Giáo án Thể dục khối 8 - Bản đẹp 4 cột - Cấm Văn Thắm

1.Mục tiêu chương trình

-Biết một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện, giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

-Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

-Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

-Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2.Biên chế tổ chức tập luyện.

-Mỗi lớp cử 1 lớp trưởng và 4 cán sự điều hành trong quá trình tập luyện.

3.Quy định tập luyện.

-Sân bãi chuẩn bị theo yêu cầu của GV

-Trang phục gọn gàng

-Nghiêm túc trong tập luyện

 

doc27 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/01/2021 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục khối 8 - Bản đẹp 4 cột - Cấm Văn Thắm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cự ly ngắn a/Ôn trò chơi “Chạy đuổi” (Xuất phát thấp) b/Luyện tập nâng cao kĩ thuật XP thấp, chạy lao sau XP. 2.Thể dục liên hoàn: 3 . Chaùy beàn III. Phần kết thúc Thaỷ loỷng 33 phuựt 15 phuựt 10 phuựt 5 phuựt 3 phuựt Khi đến lượt, từng đợt 2 nhóm tiến từ vạch chuẩn bị vào vạch XP 1 và 2. Khi có lệnh “sẵn sàng” và “chạy”, 2 nhóm cùng XP thấp và chạy nhanh người sau đuổi theo người trước, dùng tay đánh nhẹ vào người bạn, người chạy trước như vậy là thua. Nếu người chạy trước chạy qua đích mà người chạy sau chưa đuổi kịp thì người chạy sau thua. -Ôn từ nhịp 1- 17 *Chú ý: Biên độ động tác, nhịp điệu động tác Luyện tập chạy bền -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng. -GV phổ biến trò chơi, cho HS chơi thử 1 lần, sau đó cho HS chơi chính thức. Xen kẽ giữa các lần chơi GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trường hợp phạm quy.ở những lần chơi sau GV đổi vị trí số 1-2. * * * * * * * * * * * * * * * * -Tập theo ĐH nước chảy do cán sự lớp chỉ đạo, GV theo dõi sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * -HS theo dõi nhận xét bạn tập, GV nhận xét chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. -Chia tổ nhóm tự ôn tập. Tăng cường sử dụng phương pháp thi đua. -Chạy theo nhóm sức khoẻ, nam riêng, nữ riêng. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. 3 / Toồng keỏt , ủaựnh giaự Về nhà Nhận xét giờ học 2 phuựt + Ôn tập các nội dung đã học. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 14 II. Phần cơ bản 1Chạy cự ly ngắn - Ôn một số động tác bổ trợ: 2.Thể dục liên hoàn: 3. Chạy bền III. Phần kết thúc Thaỷ loỷng 33 phuựt 15 phuựt 10 phuựt 5 phuựt 3 phuựt -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy đạp sau -Chạy giữa quãng -Xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng. -Hoàn thiện 3 giai đoạn nâng cao thành tích. -Ôn từ nhịp 1- 17 *Chú ý: Biên độ động tác, nhịp điệu động tác Luyện tập chạy bền. *Chú ý phối hợp thở trong khi chạy (Hai bước hít vào, 2 bước thở ra) -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng -Tập theo ĐH nước chảy do cán sự lớp chỉ đạo, GV theo dõi sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * -HS theo dõi nhận xét bạn tập, GV nhận xét chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. -Chia tổ nhóm tự ôn tập. Tăng cường sử dụng phương pháp thi đua. -2 HS trình diễn, HS quan sát nhận xét, GV nhận xét chung. -Chạy theo nhóm sức khoẻ, nam riêng, nữ riêng. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng 3 / Toồng keỏt , ủaựnh giaự Về nhà Nhận xét giờ học 2 phuựt + Ôn tập các nội dung đã học. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 15 II. Phần cơ bản 1Chạy cự ly ngắn a/Ôn một số động tác bổ trợ: b/Học kĩ thuật về đích. 2.Thể dục liên hoàn: 3. Chạy bền III. Phần kết thúc Thaỷ loỷng 33 phuựt 15 phuựt 10 phuựt 5 phuựt 3 phuựt -Tại chỗ đánh tay. -XP mặt hướng chạy. -XP vai hướng chạy. -XP lưng hướng chạy. -XP thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. -Khi còn cách đích 5 – 10m gắng hết sức chạy với tốc độ cao về đích, nhanh chóng dùng ngực hoặc vai đánh đích. Qua đích xong không dừng lại đột ngột mà chạy giảm tốc độ 10 – 15m mời dừng hẳn. *Chú ý: Đánh đích bằng ngực hoặc bằng vai, không nhảy chạm đích. a.Ôn từ nhịp 1- 17 *Chú ý: Biên độ động tác, nhịp điệu động tác b.Học từ nhịp 18 – 25. -Nhịp 18: Quay 900 sang trái, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải phía sau mũi chân chạm đất, tay phải thẳng đưa xuống thấp – ra trước cùng tay trái giơ cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt hơi ngửa, mắt nhìn theo tay, -Nhịp 19: Đá chân phải lên cao chếch sang trái, mũi chân duỗi thẳng, chân trái kiễng gót, đồng thời vặn mình sang phải, hai tay giữ thẳng đánh từ trên cao – ra trước – xuống thấp – ra sau – chếch sang phải -Nhịp 20: Về như nhịp 18. -Nhịp 21:Quay 900sang phải thành đứng chân rộng hơn vai, hai tay dang ngangm tàn tay sấp, mắt nhìn trước. -Nhịp 22: Như nhịp 18, nhưng đổi bên. -Nhịp 23: Như nhịp 19, nhưng đổi bên. -Nhịp 24: Như nhịp 22. -Nhịp 25: Quay về trái như nhịp 21. Luyện tập chạy bền -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng -Tập theo ĐH nước chảy do cán sự lớp chỉ đạo, GV theo dõi sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * -GV làm mẫu kết hợp giải thích động tác rồi cho HS tập, trong quá trình tập GV theo dõi sửa sai cho HS. * * * * * * * * * * * * * * * * -HS theo dõi nhận xét bạn tập, GV nhận xét chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. -Chia tổ nhóm tự ôn tập. Tăng cường sử dụng phương pháp thi đua. -GV làm mẫu chậm HS tập theo ngay, ở những động tác khó GV dừng lại để giải thích kĩ thuật rồi cho HS tập tiếp. *Một số sai lầm thường mắc: -Quay không đủ 900 ở các nhịp 18, 20, 22, 24. -Để cả chân trụ chạm đất, mũi chân lăng không duỗi thẳng ở các nhịp 19, 23. *Cách sửa: -GV làm mẫu lại. -Tập nhiều lần ở những nhịp sai cho đến khi các em tập đúng mới chuyển nhịp tiếp. -GV trực tiếp sửa sai cho HS 2 HS trình diễn, HS quan sát nhận xét, GV nhận xét chung. -Chạy theo nhóm sức khoẻ, nam riêng, nữ riêng. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. 3 / Toồng keỏt , ủaựnh giaự Về nhà Nhận xét giờ học 2 phuựt + Ôn tập các nội dung đã học. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 16 II. Phần cơ bản 1Chạy cự ly ngắn a/Ôn một số động tác bổ trợ: 2.Thể dục liên hoàn: 3. Chạy bền III. Phần kết thúc Thaỷ loỷng 33 phuựt 15 phuựt 10 phuựt 5 phuựt 3 phuựt -XP mặt hướng chạy. -XP vai hướng chạy. -XP lưng hướng chạy. -XP thấp – chạy lao. -XP thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. -Hoàn thiện kĩ thuật. - Hệ thống bài phần chạy nhanh a.Ôn từ nhịp 1- 25 *Chú ý: Biên độ động tác, nhịp điệu động tác Chạy dích dắc: Khi có lệnh, em số 1 chạy theo đường dích dắc vòng qua lần lượt các cờ chuẩn quy định. đến cờ cuối cùng thì chạy dích dắc ngược về vạch xuất phát, đưa tay chạm tay bạn thứ 2, đi thường về tập hợp ở cuối hàng. Sau khi số 1 xuất phát, số 2 tự động tiến vào chỗ, chờ khi số 1 chạm tay, nhanh chóng chạy như số 1 đã thực hiện. Trò chơi tiếp tục lần lượt như vậy cho đến hết, đội nào xong trước, ít phạm quy đội đó thắng. *Các trường hợp phạm quy: -Xuất phát trước lệnh hoặc chạy trước khi chạm tay bạn. -Chạy không hết quãng đường quy định. -Không vòng qua cờ. -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng -Tập theo ĐH nước chảy do cán sự lớp chỉ đạo, GV theo dõi sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * -HS theo dõi nhận xét bạn tập, GV nhận xét chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. -Chia tổ nhóm tự ôn tập. Tăng cường sử dụng phương pháp thi đua. 2 HS trình diễn, HS quan sát nhận xét, GV nhận xét chung. -GV phổ biến trò chơi, cho HS chơi thử 1 lần rồi cho HS chơi chính thức 5 lần. Trong quá trình chơi GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trường hợp phạm quy. 3m 3m 3m 3m 5m 5m CB -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. 3 / Toồng keỏt , ủaựnh giaự Về nhà Nhận xét giờ học 2 phuựt + Ôn tập các nội dung đã học. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 17 II. Phần cơ bản 1Chạy cự ly ngắn a/Ôn một số động tác bổ trợ: 2.Thể dục liên hoàn: a.Ôn từ nhịp 1- 25 b.Học từ nhịp 26 – 35 3. Chạy bền III. Phần kết thúc Thaỷ loỷng 33 phuựt 15 phuựt 10 phuựt 5 phuựt 3 phuựt -Ngồi xổm xuất phát -XP thấp – chạy lao. -XP thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. -Hoàn thiện kĩ thuật. -Nâng cao thành tích *Chú ý: Biên độ động tác, nhịp điệu động tác -Nhịp 26:Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, sau đó khụy gối, dồn trọng tâm nhiều vào chân trái, chân phải thẳng, mũi chân chạm đất, thân thẳng,hai tay ra trước song song ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn theo tay. -Nhịp 27:Thu chân trái về với chân phải thành đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn trước. -Nhịp 28:Như nhịp 26 nhưng đổi chân. -Nhịp 29: Như nhịp 27 nhưng thu chân phải về. -Nhịp 30: Hai tay đưa xuống dưới ra trước lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, hai chân kiễng gót, mặt ngửa, mắt nhìn theo tay. -Nhịp 31: Hai tay bắt chéo trước mặt đưa xuống thấp thành chếch sau, khụy gối, thân hơi gập, mắt nhìn trước. -Nhịp 32: Bật người lên cao, thân căng, tay chếch chữ V lòng bàn tay hướng vào nhau, mũi chân thẳng mặt hơi ngửa. -Nhịp 33: Tiếp đất khụy gối trên hai nửa bàn chân để giảm chấn động, hai tay đưa ra trước song song, bàn tay sấp, mắt nhìn theo tay. -Nhịp 34: Đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn trước. -Nhịp 35: Về TTCB. -Luyện tập chạy bền -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏ -Tập theo ĐH nước chảy do cán sự lớp chỉ đạo, GV theo dõi sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * -HS theo dõi nhận xét bạn tập, GV nhận xét chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. -Chia tổ nhóm tự ôn tập. Tăng cường sử dụng phương pháp thi đua. -GV làm mẫu chậm, kết hợp giải thích động tác khó rồi cho HS tập theo. Trong quá trình tập, GV theo dõi sửa sai cho HS. *Sai lầm thường mắc: +ở các nhịp 26, 28 không hạ thấp trọng tâm được nhiều do bước sang ngang quá ngắn. +Nhịp 32 không ưỡn được thân hoặc ưỡn được thân nhưng mũi chân không duỗi thẳng. +Nhịp 33 để mất thăng bằng và không khụy gối khi tiếp đất để giảm chấn động. *Cách sửa: +GV làm lại động tác sai của HS để chỉ dẫn cho các em biết thế nào là sai, sau đó làm mẫu đúng cho các em tập. +Tập nhiều lần ở những nhịp HS thực hiện sai cho đến khi các em thực hiện đúng mới chuyển sang nhịp tiếp theo. +GV trực tiếp sửa động tác sai cho một số HS. 2 HS trình diễn, HS quan sát nhận xét, GV nhận xét chung. -Chạy hàng dọc theo nhóm sức khoẻ, nam riêng, nữ riêng. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. 3 / Toồng keỏt , ủaựnh giaự Về nhà Nhận xét giờ học 2 phuựt + Ôn tập các nội dung đã học. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 18

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 8 4 cot.doc