Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2011-2012

 I/ Mục tiêu.

 1.Kiến thức.

 - Bật nhảy. -Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức”, chạy đà chính diện

 Giậm nhảy co chân qua xà.

 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má chân bàn chân ( cá nhân hoặc theo

 nhóm)

 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 2. Kĩ năng. - Học sinh thực hiện tưong đối đúng động tác kĩ thuật bật nhảy, đá cầu.

 Chơi trò chơi đúng luật bổ trợ cho KT bật nhảy.

 - HS biết phân phối sức khi chạy, chạy hết cự li quy định.

 3. Thái độ. - Nghiêm túc tự giác, tích cực luyện tập, say mê môn học.

 - Biết vận dung luyện tập hàng ngày.

 II/ Địa điểm - Phương tiện.

 - HS có trang phục TT, ghế GV, hố cát (đệm)

 - GV còi, cột xà nhảy.

 III/ Tiến trình bài dạy.

 

doc54 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i 500m với cả nam và nữ. 2.Kĩ năng. - Học sinh chạy đúng đủ cự li quy định. - Đánh giá tình trạng sức khoẻ của HS để tù đó rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học và tình hình học tập của học sinh để có kết quả tốt hơn. 3. Thái độ. -Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn trong giờ học. II/ Địa điểm - Phương tiện. - Đường chạy bền - HS có trang phục, ghế GV - GV : sổ điểm, đồng hồ bấm s, cờ, dậy đích. III/ Tiến trình bài dạy Nội dung Đl/VĐ Phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Kiểm tra sí số, trang phục HS -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra 2.Khởi động. * Khởi động chung. - Tập động tác vươn thở, tay, chân , lườn, bong, phối hợp - Xoay kĩ các khớp, ép dọc, ngang, xoay bả vai, cánh tay trước sau * Khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy đá gốt chạm mông. B/ Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy bền cự li 500m với cả nam và nữ. 2.Biểu điểm. * Căn cư vào mức độ thực thiện của học sinh để đánh giá. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kt bước chạy: TT đạt Nam 1’05s Nữ 1’14s - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kt bước chạy: TT đạt Nam 11’15s Nữ 1’22s - Điểm 5-6: Thực hiện tương đối đúng kt bước chạy: TT đạt Nam 11’15s Nữ 1’22s - Điểm 3-4: do Gv quyết định . C/Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Rũ cẳng chân , tay , thân người cúi thả lỏng 2. Nhận xét giờ học - nhận xét công bố điểm kiểm tra 3. Bài tập về nhà - Ôn các động tác bổ trợ & kĩ thuật bật nhảy để chuẩn bị KT học kì II. . 5P 4x8n 37P 1L 3P 2x8n - LT tập hợp lớp , bỏo cỏo sí số - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. - ĐHtập * * * * * * * * * * * * *LT - LT điều hành lớp tập - GV quan sát sửa sai khi HS tập. - GV phổ biến yêu cầu, nội dung kiểm tra. - GV đọc và công bố biểu điểm - GV kiểm tra theo nhiều đợt mỗi đợt 5 - 8HS - Mỗi Hs được kiểm tra 1 lần - Truờng hợp đặc biệt GV kiểm tra lại lần 2 vào giờ học sau. - Những HS có thể lực kém hoặc tình trạng sức khoẻ không bình thường Gv cho KT với cự li 200-300m ko tính thời gian. - HS coa giấy miễn tập của bác sĩ ko kiểm tra ghi rõ lí do vào sổ. - GV quan sát HS kiểm tra, chấm điểm cho HS . - ĐH tập thả lỏng * * * * * * * * * * * * *GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - GV nhận xét đọc và công bố điểm cho HS. - GV hướng đẫn HS tập ở nhà theo nội dung đã học. tuần 34 Tiết: 67- 68 ôn tập : bật nhảy Ngày dạy: 27/ 4/2010 Lớp :7A3 I/ Mục tiêu. 1.Kiến thức. - Bật nhảy. Ôn KT chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi và chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. trò chơi (gv chọn) 2. Kĩ năng. - Học sinh tiếp tục ôn tập và thực hiện tương đối chính xác động tác kĩ thuật bật nhảy,chơi trò chơi nghiêm túc đúng luật. 3. Thái độ. - Nghiêm túc tự giác, tích cực luyện tập, say mê môn học. - Biết vận dung luyện tập hàng ngày. II/ Địa điểm - Phương tiện. - HS có trang phục TT, ghế GV, hố cát (đệm) - GV ván gnhảy. III/ Tiến trình bài dạy. Nội dung Đl/VĐ Phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Kiểm tra sí số, trang phục HS -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 2.Khởi động. * Khởi động chung. - Tập động tác vươn thở, tay, chân , lườn, bụng, phối hợp * Khởi động chuyên môn: - Xoay kĩ các khớp, ép dọc, ngang, xoay bả vai, cánh tay trước sau - chạy bước nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy đá gốt chạm mông - đá lăng trước sau - đà 1,3 bước giậm nhảy đá lăng - Tại chỗ bật xa. 3.Kiểm tra bài cũ. ? Thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. B/ Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. - Ôn chạy đà tự do nhảy xa - Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Trò chơi : - “ Bật xa tiếp sức” 3.Củng cố. ? Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. ? Chạy đà chính diện gnhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. C/Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Rũ cẳng chân , tay , thân người cúi thả lỏng 2. Nhận xét giờ học - Ưu, nhược điểm 3. Bài tập về nhà - Ôn 2 kĩ thuật bật nhảy chuẩn bị kiểm tra học kì II 8P 4x8n 2l 4x8n 3-4l 2HS 33P 23 5-6l 3-4l 7’ 2l 3’ 2HS 4’ 4x8n - LT tập hợp lớp , bỏo cỏo sí số - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - ĐH tập * * * * * * * * * * * * *LT - LT điều hành lớp tập - GV quan sát sửa sai khi HS tập. - HS thực hiện, cả lớp quan sát, nhận xét - GV nhận xét, chấm điểm - Gv nhắc lại nội dung cơ bản - Gv thị phạm - Chia 2 nhóm tập`quay vòng. - N1: tập chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. ĐH tập ( hố cát) *Hs * * * * - Cán sự nhóm điều hành nhóm tập N2: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. *Hs * * * * CB - Cán sự nhóm điều hành nhóm tập - Gv theo dõi 2 nhóm tập, sửa sai cho Hs tập sai ở 2 nhóm - Gv phổ biến cách thức, luật chơi và tổ chức cho Hs chơi theo 2 đội - ĐH: chơi *Gv * * * * * * * * * * CB XP 15m - Gv theo dõi và làm trọng tài cho Hs chơi. -HS thực hiện, cả lớp quan sát, nhận xét - GV nhận xét, bổ xung, chấm điểm - ĐH tập thả lỏng * * * * * * * * * * * * *GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - Gv nhận xét ưu nhược điểm - GV hướng dẫn HS tập ở nhà theo nội dung đã học. Tuần 35 Tiết: 69 kiểm tra học kì Ii ( Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thảng qua xà ) Ngày dạy : 4 / 5/ 2010 Lớp : 7A3 I/ Mục tiêu. 1.Kiến thức. - Kiểm tra kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2.Kĩ năng. – Thực hiện đúng kĩ thuật động tác và đạt thành tích ở mức quy định. Qua giờ KT đánh giá quá trình dạy và học của Gv và Hs. 3. Thái độ. -Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn trong giờ KT. II/ Địa điểm - Phương tiện. - HS: trang phục TT, đệm, cột xà. - GV : sổ điểm, thứoc đo mét. III/ Tiến trình bài dạy Nội dung Đl/VĐ Phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Kiểm tra sí số, trang phục HS -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra 2.Khởi động. * Khởi động chung. - Tập động tác vươn thở, tay, chân , lườn, bụng, phối hợp - Xoay kĩ các khớp, ép dọc, ngang, xoay bả vai, cánh tay trước sau * Khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy đá gót chạm mông. B/ Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2.Biểu điểm. * Căn cứ vào mức độ thực thiện của học sinh và thành tích do giáo viên quyết định. - Điểm 9-10 : Cả 2 lần nhảy thực hiện đúng kĩ thuật : TT đạt nam nhảy qua xà 70cm nữ 60cm - Điểm 7-8: Trong 2 lần nhảy 1lần nhảy đúng kt , 1 lần nhảy có sai sót : TT đạt nam nhảy qua xà 60cm nữ 50cm - Điểm 5-6: cả 2 lần nhảy thực hiện kt tương đối đúng: TT đạt nam nhảy qua xà 50cm nữ 40cm - Điểm 3-4: cả 2 lần nhảy đều ko đúng kĩ thuật. . C/Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Rũ cẳng chân , tay , thân người cúi thả lỏng 2. Nhận xét giờ học - nhận xét công bố điểm kiểm tra 3. Bài tập về nhà - Ôn và chuẩn bị giờ sau KT TLHS Bật xa tại chỗ , chạy tuỳ sức 5 phút. 5P 4x8n 37P 1L 3P 2x8n - LT tập hợp lớp , bỏo cỏo sí số - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. - ĐHtập * * * * * * * * * * * * *LT - LT điều hành lớp tập - GV phổ biến yêu cầu, nội dung kiểm tra. - GV đọc và công bố biểu điểm - GV kiểm tra theo nhiều đợt mỗi đợt 4-6 HS - Mỗi Hs được nhảy 2 lần - Truờng hợp đặc biệt GV kiểm tra lại - GV quan sát HS kiểm tra, chấm điểm cho HS . - ĐH tập thả lỏng * * * * * * * * * * * * *GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - GV nhận xét đọc và công bố điểm cho HS. - GV hướng đẫn HS tập ở nhà theo nội dung đã học. Tiết: 70 kiểm tra đánh giá thể lực học sinh Học kì ii Ngày dạy: 4/5/2010 Lớp: 7A3 I/ Mục tiêu. 1.Kiến thức. - Kiểm tra đánh giá bật xa tại chỗ, chạy tuỳ sức 5 phút, . 2.Kĩ năng. - Thông qua giờ kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện thể lực của HS đẩy mạnh việc thường xuyên rèn luyện thể lực của HS. 3. Thái độ. -Nghiêm túc, tự giác, tích cực,nhanh nhẹn trong gìơ kiểm tra. II/ Địa điểm - Phương tiện. - Sân tập , 2 chiếc đệm, đường chạy . - HS có trang phục TT, ghế GV - GV . còi, sổ nghi chép thành tích HS đạt đựơc. III/ Tiến trình bài dạy. Nội dung Đl/VĐ Phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Kiểm tra sí số, trang phục HS -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra 2.Khởi động. * Khởi động chung. - Tập động tác vươn thở, tay, chân , lườn, bụng, phối hợp * Khởi động chuyên môn: - Xoay kĩ các khớp, ép dọc, ngang, xoay bả vai, cánh tay trứơc sau - chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy đá gốt chạm mông. B/ Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra bật xa tại chỗ - Kiểm tra chạỵ tuỳ sức 5 phút 2. Cách đánh giá. a/ KT động tác bật xa tại chỗ: - Yêu cầu: người được KT đứng 2 chân rộng tự nhiên, chân sát vạch giới hạn. khi bật nhảy tiếp đất tiến hành cùng 1 lúc. Thực hiện 2 lần nhảy, lấy kết quả lần nhảy cao nhất. Đơn vị tính là cm. Nam : Tốt > 194cm Đạt >/ 172cm Nữ : Tốt > 162cm Đạt >/ 145cm b/ Kiểm tra chạy tuỳ sức 5 phút. - Yêu cầu: Ngừơi được kiểm tra thực hiện t thế XPC ( tay cầm tích kê tơng ứng với số đeo ở ngực). Khi chạy hết đoạn đờng 50m, vòng bên trái qua vật chuẩn và chạy lặp lại trong thời gian 5 phút.Khi hết giờ ngời đợc KT lập tức thả tích kê của mình xuống ngay nơi chân tiếp đất. - Thành tích đo dợc tính là mét.. Nam: Tốt > 980m, Đạt >/ 850m Nữ : Tốt > 880m, Đạt > /770m C/Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Rũ cẳng chân , tay , thân ngời cúi thả lỏng 2. Nhận xét giờ học - nhận xét công bố điểm kiểm tra - Tổng kết học năm học. 5P 4x8n 37P 2l 1l 3P 2x8n - LT tập hợp lớp báo cáo sí số - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. - ĐHtập * * * * * * * * * * * * *LT - LT điều hành lớp tập - GV quan sát sửa sai khi HS tập. - GV phổ biến yêu cầu, nội dung kiểm tra. - GV đọc và công bố cách đánh giá - GV kiểm tra theo nhiều đợt mỗi đợt 4-5 HS. *Gv ĐH KT : * * * * - ĐH KT *Gv * * * * XP - GV quan sát HS kiểm tra, tính thành tích và chấm điểm cho HS . - ĐHTL * * * * * * * * * * * * *GV - GV hớng dẫn HS thả lỏng - GV nhận xét đọc và công bố điểm cho HS.

File đính kèm:

  • docThe duc 7 tiet hk II tiet 38 48.doc