Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 20 đến 23 - Năm học 2011-2012

I/ Mục tiêu:

- Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy ngắn 60m

- Qua kiểm tra đánh giá được khả năng sức nhanh và sự chú ý tập trung cao độ của từng HS.

- Yêu cầu HS kiểm tra nghiêm túc và đảm bảo an toàn

II/ Địa điểm - Phương tiện

- Đường chạy bãi sạch, phẳng.

III/ Tiến trình dạy học

 

doc26 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 20 đến 23 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. B/ Phần cơ bản 1/ Bật nhảy: Luyện tập các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, sau. - Trò chơi: Nhảy vào vòng tiếp sức 3/ Chạy bền. - Luyện tập chạy bền: Nam 500m; Nữ 400m C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu - Lắc đùi, lắc bắp chân. 2. HDVN - Nhận xét: - Các động tác bài TD phát triển chung - Các động tác bổ trợ bật nhảy - Chạy bền 300-400m 7p 2p 5p 33p 13p 12p 8p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV tập trước , HS tập đồng loạt theo nhịp đếm của GV GV tổ chức cho HS chơi trò chơi HS chia nhóm luyện tập. Yêu cầu luyện tập đủ số vòng. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hớng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tiết:25 Ngày soạn: bật nhảy - chạy bền I/ Mục tiêu: *Bật nhảy: -Tập các động tác : Đá lăng chân ra trước, ra sau, đà 1 bước đá lăng - Trò chơi: Lò cò chọi gà * Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I. Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. II.Khởi động * Khởi động chung + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. B/ Phần cơ bản * Học động tác Điều hoà 1/ Bật nhảy: Tập các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, sau, đà 1 bước đá lăng - Trò chơi: Lò cò chọi gà 2/ Chạy bền. - Luyện tập chạy bền: Nam 400m; Nữ 300m C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu - Lắc đùi, lắc bắp chân. 2. HDVN - Nhận xét: - Các động tác bài TD phát triển chung - Các động tác bổ trợ bật nhảy - Chạy bền 300-400m 7p 2p 5p 33p 13p 12p 8p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. HS chia nhóm luyện tập GV tập mẫu, phân tích động tác cho HS quan sát HS tập theo GV và theo nhịp đếm của lớp trưởng Dàn đội hình theo nhóm luyện tập Có nhận xét và rút kinh nghiệm cho từng nhóm. GV làm mẫu động tác mới. Lớp trưởng đếm HS tập đồng loạt GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi trò chơi. HS chia nhóm luyện tập. Yêu cầu luyện tập đủ số vòng, phân phối đều sức và đảm bảo an toàn. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tiết:26 Ngày soạn: bật nhảy - chạy bền I/ Mục tiêu: Bồi dưỡng tư thế động tác và tác phong chính xác cho HS *Bật nhảy: -Tập các động tác : Đá lăng chân ra trước, ra sau, đà 1 bước đá lăng: Đà 1,3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào đệm * Chạy bền: - Trò chơi: Người thừa thứ 3 II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I. Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. II.Khởi động * Khởi động chung + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. B/ Phần cơ bản 1/ Bật nhảy: Tập các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, sau, đà 1 bước đá lăng - Luyện tập đà 1, 3 bước giậm nhảy 1 chân vào đệm 2/ Chạy bền. - Trò chơi: Người thừa thứ 3 C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu - Lắc đùi, lắc bắp chân. 2. HDVN - Nhận xét: - Các động tác bổ trợ bật nhảy - Chạy bền 300-400m 7p 2p 5p 33p 13p 12p 8p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi trò chơi. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tiết:27 Ngày soạn: bật nhảy - chạy bền I/ Mục tiêu: *Bật nhảy: -Tập các động tác : Đá lăng chân ra trước, ra sau. * Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I. Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. II.Khởi động * Khởi động chung + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. B/ Phần cơ bản 1/ Bật nhảy: Tập các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, sau, đà 1 bước đá lăng - Luyện tập đà 1,3 bước giậm nhảy 1 chân vào đệm 2/ Chạy bền. - Luyện tập chạy bền Nam 500m, Nữ 400m C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu - Lắc đùi, lắc bắp chân. 2. HDVN - Nhận xét: - Các động tác bài TD phát triển chung - Các động tác bổ trợ bật nhảy - Chạy bền 300-400m 7p 2p 5p 33p 15p 10p 8p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hớng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tiết:28 Ngày soạn: bật nhảy - chạy bền I/ Mục tiêu: *Bật nhảy: -Tập bật xa : Ôn đá lăng trước, sau. Đà 1 bước, 3 bước đá lăng . * Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I. Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. II.Khởi động * Khởi động chung + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. B/ Phần cơ bản 1/ Bật nhảy: Tập bật xa: - Luyện tập đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào đệm 3/ Chạy bền. - Luyện tập chạy bền Nam 500m, Nữ 400m C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu - Lắc đùi, lắc bắp chân. 2. HDVN - Nhận xét: - Bật xa, đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng - Chạy bền 300-400m 7p 33p 10p 8p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. Tập hợp lớp và tập đồng loạt. GV tập trước 1 lần cho HS quan sát HS luyện tập luyện tập lần lượt theo nhóm. GV nhận xét từng em HS luyện tập theo nhóm CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hớng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tiết:29 Ngày soạn: bật nhảy - chạy bền I/ Mục tiêu: *Bật nhảy: Trò chơi: Khéo vướng chân và Nhảy vào vòng trò tiếp sức * Chạy bền: Trò chươi: Người thừa thứ 3 II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl PhƯƠng pháp - TC A/ Phần mở đầu I. Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. II.Khởi động * Khởi động chung + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. B/ Phần cơ bản 1/ Bật nhảy: * Trò chơi: - Khéo vường chân - Nhảy vào vòng tròn tiếp sức 3/ Chạy bền. - Trò chơi: Người thừa thứ 3 C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu - Lắc đùi, lắc bắp chân. 2. HDVN - Nhận xét: 7p 2p 5p 33p 13p 12p 8p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. Dàn đội hình theo nhóm luyện tập GV đến các nhóm và có nhận xét rút kinh nghiệm cho từng nhóm. GV hướng dẫn và điều khiển HS chơi GV hướng dẫn và điều khiển HS chơi CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tiết:23 Ngày soạn: Kiểm tra bài TD phát triển chung I/ Mục tiêu: - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung từ đông tác 1-9 Vớí Cờ - Qua kiểm tra đánh giá được khả năng rèn luyện tư thế và ý thức luyện tập của từng HS. - Bồi dưỡng tư thế tác phong chính xác cho HS II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I. Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. II.Khởi động * Khởi động chung + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra - Kiểm tra 9 động tác bài thể dục với cờ. 2/ Hình thức yêu cầu: Kiểm tra theo tốp 5 HS, mỗi HS được kiểm tra 1 lần Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác , biên độ, đều, đẹp * Thang điểm: - Điểm 9-10: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp - Điểm 7-8: Thực hiện đúng cả 9 động tác, nhưng chưa đẹp. - Điểm 5-6: Có 1-2 đông tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác - Điểm 3-4: Có 3 động tác tập sai trở lên: 3/ Tiến hành kiểm tra: C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu - Lắc đùi, lắc bắp chân. 2. HDVN - Nhận xét: Nhận xét thông báo điểm Thống kê điểm 7p 2p 5p 33p 5p 2p 3p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV thông báo nội dung, yêu cầu và cách tính điểm để học sinh nắm và thực hiện GV tiến hành kiểm tra cùng với sự giúp đỡ của CS. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Nhận xét giờ kiểm tra, biểu dương HS có kết quả tốt cần phát huy, HS cần cố gắng. Thông báo điểm, hớng dẫn HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

File đính kèm:

  • docTD7Tuan 1115 Nam 2011 2012 moi.doc