Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 17: Bài thể dục - Chạy nhanh - Năm học 2012-2013

I - MỤC TIÊU.

 1 - Bài TD: - KT: Biết tên và thứ tự đ/tác: vươn thở, tay, chân , lườn

 - KN: Thuộc và thực hiện cơ bản đúng đ/tác: vươn thở, tay, chân , lườn.

 2 - Chạy nhanh: : - KT: Biết tên và cách thực hiện đ/tác: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,

 chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 40m.

 - KN: Thực hiện đúng đ/tác: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất

 phát cao chạy nhanh 40m. Thực hiện được TC: người thừa thứ 3.

 - Tích cực, tự giác trong LT.

II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

 1 - Địa điểm: sân TD.

 2 - Phương tiện: GV: còi. HS: chuẩn bị 2 lá cờ.

III - TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 17: Bài thể dục - Chạy nhanh - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 12/10/2012 Tiết 17 ND: /10/2012 Bài TD - chạy nhanh I - Mục tiêu. 1 - Bài TD: - KT: Biết tên và thứ tự đ/tác: vươn thở, tay, chân , lườn - KN: Thuộc và thực hiện cơ bản đúng đ/tác: vươn thở, tay, chân , lườn. 2 - Chạy nhanh: : - KT: Biết tên và cách thực hiện đ/tác: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 40m. - KN: Thực hiện đúng đ/tác: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 40m. Thực hiện được TC: người thừa thứ 3. - Tích cực, tự giác trong LT. II - Địa điểm - Phương tiện. 1 - Địa điểm: sân TD. 2 - Phương tiện: GV: còi. HS: chuẩn bị 2 lá cờ. III - Tiến trình dạy và học. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. 1/ Phần chuẩn bị (Mở đầu) a/ GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu bài học. 6 - 8' 2X8N €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ b/ Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp. - ép dây chằng dọc, ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ờ c/ Kiểm tra bài cũ: Thực hiện KT động tác: vươn thở, tay, chân, lườn. 2-3' 2/ Cơ bản. a/ Bài TD: - Ôn: động tác vươn thở, động tác tay, Chân, Lườn: - Học: động tác bụng. 32-34' 13-15' 4 - 5' 1-2lần 7 - 8' * Nhóm 1: tổ 1 + tổ 2. - Cán sự hô nhịp HS thực hiện đồng loạt. € € € € € € € € € € € € € + GV sửa sai cho HS. - GV làm mẫu, chỉ đạo HS thực hiện. € € € € € € € € € € € € € + GV quan sát, sửa sai. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức. - Học: động tác phối hợp. - GV làm mẫu, chỉ đạo HS thực hiện. € € € € € € € € € € € € € + GV quan sát, sửa sai. b/ Chạy nhanh. - Chạy bước nhỏ 10 - 15m. - Chạy nâng cao đùi 10 - 15m. - Chạy đạp sau 15 - 20m. - Xuất phát cao - chạy nhanh 60m. - Trò chơi: Người thừa thứ 3. 13-15' 2-3 lần 2-3 lần 2-3 lần 2-3lần 3 - 4' * Nhóm 2: tổ 3 + tổ 4. - GV điều khiển, HS lần lượt thực hiện > : €€€€€€ " ù €€€€€€ " ù < 8 ờ + GV quan sát nhắc nhở, sửa sai. € € € € € € € € € € € € € € * Củng cố: KT Chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh. - Động tác: vươn thở, tay, chân, lườn. 4 - 5' 2 - 3hs €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ € 3/ Kết thúc. a/ Hồi tĩnh. b/ GV nhận xét ưu, nhược điểm giờ kiểm tra. c/ BTVN: Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp. 4 - 5' €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ờ BGH duyệt

File đính kèm:

  • docTiet 17.doc