Giáo án môn Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức)

 I. Mục Tiêu.

- Giúp các em biết được nội dung chương trình TD lớp 6 và lợi ích tác dụng của TDTT đối với sức khoẻ của con người.

II. Địa điểm phương tiện.

- Trên lớp học . sách bút để nghi chép.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

1. Nhận lớp.

2. Giáo viên phổ biến bài học;

3. Phần cơ bản.

A. Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 6.

- Để thực hiện được mục tiêu chung của cấp học. chương trình môn học TD ở trường THCS giúp học sinh thực hiện.

+ biết được một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ nâng cao thể lực.

+ gióp phần rèn luyện nếp sóng lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật thói quen tự giác tập thể dụ, giữ gìn sức khoẻ.

+ có sự tăng tiến về thể lực theo tiêu chuẩn RLTTvà thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

+ biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học. vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

+ Lớp 6 là lớp đầu tiên thực hiện mục tiêu trên. nên có một vị trí rất đặc biệt.

B. Nội dung chương trình TD lớp 6.

 

doc143 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Yêu cầu; Thực hiẹn tốt các động tác tập phát triển sức mạnh tay,nắm và thực hiện tương đối tốt nội dung học mới và ôn tập. II. Địa điểm phương tiện: -Sân trường THCS Yên Phú : 30 quả bóng ném. III.Tiến trình dạy học. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. - tập 8 động tác TDTK. - xoay kĩ các khớp, ép dây chằngngang dọc. 7p - ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs gv -ĐH KĐ . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs.  gv B.Phần cơ bản. 1.Tập các động tác bổ trợ phát triển tay. - Chống đẩy Nam 15. Nữ 10 - Ngồi xổm tung và bắt bóng 2.Họcmới: - Chạy đà (tự do) – ném bóng xa. +CB: Đứng CB và cầm bóng ở vạch suất phát như đà một bước ném bóng xa( cách vặch giới hạn 3-10m). + ĐT. Từng em chạy đà tự do sau đó dùng sức ném bóng đi xa. Tiết 62-63 .Chơi trò chơi “Ném bóng chúng đích”GV hướng dẫn và tổ chức cho học sinh chơi. 3.Củng cố : -Củng xcố KT Đướng vai hướng ném ,xoay người ném bóng xa.và đà một bước ném bóng xa. 33p 1L 3p -ĐHTập luyện. + Như đội hình khởi động cán sự điều khiển nhóm. -ĐH học mới o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV - GV làm mẫu thị phạm động tác một lần sau đó đứng cùng chiều với học sinh 2-3 lần - Cán sự điều khiển GV quan sát và sửa sai cho học sinh. -ĐHTập luyện. o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv - Giọi 2 -3em lên thực hiên lại2 nội dung vừa học. C.Phần kết thúc 1 Thả lỏng. 2.nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN.Ôn luyện các động tác bổ trợ bóng ném. 5p ĐH xuống lớp: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV.Rút kinh nghiệm. N.Soạn : Tiết : 64 N.Giảng : Kiểm tra ném bóng I- Mục tiêu : - Kiểm tra kĩ thuật đà một bước ném bóng xa và thành tích. - Yêu cầu: Thực hiện tốt kĩ thuật và thành tich tốt nhất. II- Địa điểm - phương tiện: Sân trường THCS Yên Phú. 20 quả bóng ném. Thước đo, vạch giới hạn. III- Tiến trình dạy - học: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu: 1) Nhận lớp: - GV nhận lớp kiêmt tra sĩ số. GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. a) Nhận lớp: - Tập 5 động tác TDTK0 - Xoay kỹ các khớp, - ép dây chằng ngang, dọc - Một số động tác bổ trợ cho ném bóng. 7' 2x8 4x8 3L - ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  cs - ĐH KĐ . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs.  gv 2- Phần cơ bản : a) Nội dung kiểm tra: - Kĩ thuật đà một bước ném bóng xa và thành tích. b) Cách cho điểm: điểm cho theo mức độ thực hiện KTĐT và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: Kĩ thuật chính xác,thành tích đạt tối thiểu Nam 30m.Nữ 20m. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt 25->dưới 30m Nam.Từ 15->dưới 20m đối với nữ. - Điểm 5-6: Kĩ thuật cơ bản đúng thành tích đạt ưới 25m (nam).dưới 15m với (nữ)Hoặc kĩ thuật chính xác nhưng thành tích không đạt.trường hợp thành tich đạt ở mức khá hoặc giỏi nhưng kĩ thuật không đúng,Gv cho kiểm tra lại lần 2 .khi kiểm tra lại lần 2 điểm tối đa khong quá 8. - Điểm 3 - 4: Kĩ thuật và thành tích đều không đạt như quy định ở điểm 5-6. 33' - Tổ chức và phương pháp kiểm tra. + Tuỳ số lượng học sinh trong lớp, GV có thể kiểm tra theo nhiều đợt. - Mỗi học sinh được thực hiện 1 lần Trường hợp đặc biệt mới mới kiểm tra lần 2 - Đội hình kiểm tra: o o ư ___________ o o o o o o ư o o o ___________ CB 0 C- Phần kết thúc : 1) Thả lỏng hồi tĩnh 2) Nhận xét giờ kiểm tra Bài về nhà: Ôn các động tác bổ trợ cho bật nhảy, LT chạy bền. 5' - Đội hình kết thúc: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  cs IV- Rút kinh nghiệm : N.Soạn: Tiết 65 N.Giảng: Ôn tập học kì Ii Bật xa –chạy bền I.Mục tiêu. Bật xa: Hoàn thiện bật xa và nâng cao kĩ thuật.Luyện tập chạy bền nâng cao thành tích II.Địa điểm phương tiện. Sân trương THCS Yên Phú.đệm ,đồng hồ bấm giây. III.Tiến trình giờ học. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. - tập 8 động tác TDTK. - xoay kĩ các khớp, ép dây chằngngang dọc. 7p 2x8 2x8 -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs gv -ĐH KĐ . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs.  gv B. Phần cơ bản : 1bật xa. a.Hoàn thiện bật xa và nâng cao thành tích. -bật xa tại chỗ. - Chạy đà tự do nhảy xa . b.Tập thể lực. - Trò chơi “Bật cóc tiếp sức” -Yêu cầu .Bật nhảy tích cực ,bật xa co chân 2.Chạy bền . - Chạy vòng quanh sân trường .-Nam 600m - Nữ 400m 3.Củng cố. - giọi 2 em bật tốt lên thực hiện đông tác bật xa tại chỗ (tính thành tích) 33p 10l 20p 8p Bật xa .(nhóm 1) - gv nhắc lại toàn bộ ND-YC 1lần . - cs điều khiển nhớm tập luyện .- gv theo dõi sửa sai chung 2 nhóm. -Nhóm 2 bật cóc tiếp sức. - GV làm mẫu và phân tích động tác .cán sự điều khiển nhóm tập . - sau khi học sinh tập 10-15p gv cho đổi nhóm - GV nhắc những điểm cần khắc phục khi chạy bền lại cho h/s trước khi tổ chức cho h/s chạy. C- Phần kết thúc : a) Thả lỏng hồi tĩnh b) Nhận xét giờ học. Bài về nhà: Ôn các động tác bổ trợ cho bật nhảy, LT chạy bền 5p ĐH kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV.Rút kinh nghiệm. N.Soạn: Tiết 66 N.Giảng: Ôn tập học kì Ii Bật xa –chạy bền I.Mục tiêu. Bật xa: Hoàn thiện bật xa và nâng cao kĩ thuật.Luyện tập chạy bền nâng cao thành tích II.Địa điểm phương tiện. Sân trương THCS Yên Phú.đệm ,đồng hồ bấm giây. III.Tiến trình giờ học. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. - tập 8 động tác TDTK. - xoay kĩ các khớp, ép dây chằngngang dọc. 7p 2x8 2x8 -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs gv -ĐH KĐ . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs.  gv B. Phần cơ bản : 1bật xa. a.Hoàn thiện bật xa và nâng cao thành tích. -bật xa tại chỗ. - Chạy đà tự do nhảy xa . b.Tập thể lực. - Trò chơi “Bật cóc tiếp sức” -Yêu cầu .Bật nhảy tích cực ,bật xa co chân 2.Chạy bền . - Chạy vòng quanh sân trường .-Nam 600m - Nữ 400m 3.Củng cố. - giọi 2 em bật tốt lên thực hiện đông tác bật xa tại chỗ (tính thành tích) 33p 10l 20p 8p Bật xa .(nhóm 1) - gv nhắc lại toàn bộ ND-YC 1lần . - cs điều khiển nhớm tập luyện .- gv theo dõi sửa sai chung 2 nhóm. -Nhóm 2 bật cóc tiếp sức. - GV làm mẫu và phân tích động tác .cán sự điều khiển nhóm tập . - sau khi học sinh tập 10-15p gv cho đổi nhóm - GV nhắc những điểm cần khắc phục khi chạy bền lại cho h/s trước khi tổ chức cho h/s chạy. C- Phần kết thúc : a) Thả lỏng hồi tĩnh b) Nhận xét giờ học. Bài về nhà: Ôn các động tác bổ trợ cho bật nhảy, LT chạy bền 5p ĐH kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV.Rút kinh nghiệm. N.Soạn: Tiết 67 N.Giảng: Ôn tập học kì I ném bóng –chạy bền I.Mục tiêu. Ném bóng; Hoàn thiện kĩ thuật đà và thành tích. Luyện tập chạy bền nâng cao thành tích * Yêu cầu tập luyện tích cực nhiệt tình. II.Địa điểm phương tiện. Sân trương THCS Yên Phú.đệm ,đồng hồ bấm giây. III.Tiến trình giờ học. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. - tập 8 động tác TDTK. - xoay kĩ các khớp, ép dây chằngngang dọc. 7p 2x8 2x8 -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs gv -ĐH KĐ . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs.  gv B. Phần cơ bản : 1.Ném bóng. - Tập các động tác bổ trợ phát triển tay. - Chống đẩy Nam 15. Nữ 10 - Ngồi xổm tung và bắt bóng - Chạy đà (tự do) – ném bóng xa. 2.Chạy bền . - Chạy vòng quanh sân trường .-Nam 600m - Nữ 400m 3.Củng cố. - giọi 2 em bật tốt lên thực hiện đông tác bật xa tại chỗ (tính thành tích) 33p 10l 20p 8p Ném bóng.(nhóm 1) - gv nhắc lại toàn bộ ND-YC 1lần . - cs điều khiển nhớm tập luyện .- gv theo dõi sửa sai chung 2 nhóm. -Nhóm 2 bật cóc tiếp sức. - GV làm mẫu và phân tích động tác .cán sự điều khiển nhóm tập . - sau khi học sinh tập 10-15p gv cho đổi nhóm - GV nhắc những điểm cần khắc phục khi chạy bền lại cho h/s trước khi tổ chức cho h/s chạy. C- Phần kết thúc : a) Thả lỏng hồi tĩnh b) Nhận xét giờ học. Bài về nhà: Ôn các động tác bổ trợ cho bật nhảy, LT chạy bền 5p - ĐH kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV.Rút kinh nghiệm. N.Soạn: Tiết 69-70 N.Giảng: Kiểm tra học kì II kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. I. Mục Tiêu. -.Kiểm tra chạy bền nam 500m nữ 400m có tính thời gian ,kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. - Yêu cầu .chạy hết đoạn đường quy định cố gắng đạt thành tích theo tiêu chuẩn. II. Địa điểm – phương tiện. - Đường chạy quanh sân trường.đồng hồ ,dây đích ,cờ lệnh,còi. III. tiến trình Kiểm tra. Nội Dung ĐL Phương Pháp Tổ Chức A.Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. Khởi động. Tập 5 ĐTTD tay không. Xoay các khớp. ép dây chằng.ngang dọc. 3 động tác bổ trợ cho chạy. 7p 2x8 2x8 2x8 - ĐH nhận Lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o cs 0 gv - ĐH. KĐ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 gv o cs C.Phần cơ bản. 1.Kiểm tra chạy bền Nam 500m. Nữ 400m 2. Cách cho điểm. - Điểm 9-10 chạy đạt mức giỏi (TCRLTT) - Điểm7-8 chạy đạt mức khá (TCRLTT) - Điểm 5-6 chạy hết cự ly không tính thành tích. 33p - Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 4-5 em. - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần.trường hợp đặc biệt với kiểm tra làn 2 và bố trí vào buổi khác . những học sinh yếu thể lực Gv cho chạy 200- 400m không tính thời gian. C.Phần kết thúc . 1 Thả lỏng. 2.nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN.Ôn luyện các động tác bổ trợ bóng ném. 5p ĐH o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV. Rút kinh nghiệm.

File đính kèm:

  • docgiao an td.doc