Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến Tiết 7 - Nguyễn Hữu Hùng

I : MỤC TIÊU

 1.Nhiệm vụ:

 Biết được mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 7 , các biện pháp phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT và 1 số biện pháp khắc phục.

 2.Yêu cầu :

 Chú ý lắng nghe và để vận dụng vào từng bài học sau này.

II. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:

1. Địa Điểm: Sân trường Quang Trung ,Thời gian :45 phút

2. Thiết bị dạy học : GV: còi, giáo án

 III:TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:

 

 

doc150 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến Tiết 7 - Nguyễn Hữu Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tra lại. - Gọi 8 học sinh kiểm tra và 8 học sinh khác chuẩn bị. GV: Hô tên va øphối hợp với ban cán sự tổ chức kiểm tra. PHT: Ghi thành tích LT: Quản lý lớp. HS:Sau khi các nhóm kiểm tra xong tự giác thả lỏng rồi về vị trí tập trung để nghe GV cũng cố,nhận xét và đọc điểm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxxxxx 5 Giáo án : 68 Ngày soạn: 14 /05/2007 Ngày dạy: 16,17/05/2007 Tiết PPCT: 64 Bài dạy: KIỂM TRA BÓNG CHUYỀN I : MỤC TIÊU: 1.Nhiệm vụ: Kiểm tra kỷ thuật chuyền bóng cao tay,đệm bóng thấp tay,phát tay thấp tay nghiêng mình. đánh giá lại quá trình tập luyện của các em qua môn bóng chuyền. 2.Yêu cầu : - Vận dụng tốt kỹ thuật để đạt được thành tích cao nhất qua các lần kiểm tra. -Trật tự,nghiêm túc khi kiểm tra. II: PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY: 1.Địa Điểm: Sân trường Quang Trung ,Thời gian :45 phút 2.Thiết bị dạy học : GV: còi , sổ điểm,10 quả bóng,lưới và trụ bóng chyền. III:TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Nội dung giảng dạy T/gian ( LVĐ) Hình thức và phương pháp I .MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: Kiểm tra sỉ số , sức khỏe,đồng phục học sinh 2.Nêu nhiệm vụ yêu cầu 3.Khởi động: - KĐ chung: xoay cổ tay , cổ chân, xoay cẳng tay, cánh tay , xoay hông , xoay gối rộng,gối hẹp -CM: Ép dọc,ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông (tại chổ) II. CƠ BẢN : Kiểm tra bóng chuyền. a) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kỷ thuật chuyền, đệm và phát bóng. Nội dung giảng dạy (7 phút) 1 phút 2 phút 4 phút (33 phút) T/ gian (LVĐ) Lớp Trưởng: Tập hợp 4 hàng ngang, điểm số báo cáo, chúc GV. GV: Chúc lại học sinh, nêu nhiệm vụ – yêu cầu và khởi động cho lớp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxxxxx 5 1 bước x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x 1 bước x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x Tổ chức và phương pháp: - Cho cả lớp ngồi xuống nghiêm túc,trật tự . -KT xong về vị trí cũ nghiêm túc để nghe GV đọc điểm và nhận xét. - Mỗi HS thực hiện 01 lần thử và 3 lần(chuyền đệm và phát) để tính điểm -Kiểm tra theo từng nhóm(4 hs/1 nhóm) gọi 4 hs thực hiện và 4 hs chẩn bị. -GV:Vẽ 04 vòng tròn bán kính 01m -Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lần 2. Nhưng điểm không quá 8 Hình thức và phương pháp b) Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỷ thuật và thành tích đạt được của từng HS ở lần nhảy tốt nhất. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỷ thuật(chuyền,đệm ,phát). - Điểm 7-8 Thực hiện đúng kỷ thuật:chuyền và đệm có sai sót khi phaat1 - Điểm 5-6: Kỷ thuật chuyền đúng,có sai sót nhiều trong các kỷ thuật còn lại. - Điểm dưới 5: kỷ thuật chuyền,đệm,phát sai nhiều Chú ý:Một số trường hợp khác do GV quyết định. Phát bóng tháp tay chính diện dùng cho nữ và phát bóng thấp tay nghiêng mình dành cho nam. III. KẾT THÚC 1.Thả lỏng : 2.Cũng cố : Kỹ thuật chuyền,đệm và phát bóng 3.Dặn dò : Tiết sau kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 4.Nhận xét: Những ưu và khuyết điểm của giờ học. - Đọc điểm cho học sinh. (5phút) 2 phút 1 phút 2 phút xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ‚ GV:Phối hợp với ban cán sự tổ chức kiểm tra. LT: Quản lý lớp. HS: Tự thả lỏng sau khi kiểm tra xong và về vị trí cũ nghiêm túc xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 Giáo án : 69 Ngày soạn:21/05/2007 Ngày dạy: 23,24/05/2007 Tiết PPCT: 69 Bài dạy: KIỂM TRA TCRLTT BẬT NHẢY I : MỤC TIÊU: 1.Nhiệm vụ: Kiểm tra thành tích (chủ yếu) chạy đà giậm nhảy chân lăng duổi thẳng qua xà. 2.Yêu cầu : Thực hiện tốt kỷ thuật,vận dụng kỷ thuật,luật đã học và không phạm quy khi thực hiện,đảm bảo an toàn,có kỷ luật. II: PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY: 1.Địa Điểm: Sân trường Quang Trung ,Thời gian :45 phút 2.Thiết bị dạy học : GV: còi, sổ điểm, 2 nệm, 1 bộ trụ ,xà. III:TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Nội dung giảng dạy T/gian ( LVĐ) Hình thức và phương pháp I .MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: Kiểm tra sỉ số , sức khỏe,đồng phục học sinh 2.Nêu nhiệm vụ yêu cầu 3.Khởi động: - KĐ chung: xoay cổ tay , cổ chân, xoay cẳng tay, cánh tay , xoay hông , xoay gối rộng,gối hẹp -CM: Ép dọc,ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông,bật cổ chân,bật rút gối (tại chổ) II. CƠ BẢN : Thi học kỳ II Bật Nhảy. a) Nội dung KT: Kiểm tra kỷ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy duổi thẳng chân lăng qua xà. Nội dung giảng dạy (8 phút) 2 phút 2 phút 4 phút (34 phút) T/ gian (LVĐ) Lớp Trưởng: Tập hợp 4 hàng ngang, điểm số báo cáo, chúc GV. GV: Chúc lại học sinh, nêu nhiệm vụ – yêu cầu và khởi động cho lớp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxxxxx 5 1 bước x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x 1 bước x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x 5 - Cho cả lớp ngồi xuống nghiêm túc , gọi tên từng nhómhọc sinh lên thực hiện và nhóm học sinh khác chuẩn bị Hình thức và phương pháp b) Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỷ thuật động tác và thành tích của từng học sinh. - Điểm 9-10 : TT:80cm/nam,70cm/nữ - Điểm 7-8: TT: 70cm/Nam và 60cm/nữ. - Điểm 5-6:. TT:60cm/Nam và 50cm/nữ. - Điểm dưới 5:TT Nam dưới 60cm va ønữ dươi 5ocm Ghi chú:Một số trường hợp khác thì GV quyết định. III. KẾT THÚC 1.Thả lỏng . 2.Cũng cố :Bài kiểm tra,đọc điểm và xếp loại bài kiểm tra 3.Dặn dò : Tiết sau học bóng chuyền(tự chọn)+chạy bền 4.Nhận xét: Những ưu và khuyết điểm của giờ kiểm tra. 2l/1hs (5phút) 2 phút 1 phút 2 phút xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ‚ xxxxxx Tổ chức và phương pháp: - Kiểm tra từ trên xuống dưới theo thứ tự như trong sổ điểm. - Kiểm tra làm nhiều đợt,mỗi đợt 6 học sinh -Mỗi HS được thực hiện 2 lần(từng HS không nhảy 2 lần liên tiếp) Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lại. - Gọi 6 học sinh kiểm tra và 6 học sinh khác chuẩn bị. GV: Hô tên va øphối hợp với ban cán sự tổ chức kiểm tra. LT: Đo thành tích PHT: Ghi thành tích TT: Quản lý tổ viên. HS:Sau khi các nhóm kiểm tra xong tự giác thả lỏng rồi về vị trí tập trung để nghe GV cũng cố,nhận xét và đọc điểm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxxxxx 5 Giáo án : 70 Ngày soạn:21/05/2007 Ngày dạy: 23,24/05/2007 Tiết PPCT: 70 Bài dạy: KIỂM TRATCRLTT NÉM BÓNG I : MỤC TIÊU: 1.Nhiệm vụ: Kiểm tra thành tích (chủ yếu) ném bóng xa. 2.Yêu cầu : Thực hiện tốt kỷ thuật,vận dụng kỷ thuật,luật đã học để đạt thành tích cao và không phạm quy khi thực hiện,đảm bảo an toàn,có kỷ luật. II: PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY: 1.Địa Điểm: Sân trường Quang Trung ,Thời gian :45 phút 2.Thiết bị dạy học : GV: còi ,thước dây, sổ điểm, vôi. III:TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Nội dung giảng dạy T/gian ( LVĐ) Hình thức và phương pháp I .MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: Kiểm tra sỉ số , sức khỏe,đồng phục học sinh 2.Nêu nhiệm vụ yêu cầu 3.Khởi động: - KĐ chung: xoay cổ tay , cổ chân, xoay cẳng tay, cánh tay , xoay hông , xoay gối rộng,gối hẹp -CM: Ép dọc,ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông,bật cổ chân,bật rút gối (tại chổ) II. CƠ BẢN : Kiểm Tra Ném Bóng a) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thành tích đà 4 bước chéo ném bóng xa Nội dung giảng dạy (8 phút) 2 phút 2 phút 4 phút (32 phút) T/ gian (LVĐ) Lớp Trưởng: Tập hợp 4 hàng ngang, điểm số báo cáo, chúc GV. GV: Chúc lại học sinh, nêu nhiệm vụ – yêu cầu và khởi động cho lớp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxxxxx 5 1 bước x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x 1 bước x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x 5 - Cho cả lớp ngồi xuống nghiêm túc , gọi tên từng nhómhọc sinh lên thực hiện và nhóm học sinh khác nhặt bóng và chuẩn bị Hình thức và phương pháp b)Tổ chức và phương pháp: - Kiểm tra từ trên xuống dưới theo thứ tự như trong sổ điểm. - Kiểm tra làm nhiều đợt,mỗi đợt 2 học sinh . -Mỗi HS được thực hiện 1 lần đà 4 bước ném bóng xa lấy kỷ thuật và 2 lần lấy thành tích . Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lại. - Gọi 2 học sinh kiểm tra và 2 học sinh khác chuẩn bị. c) Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện thành tích của học sinh. - Điểm 9-10 : TT:40m/nam,23m/nữ - Điểm 7-8: TT: 35m/Nam và 19m/nữ. - Điểm 5-6: TT :28m/Nam và 15m/nữ. - Điểm dưới 5:Nam dưới 28m vàNữ dưới 15m Ghi chú:Một số trường hợp khác thì GV quyết định. III. KẾT THÚC 1.Thả lỏng . 2.Cũng cố :Bài kiểm tra,đọc điểm và xếp loại bài kiểm tra 3.Dặn dò : Tiết sau học bóng chuyền(tự chọn) 4.Nhận xét: Những ưu và khuyết điểm của giờ kiểm tra. 3l/1hs/ttích (5phút) 2 phút 1 phút 2 phút xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x GH3 15m 20m 25m 30m 35m 40m GV: Hô tên va øphối hợp với ban cán sự tổ chức kiểm tra. LT: Đo thành tích PHT: Ghi thành tích TT: Quản lý tổ viên. HS:Sau khi các nhóm kiểm tra xong tự giác thả lỏng rồi về vị trí tập trung để nghe GV cũng cố,nhận xét và đọc điểm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxxxxx 5

File đính kèm:

  • docGiao an The duc lop 7.doc