Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 27 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU

1. Bật nhảy :

- Biết cch thực hiện nhảy bước bộ trên không v chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 - Thực hiện cơ bản đúng nhảy bước bộ trên không v chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xa.

 2. Nm bĩng :

- Biết cch thực hiện đà một, hai bước ném bóng xa.

- Thực hiện được đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa, đà một, hai bước ném bóng xa.

3. Chạy bền:

- Biết cch thực hiện trị chơi nhảy dây bền.

- Thực hiện cơ bản đúng trị chơi nhảy dây bền

*Cĩ ý thức tự gic học tập,có kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đ học vo nếp sống hng ngy

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Cọc ,xà ,đệm(hố cát) ,ván giậm , SGV,đồng phục Hs , còi TT, bĩng150g 15- 20 quả .

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 27 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 27( Từ ngày.27/2.đến ngày..3/3/2012.) Tiết : 53 Ngày soạn:13 / 02/2012 BẬT NHẢY – NÉM BĨNG – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện nhảy bước bộ trên không vàà chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện cơ bản đúng nhảy bước bộ trên không vàà chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xa.ø 2. Ném bĩng : - Biết cách thực hiện đà một, hai bước ném bĩng xa. - Thực hiện được đứng vai hướng ném xoay người ném bĩng xa, đà một, hai bước ném bĩng xa. 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện trị chơi nhảy dây bền. - Thực hiện cơ bản đúng trị chơi nhảy dây bền *Cĩ ý thức tự giác học tập,cĩ kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sống hàng ngày II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Cọc ,xà ,đệm(hố cát) ,ván giậm , SGV,đồng phục Hs , còi TT, bĩng150g 15- 20 quả . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông + Bậc xa - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xa ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1.Bật nhảy : * Luyện tập : + Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà. + Nhảy bước bộ trên khơng. 2.Ném bĩng : * Luyện tập : + Đà một bước ném bĩng xa. + Đà hai bước ném bĩng xa 3. Chạy bền: + Trị chơi: Nhảy dây bền * Củng cố: Em hãy thực hiện Đà một bước ném bĩng xa. C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/. Ném bóng 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 14’ 1’ 1’ 3’ 1 HS 4’, 2l/đt 10-15m // // 3’ 1’ 26’ 10’ 10’ 5’ 1’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang €( GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem HS : chia nhóm (CSĐK) + Nhóm 1 : Bật nhảy + Nhóm 2 : Ném bĩng Sau 10 phút đổi nhóm € (r) € € € € € € € € - GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc - GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem - HS : chia nhóm (CSĐK) € €( cs) €€€€€ €€€€€ - GV: hướng dẫn , tổ chức cho HS chơi. - HS: thực hiện theo hướng dẫn của Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € € € € € € €€ € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - Hs :Chuẩn bị bóng cao su 25-30 qua,VGH ,sân ném bóng ,thướt đo - GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần : 27( Từ ngày27/2 đến ngày 4/3/2012) Tiết : 54 Ngày soạn : 13 / 02/2012 BẬT NHẢY – NÉM BĨNG – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1. Bậy nhảy : - Biết cách thực hiện nhảy bước bộ trên - Thực hiện cơ bản đúng nhảy bước bộ trên khơng 2. Ném bĩng: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ: Tung và bắt bĩng bằng 2 tay, ngồi xổm tung và bắt bĩng,tung và bắt bĩng qua khoeo chân và đà hai bước ném bĩng xa .- Thực hiện cơ bản đúng Tung và bắt bĩng bằng 2 tay, ngồi xổm tung và bắt bĩng,tung và bắt bĩng qua khoeo chân và đà hai bước ném bĩng xa 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định - Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quy định *Cĩ ý thức tự giác học tập,cĩ kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sống hàng ngày II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) -Kẻ 1 vạch GH , SGV,đồng phục Hs , còi TT,bĩng 1 quả /1hs,4 cờ góc quy định . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức A MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông + Bậc xa - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xa ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1.Bật nhảy : * Luyện tập : Nhảy bước bộ trên khơng. 2.Ném bĩng: * Luyện tập: + Tung và bắt bĩng bằng 2 tay. + Ngồi xổm tung và bắt bĩng. + Tung và bắt bĩng qua khoeo chân * Ơn: .Đà hai bước chéo ném bĩng xa. * Củng cố: Em hãy thực hiện đà hai bước chéo ném bĩng xa 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương, Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/ Ném bĩng 3/.Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp 14’ 1’ 1’ 4’ 4’ 3’ 1’ 26’ 10’ 10’ 1’ 5’ Nam 450m Nữ 400m 5, 2’ 1’ 1’ 1’ HS tập hợp 4 hàng ngang €( GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ €CS - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem HS : chia nhóm (CSĐK) + Nhóm 1 : Bật nhảy + Nhóm 2 : Ném bĩng * Sau 10 phút đổi nhóm € (r) € € € € € € € € - GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc € € € € € € € € € € € € € - GV : điều khiển - GV: Quan sát - nhắc nhở. - GV : Làm mẫu – phân tích - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận (r) - HS : Chạy vòng tròn qui định sân trường - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € € € € € € €€ € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - Hs :Chuẩn bị bong150g,4 cờ góc, đệm, xà.. - GV: giải tán - HS: khoẻ Đã kiểm ngày . / . / 20. Tổ phĩ Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUAN 27.doc