Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 16 đến 70 - Năm học 2012-2013

Nhận lớp ổn định tổ chức, phổ biến nội dung yêu cầu bài học:

- Kiểm tra sức khỏe:

- Khởi động chung:

- Khởi động chuyên môn: 10 /

4x8 - Cán sự tập hợp lớp nhanh, báo cáo sĩ số chính xác.

- Gv nhận lớp ,phổ biến bài học ngắn gọn, hướng dẫn học sinh tập 6 động tác thể dục tay không và các động tác bổ trợ ( chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông)

 

doc63 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 16 đến 70 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h thả lỏng: Rũ tay, chân, rung bắp đùi. Nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Về nhà tiếp tục ôn các nội dung vừa học. * * * * * * * * * * * * * GV Tiêt 66: kiểm tra - bật nhảy Ngày 10 Tháng 5 Năm 2010 I.Mục tiêu: II.Phương pháp gảng dạy: - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích tại chổ bật xa - Tập đồng loạt - Chia tổ phân nhóm quay vòng III. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, cờ, dây nhảy ngăn,dà Cầu, sân, lưới. Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu chỉ dãn kĩ thuật Phương pháp tổ chức TG S2 Mở đầu Nhận lớp ổn định tổ chức, phổ biến nội dung yêu cầu bài học: - Kiểm tra sức khỏe: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10 / 4x8 - Cán sự tập hợp lớp nhanh, báo cáo sĩ số chính xác. - Gv nhận lớp ,phổ biến bài học ngắn gọn, hướng dẫn học sinh tập 6 động tác thể dục tay không và các động tác bổ trợ ( chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông) Đội hình nhu sau * * * * * * * * * * * * * * *GV Cơ bản Kiểm tra : Bật nhảy - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích tại chổ bật xa. - Cách cho điểm: ( Tuỳ vào mức độ thực hiện về thách kĩ thuật cũng như thành tích từng học sinh mà gv cho điểm phù hợp) *Nội dung được lồng ghép trong giờ là nhảy dây. 30 4x8 3-5l * Gv nhắc lại một số nét kĩ thuật chính sau đó làn lượt gọi từng học sinh một vào thực hiện kĩ thuật tại chổ bật xa. Mỗi học sinh dược thực hiện 3 lấy thành tích lần nhảy cao nhất - Mức độ cho điểm: + Điểm 9-10 Thực hiện đúng kĩ thuật động tác và thành tích đật 1m95 đối với nam và 1m75 đối với nữ. + Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuậ động tác thành tích đạt 1m80 đối với nam và 1m65 đối với nữ. + Điểm 5-6; Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật thành tích đạt 1m70 đối với nam và 1m55 đối với nữ. + Điểm 3-4; thực hiện không đúng kĩ thuật thàh ích đạt thấp. * Những em điểm thấp có thể kiểm tra luật bổ sung nâng điểm. Đội hình kiểm tra * * * * * * * * * * * * * * * * Nam nhảy dây nữ kiểm tra sau đó chuyển đổi nọi dung Kết thúc Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 5 4x8 GV hướng dẫn học sinh thả lỏng: Rũ tay, chân, rung bắp đùi. Nhận xét ưu khuyết điểm giờ kiểm tra và công bố kết quả.. Về nhà tiếp tục ôn các nội dung vừa học. * * * * * * * * * * * * * GV Tiêt 67: ôn tập học kì II Ngày 11 Tháng 5 Năm 2010 I.Mục tiêu: II.Phương pháp gảng dạy: - Bật nhảy: Ôn nhảy "bước bộ trên không" chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Trò chơi lò cò chọi gà - Tập đồng loạt - Chia tổ phân nhóm quay vòng III. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, cờ, dây nhảy ngăn,dài hố nhảy xa. Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu chỉ dãn kĩ thuật Phương pháp tổ chức TG S2 Mở đầu Nhận lớp ổn định tổ chức, phổ biến nội dung yêu cầu bài học: - Kiểm tra sức khỏe: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10 / 4x8 - Cán sự tập hợp lớp nhanh, báo cáo sĩ số chính xác. - Gv nhận lớp ,phổ biến bài học ngắn gọn, hướng dẫn học sinh tập 6 động tác thể dục tay không và các động tác bổ trợ ( chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông) Đội hình nhiư sau * * * * * * * * * * * * * * *GV Cơ bản A. Bài cũ: Thực hiện kĩ thuật chạy đà tự do nhảy xa? B. Bài mới: I. Bật nhảy: - Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi - Trò chơi: lò cò chọi gà * Nội dung được lồng ghép trong gio la nhảy dây. C: Cũng cố 30 4x8 3-5l * Gọi 2 học sinh lên thực hiện cả lớp nhận xét gv bổ sung và cho điểm. * Gv làm mẫu lại kĩ thuật chạy đà tự do nhay xa, nhay bước bộ trên không. sau đó phân nhóm cho học sinh thực hiện. Gv chú ý sữa sai Yêu cầu: Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy bước bộ trên không. *GV hướng dẫn và phổ biến trò chơi cho học sinh. Yêu cầu: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong khi chơi, có tác dụng bổ trợ cho kĩ thuật bật nhảyvà phát triển thể lực. * Gv gọi một vài em thực hiện lại kĩ thuật cho cả lớp nhận xét , giáo viên bổ sung . Đội hình nhảy xa * * * * * * * * * * * * * * * * Nam nhảy dây nữ nhảy xa sau đó chuyển đổi nọi dung Kết thúc Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 5 4x8 GV hướng dẫn học sinh thả lỏng: Rũ tay, chân, rung bắp đùi. Nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Về nhà tiếp tục ôn các nội dung vừa học. * * * * * * * * * * * * * GV Tiêt 68: ôn tâp học kì Ngày 14 Tháng 5 Năm 2010 I.Mục tiêu: II.Phương pháp gảng dạy: - Bật nhảy: Ôn nhảy "bước bộ trên không" chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Trò chơi bật xa tiếp sức - Tập đồng loạt - Chia tổ phân nhóm quay vòng III. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, cờ, dây nhảy ngăn,dài hố nhảy xa. Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu chỉ dãn kĩ thuật Phương pháp tổ chức TG S2 Mở đầu Nhận lớp ổn định tổ chức, phổ biến nội dung yêu cầu bài học: - Kiểm tra sức khỏe: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10 / 4x8 - Cán sự tập hợp lớp nhanh, báo cáo sĩ số chính xác. - Gv nhận lớp ,phổ biến bài học ngắn gọn, hướng dẫn học sinh tập 6 động tác thể dục tay không và các động tác bổ trợ ( chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông) Đội hình nhiư sau * * * * * * * * * * * * * * *GV Cơ bản A. Bài cũ: Thực hiện kĩ thuật tại chổ bật xa? B. Bài mới: I. Bật nhảy: - Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi - Trò chơi: bật xa tiếp sức * Nội dung được lồng ghép trong gio la nhảy dây. C: Cũng cố 30 4x8 3-5l * Gọi 2 học sinh lên thực hiện cả lớp nhận xét gv bổ sung và cho điểm. * Gv làm mẫu lại kĩ thuật chạy đà tự do nhay xa, nhay bước bộ trên không. sau đó phân nhóm cho học sinh thực hiện. Gv chú ý sữa sai Yêu cầu: Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy bước bộ trên không. *GV hướng dẫn và phổ biến trò chơi cho học sinh. Yêu cầu: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong khi chơi, có tác dụng bổ trợ cho kĩ thuật bật nhảyvà phát triển thể lực. * Gv gọi một vài em thực hiện lại kĩ thuật cho cả lớp nhận xét , giáo viên bổ sung . Đội hình nhảy xa * * * * * * * * * * * * * * * * Nam nhảy dây nữ nhảy xa sau đó chuyển đổi nọi dung Kết thúc Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 5 4x8 GV hướng dẫn học sinh thả lỏng: Rũ tay, chân, rung bắp đùi. Nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Về nhà tiếp tục ôn các nội dung vừa học. * * * * * * * * * * * * * GV Tiêt 69: kiểm tra - học ki ii Ngày 17 Tháng 5 Năm 2010 I.Mục tiêu: II.Phương pháp gảng dạy: - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy đà giậm nhảy, nhảy bước bộ trên không - Tập đồng loạt - Chia tổ phân nhóm quay vòng III. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, cờ, dây nhảy ngăn,dà Cầu, sân, lưới. Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu chỉ dãn kĩ thuật Phương pháp tổ chức TG S2 Mở đầu Nhận lớp ổn định tổ chức, phổ biến nội dung yêu cầu bài học: - Kiểm tra sức khỏe: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10 / 4x8 - Cán sự tập hợp lớp nhanh, báo cáo sĩ số chính xác. - Gv nhận lớp ,phổ biến bài học ngắn gọn, hướng dẫn học sinh tập 6 động tác thể dục tay không và các động tác bổ trợ ( chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông) Đội hình nhiư sau * * * * * * * * * * * * * * *GV Cơ bản Kiểm tra : Bật nhảy - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy đà giậm nhảy, nhảy bước bộ trên không - Cách cho điểm: ( Tuỳ vào mức độ thực hiện về thách kĩ thuật cũng như thành tích từng học sinh mà gv cho điểm phù hợp) *Nội dung được lồng ghép trong giờ là nhảy dây. 30 4x8 3-5l * Gv nhắc lại một số nét kĩ thuật chính sau đó làn lượt gọi từng học sinh một vào thực hiện . Mỗi học sinh dược thực hiện 3 lấy thành tích lần nhảy cao nhất - Mức độ cho điểm: + Điểm 9-10 Thực hiện đúng kĩ thuật động tác và thành tích đật 1m95 đối với nam và 1m75 đối với nữ. + Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuậ động tác thành tích đạt 1m80 đối với nam và 1m65 đối với nữ. + Điểm 5-6; Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật thành tích đạt 1m70 đối với nam và 1m55 đối với nữ. + Điểm 3-4; thực hiện không đúng kĩ thuật thàh ích đạt thấp. * Những em điểm thấp có thể kiểm tra luật bổ sung nâng điểm. Đội hình kiểm tra * * * * * * * * * * * * * * * * Nam nhảy dây nữ kiểm tra sau đó chuyển đổi nọi dung Kết thúc Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 5 4x8 GV hướng dẫn học sinh thả lỏng: Rũ tay, chân, rung bắp đùi. Nhận xét ưu khuyết điểm giờ kiểm tra và công bố kết quả.. Về nhà tiếp tục ôn các nội dung vừa học. * * * * * * * * * * * * * GV Tiêt 70: kiểm tra - chạy bền Ngày 17 Tháng 5 Năm 2010 I.Mục tiêu: II.Phương pháp gảng dạy: - Kiểm tra kĩ thuật chạy 500m co tính thời gian. - Tập đồng loạt - Chia tổ phân nhóm quay vòng III. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, cờ, dây nhảy, đồng hồ bấm giây Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu chỉ dãn kĩ thuật Phương pháp tổ chức TG S2 Mở đầu Nhận lớp ổn định tổ chức, phổ biến nội dung yêu cầu bài học: - Kiểm tra sức khỏe: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10 / 4x8 - Cán sự tập hợp lớp nhanh, báo cáo sĩ số chính xác. - Gv nhận lớp ,phổ biến bài học ngắn gọn, hướng dẫn học sinh tập 6 động tác thể dục tay không và các động tác bổ trợ ( chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông) Đội hình nhiư sau * * * * * * * * * * * * * * *GV Cơ bản Kiểm tra : chạy bền - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 500m - Cách cho điểm: ( Tuỳ vào mức độ thực hiện về thách kĩ thuật cũng như thành tích từng học sinh mà gv cho điểm phù hợp) *Nội dung được lồng ghép trong giờ là nhảy dây. 30 4x8 3-5l * Gv nhắc lại một số nét kĩ chiến thuật trong chạy bền sau đó phân nhóm cho học sinh thực hiện. Mỗi học sinh được tham gia kiểm tra một lần, trường hợp đặc biệt giáo viên có thể tổ chức kiểm tra lại lần 2 vào một buổi học khác. - Mức độ cho điểm: + Điểm 9-10 Chạy đạt mức giỏi theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. + Điểm 7-8: Chạy đạt mức khá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. + Điểm 5-6; Chạy đạt mức đạt theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. + Điểm 3-4; thực hiện không đúng kĩ thuật thàh ích đạt thấp. * Những em điểm thấp có thể kiểm tra luật bổ sung nâng điểm. Đội hình kiểm tra * * * * * * * * * * * * * * * * Nam nhảy dây nữ kiểm tra sau đó chuyển đổi nọi dung kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò GV hướng dẫn học sinh thả lỏng: Rũ tay, chân, rung bắp đùi. Nhận xét ưu khuyết điểm giờ kiểm tra và công bố kết quả.. * * * * * * * * * * * * * GV

File đính kèm:

  • docgiao an TD 7 Nam hoc 201102011.doc