Giáo án Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần

I- Mục tiêu :

Cho HS thực hiện

+ Chạy nhanh :

 - Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 60m

+ Bài thể dục :

- Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn ( chú ý biên độ, nhịp điệu )

 + Chạy bền :

- Luyện tập chạy bền

II-Địa điểm- phương tiện :

- Sân trường

- GV : giáo án, còi

- HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, mỗi em 2 lá cờ

III- Các bước tiến hành :

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tay -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 28-30' 10-12' 3x10m 3x10m 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hướng dẫn dám sát, và làm trọng tài - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ - GV làm mẫu,hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV hướng dẫn dám sát, và làm trọng tài - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 17 chạy nhanh - bài thể dục - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Chạy nhanh : - Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 60m + Bài thể dục : - Ôn các động tác vươn thở, tay - Học đông tác : Chân, lườn + Chạy bền : - Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, cờ - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, mỗi em 2 lá cờ III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Động tác : vươn thở, tay B- Phần cơ bản : 1- Chạy nhanh : -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy 60m 2- Bài thể dục : - Ôn đông tác vươn thở, tay - Học động tác chân, lườn * Củng cố : - động tác chân, lườn 3- Chạy bền : -Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn 4 động tác đã học -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 2x10m 2x10m 2x10m 3x60m 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn dám sát - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV làm mẫu,hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV gọi 2-3 em lên thực hiện đánh giá nhận xét, sửa sai - HS cả lớp quan sát nhận xét bạn - GV hưóng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1tốp nam, 1 tốp nữ -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 18 chạy nhanh - bài thể dục - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Chạy nhanh : - Trò chơi '' Chạy tiếp sức '' và ''Chạy tiếp sức chuyển vật'' + Bài thể dục : - Ôn các động tác vươn thở, tay , chân lườn + Chạy bền : - Trò chơi '' Người thừa thứ 3 '' II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, mỗi em 2 lá cờ III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Động tác : vươn thở, tay, chân, lườn B- Phần cơ bản 1- Chạy nhanh : -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy 60m 2- Bài thể dục : * Ôn : Động tác vươn thở, tay, chân, lườn 3- Chạy bền : - Trò chơi : '' Người thừa thứ 3 '' C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn bốn động tác đã học -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 2x10m 2x10m 2x10m 3x60m 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn dám sát, và làm trọng tài - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ - GV làm mẫu,hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã - GV hướng dẫn dám sát, và làm trọng tài - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 19 chạy nhanh - bài thể dục - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Chạy nhanh : - Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 60m + Bài thể dục : - Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn ( chú ý biên độ, nhịp điệu ) + Chạy bền : - Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, mỗi em 2 lá cờ III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Động tác : Chân, lườn B- Phần cơ bản : 1- Chạy nhanh : -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy 60m 2- Bài thể dục : - Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn * Củng cố : - động tác vưon thở, tay, chân, lườn 3- Chạy bền : -Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn 4 động tác : vươn thở tay, chân lừon -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 2x10m 2x10m 2x10m 3x60m 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn dám sát - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV làm mẫu,hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV gọi 2-3 em lên thực hiện đánh giá nhận xét, sửa sai - HS cả lớp quan sát nhận xét bạn - GV hưóng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1tốp nam, 1 tốp nữ -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 20 kiểm tra - chạy nhanh I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Xuất phát cao chạy nhanh 60m - Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật chạy nhanh - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm , đồng hồ bấm giây, cờ hiệu đích - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Xuất phát cao chạy nhanh 60m 2 - Cách đánh giá : - Điểm 9-10 : Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt: Nam 9.5'', nữ 10.4'' - Điểm 7-8 : Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt : Nam 10.2'', nữ 11.2'' - Điểm 5-6 : Thực hiện đựơc những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt : Nam 11.0'', nữ 11.9'' hoặc kĩ thuật thực hiện tươg đối chính xác nhưng thành tích không đạt ở mức nam 11.0''và nữ 11.9''. - Điểm 3-4 : Chạy để gót chân chạm đất và không đạt thành tích ở mức nam 11.0'' và nữ 11.9''. 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn 4 động tác đã học : Vưon thở, tay, chân, lườn. -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 28-30' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt 2 em một lượt - HS thực hiện theo đội hình sau : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ Đ ãẵđ Đ GV CS - GV công bố kết quả - HS chú ý lắng nghe kết quả của mình -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • docGiao an TD7(5).doc