GV phổ biến ND, YC trước khi luyện tập. x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình tập ĐC - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập phát cầu thấp chân, phát cầu cao chân luân phiên. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai - Hs đi theo đội hình vòng tròn thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Đội hình xuống lớp Ngày soạn: 1 / 5 / 2011 Ngày dạy: 4 / 5 / 2011 Tiết 68: Kiểm tra học kỳ II (đá cầu) I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức, lấy điểm thường kỳ. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích phát cầu qua lưới sang sân đối phương. III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1 học sinh. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần. Hs thực hiện động tác 5 lần liên tục. - Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2, nhưng điểm cao nhất không quá 8. IV: Cách Cho Điểm: - Điểm 9 - 10: Thực hiện cả 5 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 5 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. - Điển 7 - 8: Thực hiện 4 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 4 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. - Điểm 5 - 6: Thực hiện 3 lần đúng kĩ thuật và còn có sai sót nhỏ, thành tích đạt 3 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. - Điểm 3 - 4: Thực hiện đúng 2 lần đúng kĩ thuật và còn có nhiều sai sót, thành tích đạt 2 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. ----------------------------- Ngày soạn: . / 5 / 2011 Ngày dạy: . / 5 / 2011 Tiết 69: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy nhanh) I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy 60m (có xác định thời gian). III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 – 3 học sinh. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần. Hs đến lượt đứng sau vạch chuẩn bị, khi có lệnh mới tiến vào vạch xuất phát tiến hành kiểm tra. - Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2. IV: Cách Cho Điểm: Gv căn cứ và kết quả của Hs khi thực hiện song để đánh giá (không lấy điểm). ----------------------------- Ngày soạn: . / 5 / 2011 Ngày dạy: . / 5 / 2011 Tiết 70: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (tiếp) (chạy nhanh) I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy 60m (có xác định thời gian). III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 – 3 học sinh. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần. Hs đến lượt đứng sau vạch chuẩn bị, khi có lệnh mới tiến vào vạch xuất phát tiến hành kiểm tra. - Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2. IV: Cách Cho Điểm: Gv căn cứ và kết quả của Hs khi thực hiện song để đánh giá (không lấy điểm).

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8_1.doc