Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 14+15: Ôn tập và kiểm tra - Đặng Đức Hiệp

I. Phần mở đầu

1. Nhận lớp

Nắm sĩ số:

2. Khởi động

- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay.

Tập 4 động tác thể dục.

- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.

3. Kiểm tra bài cũ

? Chạy đạp sau

 

II. Phần cơ bản

1. Ôn bài cũ

 1.HS tự ôn

2. Học bài mới

Kiểm tra quay các hướng ,đi đều -đứng lại

2, Cách cho điểm:

- Điểm 9-10: Thực hiện đúng, đều và đẹp các động tác quy định.

- Điểm 7-8: Thực hiện được tương đối đúng nhưng chưa đều.

- Điểm 5-6: Cơ bản biết cách thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc đi thiếu bước hay thừa bước.

 - Điểm 3 - 4: Không thực hiện đúng điểm số và dàn hàng, dồn hàng 3. Bài tập thể lực

4. Hệ thống bài

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 03/03/2021 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 14+15: Ôn tập và kiểm tra - Đặng Đức Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ......./......./....... Tiết 14 + 15 Ngày giảng: ......./......./....... ôn tập và kiểm tra A.Mục tiêu 1. Về kiến thức: Kiểm tra đội hình đội ngũ. 2. Về kĩ năng: Quay các hướng,đi đều -đứng lại B.Địa điểm phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Còi tập C. Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp Nắm sĩ số: 2. Khởi động - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay.......... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang. 3. Kiểm tra bài cũ ? Chạy đạp sau 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - GV hướng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o - GV gọi hai em lên thực hiện. - GV gọi học sinh nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. II. Phần cơ bản 1. Ôn bài cũ 1.HS tự ôn 2. Học bài mới Kiểm tra quay các hướng ,đi đều -đứng lại 2, Cách cho điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng, đều và đẹp các động tác quy định. - Điểm 7-8: Thực hiện được tương đối đúng nhưng chưa đều. - Điểm 5-6: Cơ bản biết cách thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc đi thiếu bước hay thừa bước. - Điểm 3 - 4: Không thực hiện đúng điểm số và dàn hàng, dồn hàng 3. Bài tập thể lực 4. Hệ thống bài 1lần 30 - 32' 25' 5' GV nêu yêu cầu,chia nhóm tập luyện. - Kiểm tra làm nhiều đợt - Mỗi đợt một nhóm. - Mỗi nhóm đến lượt kiểm tra do nhóm trưởng điều khiển và thực hiện một lần dàn hàng và dồn hàng. - Trường hợp đặc biệt, GV có thể cho kiểm tra lần 2. - HS chưa đến lượt kiểm tra ổn định giữ trật tự. III. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh thả lỏng - Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét giờ học - Tinh thần thái độ, kết quả học tập của HS 3. Giao bài tập về nhà - Ôn lại đội hình đội ngũ đã học. - Ôn các động tác bổ trợ. 4. Xuống lớp 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. D. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docTiet 14+15.doc