Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trường THCS Trần Phú

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức.

- Chương trình TD 7 giúp HS củng cố phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6.

- Học sinh biết được cách phòng trách chấn thương trong hoạt động TDTT.

- Biết được mức độ nguy hiểm các chấn thương có thể xảy ra trong tập luyệnTDTT.

2. Kĩ năng.

- Rèn luyện cho học sinh về tư thế, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tập thể.

 - Nắm được nội dung chương trình thể dục ở lớp 7.

 3. Thái độ.

- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện tương đối đúng động tác và nội dung bài học.

II. ĐỊA ĐIÊM – THIẾT BỊ DẠY HỌC

1.Địa điểm. Sân trường.

2.Thiết bị dạy học. Bàn ghế gv, còi.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc39 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trường THCS Trần Phú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.Củng cố bài học. 3. Nhận xét. - Giáo viên nhận xét tiết học. 4. Giao bài tập về nhà. (Tập các động tác đã học trên lớp) - Xuống lớp. (15phút) 2p 13p (2Lx8N) 3Lượt (65phút) 15p 40p 10p (10phút) - Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp €: Học sinh 5: Giáo viên €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € - Học sinh tập luyện theo nhóm, đồng loạt. - GV: quan sát và sửa sai động tác cho học sinh. € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € Nệm €€€€€€ €€€€€€ 5 -Tổ chức học sinh kiểm tra theo nhóm. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 € € € € 5 - Tổ chức HS chạy theo vòng tròn. € 5 € € € € € € € - Giáo viên hướng dẫn thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 TUẦN 16 TIẾT 31 - 32 Ngày soạn:// Ngày dạy:// ÔN TẬP HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - On tập các nội dung đã học. ĐHĐN, CHẠY NHANH, BÀI TD, NHẢY CAO, CHẠY BỀN nhằm hệ thống lại kiến thức để chuẩn bị kiểm tra học kì1. 2. Kĩ năng. - Thực hiện cơ bản đúng nội dung động tác ĐHĐN, CHẠY NHANH, BÀI TD, NHẢY CAO, CHẠY BỀN. 3. Thái độ, hành vi. - Học sinh nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng, đều đẹp động tác và nội dung bài học. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm. Sân trường. 2. Thiết bị - dạy học. Bàn ghế gv, tranh ảnh, còi, đồng hồ, dây đích. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh. - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động chung. - Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc. 3. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Chạy đạp sau. II. CƠ BẢN 1. ĐHĐN. - Ôn nội dung đã học. 2. Bài thể dục. - Ôn tập 45 động tác thể dục liên hoàn.(Nội dung đã học ở tiết 5, 6, 9, 11, 13, 15.) Nam riêng, nữ riêng. 3. Chạy nhanh. a. Ôn tập các động tác bổ trợ. + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông. + Chạy đạp sau. b. Luyện tập 4 giai đoạn kĩ thuật chạy nhanh. + Kĩ thuật xuất phát thấp. + Kĩ thuật chạy lao. + Kĩ thuật chạy giữa quãng. + Kĩ thuật về đích. 4. Nhảy cao. - Luyện tập 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. * Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất. 5. Chạy bền. - Luyện tập chạy bền cự li 300 -500m. III. KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh. - Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp 2. Củng cố bài học. 3. Nhận xét. - Giáo viên nhận xét tiết học, công bố điểm. 4. Giao bài tập về nhà. ( Tập các động tác đã học trên lớp) - Xuống lớp. (15phút) (2Lx8N) (3Lượt) (65phút) 5p 10p 25p 20p 5p (10phút) - Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp. €: Học sinh 5: Giáo viên €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € - GV:quan sát sửa sai đông tác HS. € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € - GV: quan sát sửa sai đông tác HS. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ XP 60m ĐÍCH € € € 5 - Tổ chức HS chạy theo vòng tròn. € 5 € € € € € € € - Giáo viên hướng dẫn thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 TUẦN 17 TIẾT 33 - 34 Ngày soạn:// Ngày dạy:// KIỂM TRA HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - Kiểm tra nội dung CHẠY NHANH nhằm đánh giá lại kiến thức đã học. 2. Kĩ năng. - Thực hiện cơ bản đúng nội dung động tác kĩ thuật CHẠY NHANH. 3.Thái độ, hành vi. - Học sinh nghiêm túc thực hiện đúng động tác và nội dung bài học. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm,. Sân trường. 2. Thiết bị - dạy học. Bàn ghế gv, còi, đồng hồ, dây đích. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số,sức khoẻ,trang phục học sinh. - Phổ biến nội dung,yêu cầu bài học. 2. Khởi động chung. - Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc. 3. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Chạy đạp sau. II. CƠ BẢN 1. Kiểm tra học kì 1 Chạy nhanh. - Kĩ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích. * Cách cho điểm. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh. - Điểm 9 - 10 Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn thành tích đạt 10s 50 nam ; 11s 50 nữ . - Điểm 7 - 8 Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn thành tích đạt 11s 50 nam; 12s 50 nữ. - Điểm 5 - 6 Thực hiện được cơ bản về kĩ thuật và thành tích đạt 12s 50 nam; 13s 50 nữ. - Điểm3 - 4 Chạy để gót chân chạm đất và thành tích không đạt ở mức trung bình . III. KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh. - Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp 2. Củng cố bài học. 3. Nhận xét. - Giáo viên nhận xét tiết học, công bố điểm. 4. Giao bài tập về nhà. ( Tập các động tác đã học trên lớp). - Xuống lớp. (15phút) 2p 13p (2Lx8N) (3Lượt) (65phút) (10phút) - Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp. €: Học sinh 5: Giáo viên €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € - €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ 5 - GV: quan sát đánh giá cho điểm. XP 60m ĐÍCH € € € 5 - Giáo viên hướng dẫn thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 TUẦN 18 TIẾT 35 - 36 Ngày soạn:// Ngày dạy:// KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của Học Sinh nhằm đánh giá lại quá trình giảng dạy bộ môn TD trong nhà trường qua đó kiểm tra sức khoẻ HS. 2. Kĩ năng. - Thực hiện đúng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 3. Thái độ, hành vi. - Học sinh nghiêm túc trong tập luyện và nội dung bài học. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm. Sân trường. 2. Thiết bị - dạy học. Bàn ghế gv, còi, đồng hồ, dây đích. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh. - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động chung. - Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc. 3. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Chạy đạp sau. II. CƠ BẢN 1. Tiêu chuẩn rèn luyện thân thể hs. * Mức Đạt. - Chạy 60m ( nam:11,0s; nữ: 11,9s ). - Bật xa (nam: 170cm; nữ: 155cm ). - Chạy 500m ( nam: 12,5s;nữ:13,6s). - Ném bóng trúng đích (nam: 2quả; nữ 2quả ). * Mức Khá. - Chạy 60m ( nam: 10,2s; nữ: 1,2s ). - Bật xa (nam: 180cm; nữ: 165cm ). - Chạy 500m (nam: 11,5s; nữ:12,2s). - Ném bóng trúng đích ( nam: 3 quả; nữ 3quả). * Mức Giỏi. - Chạy 60m ( nam: 9,5s; nữ: 10,4s ). - Bật xa ( nam:195cm; nữ: 175cm). - Chạy 500m ( nam: 10,5s; nữ: 1,4s). - Ném bóng trúng đích (nam: 4quả; nữ 4quả). a. Chạy nhanh. b. Nhảy xa. c. Chạy bền. d. Ném bóng. III. KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh. - Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp 2. Củng cố bài học. 3. Nhận xét. - Giáo viên nhận xét tiết học, công bố điểm. 4. Giao bài tập về nhà. ( Tập các động tác đã học trên lớp). - Xuống lớp. (15phút) 2p 13p (2Lx8N) (3Lượt) (65phút) (10phút) - Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp. €: Học sinh 5: Giáo viên €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € - GV: quan sát, đánh giá, cho điểm. ĐÍCH 60m €€€€ € €€€€ € €€€€ € €€€€ € 5 - Giáo viên quan sát, đo, đánh giá cho điểm. €€€€€ €€€€€ Hố nhảy € 5 - Tổ chức HS chạy theo vòng tròn. € 5 € € € € € € € - Giáo viên hướng dẫn thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 TUẦN 17 TIẾT 33 Ngày soạn:// Ngày dạy:// KIỂM TRA NHẢY CAO I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - Biết cách thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 2. Kĩ năng . - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 3. Thái độ. - Nghiêm túc trong kiểm tra, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học. II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC 1.Địa điểm. Sân trường. 2.Thiết bị. Bàn ghế gv, đồng hồ, còi, cột, xà, nệm nhảy cao. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh. - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động chung. - Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc. 3. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Đá lăng trước, đá lăng sau. II. CƠ BẢN * Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Kiểm tra nam riêng, nữ riêng, mỗi HS được thực hiện 3 lần lấy thành tích lần nhảy cao nhất. * Cách cho điểm. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9 -10 Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt được 1,35m nam và 1,25m nữ . - Điểm 7 - 8 Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, qua xà ở mức 1,25m nam và 1,15 nữ . - Điểm 5 - 6 Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không nhảy qua mức xà 1,15m nam và 1m nữ . - Điểm 3 - 4 Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. III. KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh. - Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp 2. Củng cố bài học. 3. Nhận xét. - Giáo viên nhận xét tiết học, công bố điểm. 4. Giao bài tập về nhà. Tập các động tác đã học trên lớp. - Xuống lớp. (10phút) 2p 7 - 8p (2Lx8N) (3Lượt) (30phút) (5phút) - Cán sự tập trung, báo cáo sĩ số lớp. €: Học sinh 5: Giáo viên €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5 € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € - Giáo viên phổ biến nội dung kiểm tra. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ 5 - Kiểm tra mỗi lần một học sinh. Nệm € 5 - Giáo viên hướng dẫn HS thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € 4 € € € € € € €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€€ 5

File đính kèm:

  • docBAI SOAN TD7 KHI.doc