Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 61 đến 70 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần

I- Mục tiêu :

Cho HS thực hiện

+ Đá cầu : Chuyền cầu bằng mu hoặc bằng má trong bàn chân

- Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi)

- Kĩ thuật móc cầu

- Đấu tập

 + Chạy bền : Luyện tập chạy bền

II-Địa điểm- phương tiện :

- Sân trường

- GV : giáo án, cầu trinh , lưới

- HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh

III- Các bước tiến hành :

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 61 đến 70 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 66 ôn học kì ii - đá cầu - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Đá cầu : - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập + Chạy bền : Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, cầu trinh, lưới - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản 1- Đá cầu : - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập * Củng cố: Số hiệp đấu, số trận đấu - Chạy bền : Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học - Bài tập về nhà : - Luyện tập tâng cầu - Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 2x10m 28-30' 20-23' 10-15' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ. - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 67 kiểm tra học kì ii - đá cầu I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật đá cầu - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm , Lưới - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân 2 - Cách đánh giá : - Điểm 9-10 : Thực hiện phát cầu cả 3 lần đều sang sân đối phương ( không cần chính xác vào ô nào ) - Điểm 7-8 : Thực hiện phất cầu có 2/3 lần sang sân đối phương - Điểm 5-6 : Thực hiện phát cầu có 1/3 lần cầu sang sân đối phương. - Điểm 3-4 : Thực hiện phát cầu cả 3 lần không lần nào cầu sang sân đối phương 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Luyện tập tâng cầu -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 28-30' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV tiến hành kiểm tra theo từng HS - HS thực hiện : Mỗi em được thực hiên 3 lần - GV đánh giá cho điểm ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ GV - GV công bố kết quả - HS chú ý lắng nghe kết quả của mình -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 68 ôn học kì ii - đá cầu - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Đá cầu : - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập + Chạy bền : Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, cầu trinh, lưới - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản 1- Đá cầu : - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập * Củng cố: Số hiệp đấu, số trận đấu - Chạy bền : Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học - Bài tập về nhà : - Luyện tập tâng cầu - Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 2x10m 28-30' 20-23' 10-15' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ. - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 69 kiểm tra : tiêu chuẩn rltt - ném bóng trúng đích I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Ném bóng trúng đích - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật ném bóng - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm , đồng hồ bấm giây - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Xoay các khớp, - ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Ném bóng trúng đích mỗi em ném 4 quả. quãng đường 5m 2 - Cách đánh giá : - Loại giỏi : Thực hiện ném bóng trúng đích thành tích đạt 4/4 quả trúng đích - Loại khá : Ném bóng thành tích đạt 3/4 quả trúng đích - Loại đạt : Ném bóng thành tích đạt 2/4 quả trúng đích - Loại chưa đạt :. Ném bóng thành tích đạt 1/4 quả trúng đích 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 28-30' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV tiến hành kiểm tra từng HS một đợt - HS thực hiện ném bóng trúng đích mỗi em ném 4 quả và thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ Đ 5m CS GV - GV công bố kết quả - HS chú ý lắng nghe kết quả của mình -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang so le : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 70 kiểm tra : tiêu chuẩn rltt - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Xuất phát cao chạy 500m tính thời gian - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật chạy bền - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm , đồng hồ bấm giây - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp - ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Xuất phát cao chạy nhanh 500m 2 - Cách đánh giá : - Loại giỏi : Thực hiện chạy bền thành tích đạt: Nam 105'', nữ 114'' - Loại khá : Thực hiện chạy bền thành tích đạt : Nam 115'', nữ 122'' - Loại đạt : Thực hiện chạy bền và thành tích đạt : Nam 125'', nữ 136'' - Loại chưa đạt : Chạy bền thành tích ở mức dưới : nam 125'' và nữ 136''. 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 28-30' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt 4-6 em một lượt - HS thực hiện theo giới tính - GV công bố kết quả - HS chú ý lắng nghe kết quả của mình -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 tron bo.doc