Giáo án Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2013-2014 - Hà Văn Đông

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nắm được một số nguyên nhân thường gặp và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT

2. Kỹ năng: phân tích, tổng hợp, trao đổi nhóm, biết vận dụng vào thực tế.

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Trong lớp học.

- Phương tiện: SGV TD 7, Giáo án

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc150 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2013-2014 - Hà Văn Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7B . Phổ biến yêu cầu bài học. - Khởi động: . Chung . Chuyên môn. . Chạy 1 vòng sân. - Kiểm tra bài cũ: . Không B. Phần cơ bản: - Nội dung: . Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu. - Phương pháp: . Kiểm tra theo sổ điểm lớp. . Kiểm tra 2 học sinh một lượt. . Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại. . Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8. Cách cho điểm 9 - 10 Tâng cầu đúng kỹ thuật. Tâng đủ số lần. Tâng cầu được các vị trí . 7 - 8 Tâng cầu đúng kỹ thuật. Tâng đủ số lần. Trúng 2 - 4 vị trí. 5 - 6 Tâng cầu kỹ thuật còn chưa chuẩn Tâng đủ số lần. Trúng được 1 - 2vị trí. <4 Tâng cầu kỹ thuật còn chưa chuẩn Tâng đủ số lần. Không trúng vị trí. - Củng cố: . Nhận xét chung về bài tập. IV/ RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... Ngày soạn:../../2013 Ngày giảng:/./2013 (7A) :/./2013 (7B) Tiết 71 ÔN TẬP KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN TDTT (Chạy tùy sức 5 phút) I/ MỤC TIÊU: - Nhằm đánh giá thể lực của HS - Yêu cầu: HS thực hiện được động tác, có thành tích. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy - SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU I.Nhận lớp: II.khởi động - tập bài thể dục phát triển chung - xoay các khớp - ép dọc - ép ngang B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Nội dung: - Chạy tùy sức 5 phút (m) C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: rũ tay, rũ chân hít thở sâu. 2- Nhận xét: 3/ HDVN tập các động tác bổ trợ chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 2p 5p 33p 5p 3p 2p cs: tập hợp, báo cáo gv: nhận lớp, phổ biến nội dung cs: điều hành gv: quan sát nhắc nhở, uốn nắn. gv thông báo nội dung, yêu cầu ôn tập kiểm tra để hs nắm và thực hiện. gv: thống nhất thang điểm cho hs gv có sự hỗ trợ của cs tiển hành ôn tập chú ý đảm bảo an toàn. cs: điều hành lớp thả lỏng. gv: giao bài tập về nhà, hướng dẫn hs cách tập luyện, nhận xét giờ học. IV/ RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... Ngày soạn:../../2013 Ngày giảng:/./2013 (7A) :/./2013 (7B) Tiết 72 ÔN TẬP KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN TDTT (Chạycon thoi 4x10m) I/ MỤC TIÊU: - Nhằm đánh giá thể lực của HS - Yêu cầu: HS thực hiện được động tác, có thành tích. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy - SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU I.Nhận lớp: II.khởi động - tập bài thể dục phát triển chung - xoay các khớp - ép dọc - ép ngang B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Nội dung: - Chạy con thoi 4x10m C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: rũ tay, rũ chân hít thở sâu. 2- Nhận xét: 3/ HDVN tập các động tác bổ trợ chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 2p 5p 33p 5p 3p 2p cs: tập hợp, báo cáo gv: nhận lớp, phổ biến nội dung cs: điều hành gv: quan sát nhắc nhở, uốn nắn. gv thông báo nội dung, yêu cầu ôn tập kiểm tra để hs nắm và thực hiện. gv: thống nhất thang điểm cho hs gv có sự hỗ trợ của cs tiển hành ôn tập chú ý đảm bảo an toàn. cs: điều hành lớp thả lỏng. gv: giao bài tập về nhà, hướng dẫn hs cách tập luyện, nhận xét giờ học. IV/ RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... Ngày soạn: ......../....../2013 Ngày giảng: ......./....../2013(7A) ......./....../2013(7B) Tiết: 73 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I/ MỤC TIÊU: - Kiểm tra chạy tùy sức 5 phút. Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của HS - Yêu cầu: HS thực hiện được động tác, có thành tích. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN Sân bãi sạch, phẳng, hố cát SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU I.Nhận lớp: II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc - ép ngang B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra chạy tùy sức 5 phút (m) 2/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 8 HS, mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. 3/ Cách tính điểm. - Tốt: Chạy đạt thành tích >950m(nam), >830m(nữ). - Đạt: Chạy đạt thành tích >850m(nam), >730m (nữ). - Chưa đạt: Chạy không đạt thành tích; Dưới 850m(nam), 730m (nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra: C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Håi tÜnh: Rò tay, rò ch©n HÝt thë s©u. 2- nhËn xÐt: 3/ HDVN - TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y, Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 7p 2p 5p 33p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV thông báo nội dung, yêu cầu kiểm tra để HS nắm và thực hiện. GV: Thống nhất thang điểm cho HS GV có sự hỗ trợ của CS tiển hành kiểm tra, chú ý đảm bảo an toàn. HS: Kiểm tra xong về chỗ ngồi nghiêm túc, trật tự. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. IV. Rút kinh nghiệm .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Ngày soạn: ......../....../2013 Ngày giảng: ......./....../2013(7A) ......./....../2013(7B) Tiết: 74 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I/ MỤC TIÊU: - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy con thoi 4 x 10m - Qua kiểm tra đánh giá được khả năng luyện tập sức bền, thành tích của từng em, từ đó GV có kế hoạch và phương pháp dạy học phù hợp cho năm học sau - Yêu cầu HS kiểm tra nghiêm túc và đảm bảo an toàn II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, giáo án, đồng hồ bấm giây, dây đích III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU I.Nhận lớp: II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc - ép ngang - Các động tác bổ trợ chạy B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Nội dung kiểm tra Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy con thoi 4 x 10m 2/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 8 HS, mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. 3/ Cách tính điểm. - Tốt: Chạy đạt thành tích <12,50s(nam), <12,80s (nữ). - Đạt: Chạy đạt thành tích <13,10s(nam), <13,80s (nữ). - Chưa đạt: Chạy không đạt thành tích; Dưới 13,10s(nam), 13,80s(nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra. C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Håi tÜnh: Rò tay, rò ch©n HÝt thë s©u. 2- NhËn xÐt: 3/ HDVN TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y, Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 7p 2p 5p 33p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. * GV đưa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách Nam và Nữ riêng, mỗi nhóm 5 em - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần GV: Thống nhất cách đánh giá cho HS Những em chưa đến lượt kiểm tra yêu cầu trật tự và tự khởi động. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. IV. Rút kinh nghiệm .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 7 chi viec in.doc