Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25 đến Tiết 28 - Bản đẹp 3 cột

I - MỤC TIÊU.

- Thuộc và thực hiện đúng, đẹp đ/tác: vươn thở, tay, chân , lườn, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà.

- Nghiêm túc trong kiểm tra.

II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

 1 - Địa điểm: sân TD.

 2 - Phương tiện: còi, mỗi HS 1 đôi cờ.

III - TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/03/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25 đến Tiết 28 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 14/11/08 Tiết 25: Kiểm tra bài TD ND: 18/11/08 I - Mục tiêu. - Thuộc và thực hiện đúng, đẹp đ/tác: vươn thở, tay, chân , lườn, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà. - Nghiêm túc trong kiểm tra. II - Địa điểm - Phương tiện. 1 - Địa điểm: sân TD. 2 - Phương tiện: còi, mỗi HS 1 đôi cờ. III - Tiến trình dạy và học. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. 1/ Phần chuẩn bị (Mở đầu) a/ GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu bài học. 8-10' 2X8N €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ b/ Khởi động. - Xoay các khớp. - ép dây chằng dọc, ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ờ € 2/ Cơ bản. a/ Nội dung kiểm tra: Hoàn thiện bài TD 9 động tác với cờ. b/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh. Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng, đẹp hoàn thiện cả 9 động tác của bài. Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng cả 9 động tác, nhưng có 2 - 5 chưa đẹp. Điểm 5 - 6: Có 1 – 2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác. Điểm 3 - 4: Thực hiện sai từ 3 động tác trở lên. 30-32' - GV phổ biến nội dung, yêu cầu và cách cho điểm kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt. Mỗi đợt kiểm tra 2 - 3 HS. - Mỗi HS chỉ kiểm tra 1 lần (trường hợp đặc biệt mới kiểm tra lạ , nhưng điểm không quá 8). €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ € € 3/ Kết thúc. a/ Hồi tĩnh. b/ GV nhận xét ưu, nhược điểm giờ kiểm tra. c/ BTVN: tìm hiểu thông tin về môn bóng rổ. 4 - 5' €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ NS: 14/11/08 Tiết 26: bật nhảy - bóng rổ. ND: /11/08 I - Mục tiêu. 1- BN: - Thực hiện đúng động tác: bật xa tại chỗ, tại chỗ đứng lên ngồi xuống; thực hiện được TC: khéo vướng chân. 2 - BR: - Thực hiện được KT di chuyển: trượt ngang, trượt tiến, trượt lùi. - Tích cực, tự giác trong LT. II - Địa điểm - Phương tiện. 1 - Địa điểm: sân TD. 2 - Phương tiện: còi, dây 3 - 4m, bóng rổ. III - Tiến trình dạy và học. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. 1/ Phần chuẩn bị (Mở đầu) a/ GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu bài học. 7 - 8' 2X8N €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ b/ Khởi động. - Bài TD phát triển chung. - Xoay các khớp - ép dây chằng dọc, ngang. - Tại chỗ: chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ờ € 2/ Cơ bản. 30-32' Chia lớp thành 2 nhóm, tập quay vòng a/ Bật nhảy. - Bật xa tại chỗ. - Tại chỗ đứng lên ngồi xuống 20 - 30 lần. - Trò chơi: khéo vướng chân. 13-14' 10-15l 1 - 2l 2 - 3l 4 - 5' * Nhóm 1: tổ 1 + tổ 2. ẫ Å €€€€€ €€€€€ ầ € à - Cán sự điều khiển. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. € € € € € € € € € € € € € - Cán sự điều khiển. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. € € € € € € € € € - GV chỉ đạo, HS thực hiện. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. b/ Bóng rổ. - Giới thiệu môn bóng rổ. - Học: di chuyển trượt: ngang, tiến, lùi. 13-14' 2 - 3' 4 - 5' 5 - 6' * Nhóm 2: tổ 3 + tổ 4. - GV gới thiệu ngắn gọn môn bóng rổ. €€€€€€ €€€€€€€ ờ - GV làm mẫu, phân tích KT, điều khiển HS thực hiện đồng loạt KT. € € € € € € € € € € € € ờ - Cán sự điều khiển, HS lần lượt thực hiện. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. ẫ Å €€€€€ €€€€€ ầ € à c/ Củng cố: - KT bật xa, KT di chuyển trượt tiến, lùi, ngang. 3- 4' 2 - 3hs - HS thực hiện, nhận xét. - GV nhận xét. 3/ Kết thúc. a/ Hồi tĩnh. b/ GV nhận xét ưu, nhược điểm giờ học. c/ BTVN: ôn KT tâng và chuyền cầu. 3 - 4' €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ NS: /11/08 Tiết 27: bật nhảy - bóng rổ. ND: /11/08 I - Mục tiêu. 1- BN: - Thực hiện đúng động tác: bật xa tại chỗ, đá lăng trước, đá lăng sau; thực hiện được TC: nhảy ô tiếp sức. 2 - BR: - Thực hiện được KT di chuyển: trượt ngang, trượt tiến, trượt lùi. Thực hiện được trò chơi: chuyền bóng vòng tròn. - Tích cực, tự giác trong LT. II - Địa điểm - Phương tiện. 1 - Địa điểm: sân TD. 2 - Phương tiện: còi, bóng rổ. III - Tiến trình dạy và học. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. 1/ Phần chuẩn bị (Mở đầu) a/ GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu bài học. 8 - 10' 2X8N €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ b/ Khởi động. - Bài TD phát triển chung. - Xoay các khớp - ép dây chằng dọc, ngang. - Tại chỗ: chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ờ € c/ Kiểm tra bài cũ: Phân tích và thực hiện KT di chuyển trượt ngang? €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ € 2/ Cơ bản. 30-32' Chia lớp thành 2 nhóm, tập quay vòng a/ Bật nhảy. - Bật xa tại chỗ. - Tại chỗ đá lăng trước, đá lăng ngang. 13-14' 4 - 5' 4 - 5' * Nhóm 1: tổ 1 + tổ 2. ẫ Å €€€€€ €€€€€ ầ € à - Cán sự điều khiển. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. € € € € € € € € € € € € € - Cán sự điều khiển. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. - Trò chơi: nhảy ô tiếp sức. 3 - 4' ẫ €€€€€ €€€€€ ầ € b/ Bóng rổ. - Ôn: di chuyển trượt: ngang, tiến, lùi. - Trò chơi: chuyền bóng vòng tròn. 13-14' 8 - 9' 4 - 5' * Nhóm 2: tổ 3 + tổ 4. - Cán sự điều khiển, HS lần lượt thực hiện. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. ẫ Å €€€€€ €€€€€ ầ € à € € € € - GV quan sát, nhắc nhở. c/ Củng cố: - KT bật xa, đá lăng trước, đá lăng ngang; KT di chuyển trượt tiến, lùi, ngang. 3- 4' 2 - 3hs - HS thực hiện, nhận xét. - GV nhận xét. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ € 3/ Kết thúc. a/ Hồi tĩnh. b/ GV nhận xét ưu, nhược điểm giờ học. c/ BTVN: ôn KT tâng và chuyền cầu. 3 - 4' €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ NS: /11/08 Tiết 28: bật nhảy - bóng rổ. ND: /11/08 I - Mục tiêu. 1- BN: - Thực hiện đúng động tác: bật xa tại chỗ, đá lăng trước, đá lăng sau, đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng; thực hiện được TC: Lò cò chọi gà. 2 - BR: - Thực hiện được KT di chuyển: trượt ngang, trượt tiến, trượt lùi. Thực hiện được trò chơi: chuyền bóng vòng tròn. - Tích cực, tự giác trong LT. II - Địa điểm - Phương tiện. 1 - Địa điểm: sân TD. 2 - Phương tiện: còi, bóng rổ. III - Tiến trình dạy và học. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. 1/ Phần chuẩn bị (Mở đầu) a/ GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu bài học. 8 - 10' 2X8N €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ b/ Khởi động. - Bài TD phát triển chung. - Xoay các khớp - ép dây chằng dọc, ngang. - Tại chỗ: chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ờ € c/ Kiểm tra bài cũ: Phân tích và thực hiện KT di chuyển trượt tiến? €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ € 2/ Cơ bản. 30-32' Chia lớp thành 2 nhóm, tập quay vòng a/ Bật nhảy. - Bật xa tại chỗ. - Tại chỗ đá lăng trước, đá lăng ngang. 13-14' 4 - 5' 4 - 5' * Nhóm 1: tổ 1 + tổ 2. - Cán sự điều khiển. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. € € € € € € € € € € € € € - Cán sự điều khiển. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. € € € € € € € € € € € € € Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. - Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng. - Cán sự điều khiển. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. € € € € € € € € € € € € € - Trò chơi: lò cò chọi gà. 3 - 4' - Chia thành 4 nhóm nhỏ đều nhau, phân cặp thi đấu giữa các nhóm. b/ Bóng rổ. - Ôn: di chuyển trượt: ngang, tiến, lùi. - Trò chơi: chuyền bóng vòng tròn. 13-14' 8 - 9' 4 - 5' * Nhóm 2: tổ 3 + tổ 4. - Cán sự điều khiển, HS lần lượt thực hiện. GV quan sát, nhắc nhở sửa sai. ẫ Å €€€€€ €€€€€ ầ € à € € € € - GV quan sát, nhắc nhở. c/ Củng cố: - KT bật xa, đà 1 bước - giậm nhảy đá lăng; KT di chuyển trượt tiến, lùi, ngang. 3- 4' 2 - 3hs - HS thực hiện, nhận xét. - GV nhận xét. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ € 3/ Kết thúc. a/ Hồi tĩnh. b/ GV nhận xét ưu, nhược điểm giờ học. c/ BTVN: ôn KT tâng và chuyền cầu. 3 - 4' €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ Trường THCS Tân Thanh Giáo án Thể dục 7 Họ tên: Nguyễn Trung Thành Năm học: 2008 - 2009 Trường THCS Tân Thanh Giáo án Thể dục 6 Họ tên: Nguyễn Trung Thành Năm học: 2008 - 2009

File đính kèm:

  • docgiao an TD7.doc