Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 37 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Đăng Hoà

I – MỞ ĐẦU:

 1> Nhận lớp:

 2> Khởi động:

 

 3> Ktra bi cũ:

 - GV v HS lm thủ tục nhận lớp.

 - Xoay cc khớp, p dọc – p ngang, chạy bước nhỏ – nng cao đi – gĩt chạm mơng.

 - (Khơng kiểm tra bi cũ).

II – CƠ BẢN:

1. Bi TD: Học 2 động tc: Vươn thở, Tay.

2. Bật nhảy:

3. Chạy bền:

* Động tc Vươn thở:

- N1: (hít vo su bằng mũi). N2: (thở mạnh ra bằng miệng). N3: (hít vo su bằng mũi). N4: (thở mạnh ra bằng miệng). N5,6,7,8: bước chn phải sang ngang:

* Động tc Tay:

- N1: (hítvo). N2: (thở ra). N3: (hít vo). N4: (thở ra). N5,6,7,8: bước chn phải sang ngang:

* Ơn động tc Đ lăng trước – sau.

* Trị chơi: "Nhảy cừu";

=> Yu cầu HS thực hiện đ lăng trước – sau tích cực, tương đối đng về KT động tc. HS biết chơi trị chơi v chơi nhiệt tình, cĩ ý thức tổ chức kỷ luật.

* Chạy trn địa hình tự nhin: Nam chay 500m; Nữ chạy: 450m;

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 37 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Đăng Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/12/2011 Giáo Aùn Số: 37 Tuần: 19 Tiết PPCT: 37. NỘI DUNG BÀI DẠY: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN BÀI TD: Học 2 động tác: Vươn thở, Tay. BẬT NHẢY: Ôn động tác đá lăng trước – sau, trò chơi "Nhảy cừu". CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên. Phần và nội dung YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT I – MỞ ĐẦU: 1> Nhận lớp: 2> Khởi động: 3> K’tra bài cũ: - GV và HS làm thủ tục nhận lớp. - Xoay các khớp, ép dọc – ép ngang, chạy bước nhỏ – nâng cao đùi – gót chạm mông. - (Không kiểm tra bài cũ). II – CƠ BẢN: 1. Bài TD: Học 2 động tác: Vươn thở, Tay. 2. Bật nhảy: 3. Chạy bền: * Động tác Vươn thở: - N1: (hít vào sâu bằng mũi). N2: (thở mạnh ra bằng miệng). N3: (hít vào sâu bằng mũi). N4: (thở mạnh ra bằng miệng). N5,6,7,8: bước chân phải sang ngang: * Động tác Tay: - N1: (hítvào). N2: (thở ra). N3: (hít vào). N4: (thở ra). N5,6,7,8: bước chân phải sang ngang: * Ôn động tác Đá lăng trước – sau. * Trò chơi: "Nhảy cừu"; => Yêu cầu HS thực hiện đá lăng trước – sau tích cực, tương đối đúng về KT động tác. HS biết chơi trò chơi và chơi nhiệt tình, có ý thức tổ chức kỷ luật. * Chạy trên địa hình tự nhiên: Nam chay 500m; Nữ chạy: 450m; III – KẾT THÚC: 1>Củngcố,thảlỏng: 2> Dặn do,ø bài tập: - GV củng cố trọng tâm bài học (GV mời HS thực hiện động tác, GV làm mẫu,) - HS thả lỏng tay chân, toàn thân; - Tập ở nhà: Hai động tác với cờ: Vươn thở, Tay. Đá lăng trước – sau mỗi ngày từ 3 đến 5 phút. Chạy bền mỗi ngày từ 5 - 8 phút. Giáo Aùn Số: 37 Ngày soạn: 31/12/2011 Tuần: 19. Tiết PPCT: 37. Ngày dạy: 03/01/2012 MỤC TIÊU : *KT: -Biết tên và cách thực hiện các đt: Vươn thở, Tay; -Biết cách thực hiện động tác đá lăng trước – sau, đà 1 bước giậm nhảy-đá lăng, đá lăng sang ngang. Trò chơi; -Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên. *KN: -Thực hiện được các đt Vươn thở, Tay. -Thực hiện được đá lăng trước – sau, đà 1 bước giậm nhảy-đá lăng, đá lăng sang ngang. Thực hiện cơ bản đúng trò chơi. -Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quy định. Duy trì và nâng dần sức bền. SÂN BÃI DỤNG CỤ: Tập tại SVĐ (hoặc sân trường), Còi, 2-4 cờ góc, ĐL PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY 6p - HS Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang – dóng hàng – điểm số – báo cáo với Gv - Thực hiện khởi động theo hiệu lệnh của GV hoặc CSTD. 5 – 7L 5 – 7L 3 – 5L 1L * GV phổ biến ND và yêu cầu tiết học, chia lớp thành 2 nhóm tập Bài TD và Bật nhảy, sau 10 – 12p đổi ND và địa điểm tập luyện: - Nhóm 1: Tập luyện Bài TD với cờ: -Học 2 động tác: Vươn thở, Tay: x x x x x x x x x x x x x x x GV àCSTD - Nhóm 2: Tập Bật nhảy: -Ôn đá lăng trước – sau: x x x x x x x x -Trò chơi "Nhảy cừu": x x x x x x x x CSTDàGV - Chạy bền: HS chạy theo nhóm sức khỏe, nhóm Nam – Nữ riêng: Nam chạy 500m; Nữ chạy 450m; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx GV xxxxxxx à 5p - GV nhắc nhở 1 số điểm cơ bản xảy ra trong tập luyện, củng cố ND cơ bản, - HS thả lỏng: Rũ tay, chân + hít thở sâu. GV ra bài tập về nhà: Tập 2 ĐT của bài TD với cờ hàng ngày; Tập đá lăng chân trước – sau 3 – 5p/ngày. Chạy bền thường xuyên mỗi ngày 5 – 8p. Mỗi HS mang 2 cờ theo quy định của bài TD.

File đính kèm:

  • docT37.doc