Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 33+34 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân

I/ Mục tiêu:

1, Chạy nhanh: ôn xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu: Thực hiện tương đối thành thạo các động tác kỹ thuật chạy nhanh chuẩn bị kiểm tra kết thúc học kỳ I.

2, Bài TD: Ôn hoàn thiện 9 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bung, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. Yêu cầu: thực hiện tương đối đúng, đều các nhịp của 9 động tác bài TD với cờ chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập

- Phương tiện: còi TD, cờ, đồng hồ, sân tập

III/ Nội dung – phương pháp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 33+34 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/12/2011 Ngày dạy: 19/12/2011 Tiết 33: ôn tập học kỳ I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: ôn xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu: Thực hiện tương đối thành thạo các động tác kỹ thuật chạy nhanh chuẩn bị kiểm tra kết thúc học kỳ I. 2, Bài TD: Ôn hoàn thiện 9 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bung, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. Yêu cầu: thực hiện tương đối đúng, đều các nhịp của 9 động tác bài TD với cờ chuẩn bị kiểm tra học kỳ I. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: còi TD, cờ, đồng hồ, sân tập III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Chạy nhanh: - Ôn động tác kỹ thuật: + Xuất phát cao chạy nhanh 60m 2, Bài TD: Ôn 9 động tác thể dục với cờ: + Động tác: Vươn thở + Động tác: Tay + Động tác: Chân + Động tác: Lườn + Động tác: Bụng + Động tác: Phối hợp + Động tác: Thăng bằng + Động tác: Nhảy + Động tác: Điều hoà 32’ (16’) (16’) Cán sự tổ chức ôn tập nhóm H nghe, quan sát, luyện tập GV quan sát, sửa sai, củng cố ° G quan sát sửa sai – củng cố H lựa chọn theo từng cặp chạy G đo thời gian chạy cho từng cặp và thông báo cho H G củng cố động tác cả lớp ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Cán sự tổ chức ôn nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV quan sát, sửa sai, củng cố H luyện tập, sửa sai Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng cơ thể - Củng cố động tác ký thuật và nội dung bài học - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngày soạn: 20/12/2011 Ngày dạy: 23/12/2011 Tiết 34: kiểm tra học kỳ (chạy nhanh) I/ Mục tiêu: Đánh giá mức độ tiếp thu tư thế động tác và luyện tập nâng cao sự hoàn thiện kỹ thuật và thành tích xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu: thực hiên kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m tính thời gian hoàn thành cự ly. Qua đó giáo dục thói quen kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng các bộ phận cơ thể sao cho đạt kết quả kiểm tra thi đấu cao nhất và thói quen nghiêm túc trong qúa trình kiểm tra của mỗi học sinh để đánh giá kết quả học tập thể dục trong học kỳ I II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: còi TD, đồng hồ bấm giây III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Nội dung kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m kết hợp tính thời gian và kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của mỗi học sinh 2, Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo nhóm nam, nữ riêng 2 em/nhóm. Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần. Trường hợp cần thiết có thể cho kiểm tra lần 2. Tính điểm theo cá nhân từng học sinh 3, Cách đánh giá cho điểm: - Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát cao thành tích đạt nam < 9,5s, nữ < 10,4s - Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp và thành tích đạt nam 9,5s<t<10,2s, nữ 10,4s<t<11,2s - Điểm 5 – 6: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp và thành tích đạt nam 10,2s<t<11s, nữ 11,2s<t<11,9s - Điểm 3 – 4: Thực hiện sai kỹ thuật xuất phát thấp, chạy không hết cự ly và không đạt thành tích thang điểm 5 - 6 * Lưu ý: Trường hợp học sinh hạn chế về đặc điểm thể chất có thể cho ôn tập và kiểm tra lại hoặc đánh giá cho điểm ở mức độ yêu cầu thấp hơn 32’ G nêu nội dung - hình thức kiểm tra H nghe, ôn tập, chuẩn bị Cán sự tổ chức lớp ôn nhóm 1 – 2L ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° G cử cán sự giúp đỡ, phân công nhiệm vụ G kiểm tra lần lượt từng nhóm ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H kiểm tra xong quan sát và nhận xét, đánh giá Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng cơ thể - Thông báo kết quả kiểm tra, củng cố động tác kỹ thuật và nội dung bài học - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet33-34TD7.doc