Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Trần Thanh Chung

1, Phần mở đầu:

a, Nhận lớp:

- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung và yêu cầu học bài.

b, Khởi động:

- Chạy 1 vòng sân.

- Xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân, gối, hông, vai.

- ép dây chàng dọc - ngang.

- Chạy bước nhỏ.

- Chạy nâng cao đùi.

- Chạy gót chạm mông

2, Phần cơ bản:

a, Đội hình đội ngũ:

- Cách đổi chân khi đi sai nhịp

- Ôn đi đều đứng lại

- Đi đều vòng trái

- Đi đều vòng phải

b. Chạy nhanh

- Học ngồi xổm - xuất phát

+ CB :Ngồi mũi bàn chân trước sát vạch xuất phát, mũi bàn chân sau cách gót chân trước 5-10cm, 2 tay cham đất hoặc duỗi tự nhiên

+ Động tác : khi có lệnh xuất phát, nhanh chóng nhổm người lên, xuất phát và chạy nhanh về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc104 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Trần Thanh Chung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phỏt cầu Gv chỳ ý sửa sai cho HS - Tập họp lớp 4 hàng ngang, GV phổ biến một số điểm luật đỏ cầu cho HS nắm. - HS chạy theo nhóm nam riêng, nữ riêng 3. phần kết thúc -Thả lỏng -Nhận xét giờ học -GV hướng dẫn tập luyện và giao bài tập về nhà. -Kết thúc giờ học 5' - GV hướng dẫn HS thả lỏng - GV và HS kết thúc giờ học o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV IV. rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: 17/03/2013 tuần 29 tiết 56 bật nhảy – đỏ cầu I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà - Biết cách thực hiện kĩ thuật tõng cầu bằng đựi và bằng mỏ trong bàn chõn, tõng cầu bằng mu bàn chõn. Phỏt cầu thấp chõn. Chuyền cầu bằng mu bàn chõn 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tõng cầu bằng đựi và bằng mỏ trong và mu bàn chõn. Phỏt cầu thấp chõn. Chuyền cầu bằng mu bàn chõn 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt yêu cầu do giáo viên đề ra. II. Phương tiện địa điểm - Ghế GV, 1 còi, vệ sinh sân tập, cầu đỏ, trụ, nệm, xà. III. Tiến trình dạy học nội dung định lượng phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung và yêu cầu học bài. b, Khởi động: - Chạy 1 vòng sân. - Xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân, gối, hông, vai. - ép dây chàng dọc - ngang. - Chạy đỏ mỏ trong. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đỏ mỏ ngoài. 10’ 2’ 8’ 2lx8n 2lx8n 1lx10m 1lx10m 1lx10m - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo - Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV - HS về đứng thành 4 hàng ngang. - Cán sự lớp điều khiển o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ờ CSL 2, Phần cơ bản: a. Bật nhảy - ễn: chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà - ễn: Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà b. Đỏ cầu - ễn: + Tõng cầu bằng mu bàn chõn + Chuyền cầu bằng mu bàn chõn Học: Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn 30' 14’ 16’ - GV triển khai ĐH cho HS tập luyện. - Mỗi em 1 cầu tập tõng cầu cỏ nhõn. - Hai em 1 cầu tập chuyền cầu bằng mu bàn chõn €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV thị phạm và phõn tớch kỹ thuật nhanh chúng cho HS tập luyện Gv chỳ ý sửa sai cho HS 3. phần kết thúc -Thả lỏng -Nhận xét giờ học -GV hướng dẫn tập luyện và giao bài tập về nhà. -Kết thúc giờ học 5' - GV hướng dẫn HS thả lỏng - GV và HS kết thúc giờ học o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV IV. rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: 24/03/2013 tuần 30 tiết 57 bật nhảy – đỏ cầu chạy bền I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện kỹ thuật bật nhảy bằng 2 chõn tay với vật trờn cao. - Biết cách thực hiện kĩ thuật tõng cầu bằng đựi và bằng mỏ trong bàn chõn. Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn và đấu tập 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật bật nhảy bằng 2 chõn tay với vật trờn cao. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tõng cầu bằng đựi và bằng mỏ trong và mu bàn chõn. Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn và đấu tập - Luyện tập chạy bền 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt yêu cầu do giáo viên đề ra. II. Phương tiện địa điểm - Ghế GV, 1 còi, vệ sinh sân tập, hố cỏt, trụ, nệm, xà, cầu đỏ. III. Tiến trình dạy học nội dung định lượng phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung và yêu cầu học bài. b, Khởi động: - Chạy 1 vòng sân. - Xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân, gối, hông, vai. - ép dây chàng dọc - ngang. - Chạy đỏ mỏ trong. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đỏ mỏ ngoài. 10’ 2’ 8’ 2lx8n 2lx8n 1lx10m 1lx10m 1lx10m - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo - Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV - HS về đứng thành 4 hàng ngang. - Cán sự lớp điều khiển o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2, Phần cơ bản: a. Bật nhảy - ễn: Bật nhảy bằng 2 chõn tay với vào vật trờn cao. - Trũ chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức b. Đỏ cầu - ễn: + Tõng cầu bằng mu bàn chõn + Chuyền cầu bằng mu bàn chõn ễn: Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn Đấu tập. c. Chạy bền - Chạy bền quanh sân trường Nam chạy 4 vòng sân Nữ chạy 3 vòng sân 30' 10’ 15’ 5’ - GV triển khai ĐH cho HS tập luyện. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5 GV triển khai đội hỡnh quõn bỡnh quõn số và điều khiển trũ chơi. - Mỗi em 1 cầu tập tõng cầu cỏ nhõn. - Hai em 1 cầu tập chuyền cầu bằng mu bàn chõn €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV triển khai ĐH tập phỏt cầu Gv chỳ ý sửa sai cho HS - Tập họp lớp 4 hàng ngang, GV gọi một vài em lờn đấu tập. - HS chạy theo nhóm nam riêng, nữ riêng 3. phần kết thúc -Thả lỏng -Nhận xét giờ học -GV hướng dẫn tập luyện và giao bài tập về nhà. -Kết thúc giờ học 5' - GV hướng dẫn HS thả lỏng - GV và HS kết thúc giờ học o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV IV. rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NS: 24/03/2013 tuần 30 tiết 58 bật nhảy – đỏ cầu I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy 2 tay với vật trờn cao. - Biết cách thực hiện kĩ thuật tõng cầu bằng đựi và bằng mỏ trong bàn chõn, tõng cầu bằng mu bàn chõn. Phỏt cầu thấp chõn. Chuyền cầu bằng mu bàn chõn, phỏt cầu và đấu tập. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy 2 tay với vật trờn cao. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tõng cầu bằng đựi và bằng mỏ trong và mu bàn chõn. Phỏt cầu thấp chõn. Chuyền cầu bằng mu bàn chõn. Chuyền cầu bằng mu bàn chõn, phỏt cầu và đấu tập. 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt yêu cầu do giáo viên đề ra. II. Phương tiện địa điểm - Ghế GV, 1 còi, vệ sinh sân tập, cầu đỏ, trụ, nệm, xà, cầu đỏ. III. Tiến trình dạy học nội dung định lượng phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung và yêu cầu học bài. b, Khởi động: - Chạy 1 vòng sân. - Xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân, gối, hông, vai. - ép dây chàng dọc - ngang. - Chạy đỏ mỏ trong. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đỏ mỏ ngoài. 10’ 2’ 8’ 2lx8n 2lx8n 1lx10m 1lx10m 1lx10m - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo - Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV - HS về đứng thành 4 hàng ngang. - Cán sự lớp điều khiển o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ờ CSL 2, Phần cơ bản: a. Bật nhảy - ễn: Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà - ễn: Bật nhảy bằng 2 chõn tay với vào vật trờn cao. - Trũ chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức b. Đỏ cầu - ễn: + Tõng cầu bằng mu bàn chõn + Chuyền cầu bằng mu bàn chõn ễn: Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn Đấu tập: 30' 15’ 15’ - GV triển khai ĐH cho HS tập luyện. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5 GV triển khai đội hỡnh quõn bỡnh quõn số và điều khiển trũ chơi. - Mỗi em 1 cầu tập tõng cầu cỏ nhõn. - Hai em 1 cầu tập chuyền cầu bằng mu bàn chõn €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV thị phạm và phõn tớch kỹ thuật nhanh chúng cho HS tập luyện Gv chỳ ý sửa sai cho HS 3. phần kết thúc -Thả lỏng -Nhận xét giờ học -GV hướng dẫn tập luyện và giao bài tập về nhà. -Kết thúc giờ học 5' - GV hướng dẫn HS thả lỏng - GV và HS kết thúc giờ học o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV IV. rút kinh nghiệm ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGA7 tron bo.doc