Giáo án Thể dục lớp 7 tuần 10- 18

 BÀI TD - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN

I/ Mục tiêu:

 1. Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m.

- Biết cách thực hiện: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m.

- Thực hiện được: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m.

 2. Bài TD: Ôn động tác Vuơn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Biết cách thực hiện động tác Vuơn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Thực hiện được: động tác Vuơn thở, Tay, Chân, Lườn.

 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền 400m (nữ), 500m (nam).

- Biết cách thực hiện chạy bền 400m (nữ), 500m (nam).

- Thực hiện được chạy bền 400m (nữ), 500m (nam).

 Thái độ, hành vi: Giáo dục đạo đức, tác phong, động tác chính xác, tinh thần tập thể, đồng thời rèn luyện sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo. Qua đó các em vận dụng vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày để nâng cao sức khỏe phục vụ cho học tập và lao động.

II/ Địa điểm - phương tiện: Sân trường.

- Thầy CB: Cịi, Giáo án, tranh bài TD, vôi.

- Trị CB: trang phục gọn gng, hỗ trợ sn bi.

 III/ Tiến trình dạy - học:

II –ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm: Sân trường.

 -Thầy chuẩn bị : Bài soạn, còi, tranh, vôi.

 -Trò chuẩn bị : Đồng phục thể dục, thể lực để tập luyện.

 

doc33 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2424 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục lớp 7 tuần 10- 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SGV lớp 6, trang 48. Thực hiện được động tác. - YC thực hiện đúng kỹ thuật động tác. GV phổ biến cách chơi, HS thực hiện trò chơi. -Tay chân, kết hợp hít thở sâu. - Tinh thần, thái độ. - Tập luyện thêm ở nhà. - GV: Hô “giải tán” - HS hô “khỏe” - ĐHNL: 4 hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - ĐHKĐ: 4 hàng ngang cự ly 1 dang tay ( Đứng so le). - GV quan sát, nhắc nhở. - Gọi 2-4 HS lên thực hiện. - Lớp nhận xét-GV nhận xét. - GV nhắc lại một số yêu cầu. - Gọi 2 HS thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét. -Triển khai ĐH theo phương pháp quay vòng. - Chia nhóm và tổ chức vị trí tập luyện: Nhóm 1 tập bài TD nhóm 2 luyện tập Bật nhảy. - ĐHLT: x x x x x x x x x x - GV hướng dẫn thực hiện 1-2 lần, sau đó nhóm trưởng hướng dẫn luyện tập. - GV nhắc lại một số yêu cầu. - ĐHLT: Theo ĐH hàng ngang, sau đó chuyển sang hàng dọc. x x x x x x Hố cát (nệm) € - HS thực hiện, GV nhận xét chung. GV quan sát nhắc nhở học sinh. - Gọi 2 HS lên thực hiện các động tác đã học. - Lớp nhận xét- GV nhận xét - GV phổ biến một số yêu cầu khi chạy- HS thực hiện theo nhóm Nam-Nữ. - GV quan sát, nhắc nhở. - ĐHTL: Như ĐHKĐ - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - ĐHXL Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 17 GIÁO ÁN SỐ 33 TIẾT: 33 Ngày soạn: Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KỲ I I. MỤC TIÊU: - Bài TD: + Biết tên và cách thực hiện các động tác Vuơn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy và Điều hoà. + Thực hiện được động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy và Điều hoà. - Thái độ, hành vi: Nghiêm túc, tích cực thực hiện đúng các kỉ thuật động tác. Biết vận dụng kiến thức đã học vào đời sống và tập luyện hàng ngày để rèn luyện thân thể và nâng cao thành tích bản thân. II –ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường. -Thầy chuẩn bị : Bài soạn, còi, tranh, vôi. -Trò chuẩn bị : Đồng phục thể dục, thể lực để tập luyện. III - TIẾN TRÌNH DẠY: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP VÀBIỆN PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: 2. Phổ biến: Nhiệm vụ-Yêu cầu. 3. Khởi động: - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, khớp gối, gập duỗi gối. Ép dọc – ép ngang. 4. Kiểm tra bài cũ: II-PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài thể dục: - Ôn: + Động tác Vươn thở + Động tác Tay. + Động tác: Chân. + Động tác: Lườn. + Động tác: Bụng. + Động tác: Phối hợp. + Động tác: Thăng bằng. + Động tác: Nhảy. + Động tác: Điều hoà. 3. Củng cố: III-PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng: 2. Nhận xét: 3. Dặn dò 4. Xuống lớp: 6’- 8’ 28’ - 30’ 25’ 4’ 5’- 7’ - CS tập hợp điểm số báo cáo. -YC: Ngắn, gọn, rõ ràng dễ hiểu - CS: Điều khiển lớp khởi động + Tích cực, hết biên độ. + Xoay từ chậm đến nhanh. - Thực hiện các động tác của bài TD. - Y/C: Thực hiện được - Yêu cầu: Thực hiện được động tác. - Thực hiện: + Các động tác bài TD. -Tay chân, kết hợp hít thở sâu. - Tinh thần, thái độ. - Tập luyện thêm ở nhà - GV: Hô “giải tán” - HS hô “khỏe” - ĐHNL: 4 hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐHKĐ: 4 hàng ngang cự ly 1 dang tay ( Đứng so le). x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - GV quan sát, nhắc nhở. - Gọi 2-4 HS lên thực hiện. - Lớp nhận xét-GV nhận xét. - GV nhắc lại một số yêu cầu. - Gọi 2 HS thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét. - Chia nhóm và tổ chức vị trí tập luyện: GV cho HS thực hiện theo nhóm nam và nữ - ĐHLT: x x x x x x x x x x € x x x x x x x x x x - GV chia nhóm, sau đó nhóm trưởng hướng dẫn luyện tập. - GV quan sát từng nhóm và sữa sai chung. - Gọi 2-4 HS lên thực hiện các động tác bài TD. - Lớp nhận xét- GV nhận xét - ĐHTL: Như ĐHKĐ - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - ĐHXL: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 17 GIÁO ÁN SỐ 34 TIẾT: 34 Ngày soạn: Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KỲ I I. MỤC TIÊU: - Bài TD: + Biết tên và cách thực hiện các động tác Vuơn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy và Điều hoà. + Thực hiện được động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy và Điều hoà. - Thái độ, hành vi: Nghieâm túc, tích cực thực hiện đúng các kỉ thuật động tác. Biết vận dụng kiến thức đã học vào đời sống và tập luyện hàng ngày để rèn luyện thân thể và nâng cao thành tích bản thân. II –ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường. -Thầy chuẩn bị : Bài soạn, còi, tranh, vôi. -Trò chuẩn bị : Đồng phục thể dục, thể lực để tập luyện. III - TIẾN TRÌNH DẠY: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP VÀBIỆN PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: 2. Phổ biến: Nhiệm vụ-Yêu cầu. 3. Khởi động: - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, khớp gối, gập duỗi gối. Ép dọc – ép ngang. 4. Kiểm tra bài cũ: II-PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài thể dục: - Ôn: + Động tác Vươn thở + Động tác Tay. + Động tác: Chân. + Động tác: Lườn. + Động tác: Bụng. + Động tác: Phối hợp. + Động tác: Thăng bằng. + Động tác: Nhảy. + Động tác: Điều hoà. 3. Củng cố: III-PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng: 2. Nhận xét: 3. Dặn dò 4. Xuống lớp: 6’- 8’ 28’ - 30’ 25’ 4’ 5’- 7’ - CS tập hợp điểm số báo cáo. -YC: Ngắn, gọn, rõ ràng dễ hiểu - CS: Điều khiển lớp khởi động + Tích cực, hết biên độ. + Xoay từ chậm đến nhanh. - Thực hiện các động tác của bài TD. - Y/C: Thực hiện được - Yêu cầu: Thực hiện được động tác. - Thực hiện: + Các động tác bài TD. -Tay chân, kết hợp hít thở sâu. - Tinh thần, thái độ. - Tập luyện thêm ở nhà - GV: Hô “giải tán” - HS hô “khỏe” - ĐHNL: 4 hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐHKĐ: 4 hàng ngang cự ly 1 dang tay ( Đứng so le). x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - GV quan sát, nhắc nhở. - Gọi 2-4 HS lên thực hiện. - Lớp nhận xét-GV nhận xét. - GV nhắc lại một số yêu cầu. - Gọi 2 HS thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét. - Chia nhóm và tổ chức vị trí tập luyện: GV cho HS thực hiện theo nhóm nam và nữ - ĐHLT: x x x x x x x x x x € x x x x x x x x x x - GV chia nhóm, sau đó nhóm trưởng hướng dẫn luyện tập. - GV quan sát từng nhóm và sữa sai chung. - Gọi 2-4 HS lên thực hiện các động tác bài TD. - Lớp nhận xét- GV nhận xét - ĐHTL: Như ĐHKĐ - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - ĐHXL: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 18 GIÁO ÁN SỐ 35 TIẾT: 35 Ngày soạn: Ngày dạy: THI HỌC KỲ I Kiểm tra bài thể dục với cờ. I. Mục tiêu: - Biết tên và cách thực hiện bài thể dục với cờ 9 động tác. - Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục với cờ 9 động tác. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân trường. - Thầy CB: Cịi, Giáo án, tranh bài TD, vôi, bàn ghế giáo viên. - Trị CB: trang phục gọn gng, hỗ trợ sn bi. III/ Tiến trình dạy - học: Phần và Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp, biện pháp tổ chức A . Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: GV kiểm tra sức khỏe HS. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu: 3. Khởi động: KĐC: xoay các khớp, tay này chạm mũi chân kia, gập duỗi gối, ép dọc, ép ngang. 7 - 10 ph 2x8nh Cán sự tập hợp điểm số, báo cáo, chào. Nhanh, gọn,rõ ràng, dễ hiểu. Tích cực, đúng biên độ. ĐH nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• 5 ĐHKĐ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B. Phần cơ bản: 1. Nội dung: kiểm tra 9 động tác bài thể dục với cờ. a. Động tác vươn thở. b. Động tác tay. c. Động tác chân. d. Động tác lườn. e. Động tác bụng. f. Động tác phối hợp. g. Động tác thăng bằng. h. Động tác nhảy. i. Động tác điều hịa. 2. Cách cho điểm: - Đạt loại Đ - Đạt loại CĐ 30-33ph 2x8 nh 2x8 nh 2x8 nh 2x8 nh 2x8 nh 2x8 nh 2x8 nh 2x8 nh 2x8 nh 3-5ph Kiểm tra 9 động tác bài thể dục với cờ. YC thuộc 9 động tác, thực hiện đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ , nhịp điệu của động tác. - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS. -YC thực hiện 9 động tác, trong đó có 1-2 động tác sai, 7 động tác cịn lại thực hiện tương đối chính xác. - YC thực hiện 9 động tác, trong đó có 3-5 động tác sai trở lên. GV nêu thang điểm cụ thể và phương pháp kiểm tra để HS có thái độ kiểm tra nghiêm túc, cố gắng cao. Tất cả HS đảm bảo trật tự không gây ảnh hưởng đến HS đang kiểm tra. HS theo di v cĩ ý kiến nhận xt. Mỗi HS thực hiện 1 lần. Trường hợp HS xếp loại CĐ có thể cho kiểm tra . ĐH kiểm tra •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• GV • • • • • Gọi mỗi lần 3-5 HS lên kiểm tra à nhận xét, xếp loại. C. Phần Kết Thúc: 1. Thả Lỏng: 2. Nhận xét: 3. Đánh giá: 4. Dặn dò: 5. Xuống lớp: - GV hô “Giải tán” - HS hô “Khỏe”. 5-6 ph 2x8nh - Tay, chân kết hợp hít thở sâu. - Thái độ học tập của HS, khả năng tiếp thu, trang phục, dụng cụ, vệ sinh. - XL tiết dạy, ghi sổ đầu bài. - Tập luyện thêm ở nhà. - HS hô đồng loạt “Khỏe”. Đội hình •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• 5 Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 18 GIÁO ÁN SỐ 36 Ngày soạn: TIẾT: 36 Ngày dạy: Kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực học sinh Nội dung kiểm tra: Chạy 30m. Nằm ngửa gập bụng.

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 7 TUAN 10 18 NAM HOC 2013 2014.doc