Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 35+36 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương

I. Mục đích, yêu cầu:

- Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 7

- Qua đó để đánh giá phân lọai HS

II. Địa điểm ph¬ương tiện:

- Sân TD trư¬ờng, Còi, đồng hồ

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 35+36 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/12/2012 Ngày dạy: 25/12/2012 Tiết:35 : kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (nội dung chạy nhanh 60m) I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 7 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10 (P) Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra : chạy nhanh Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Đ 10.2 s 11.2 s CĐ 11.0 s 11.9 s 30 (P) Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra chuẩn RLTT - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Đ CĐ SL % SL % 7A 7B Ngày soạn: 23/12/2012 Ngày dạy: 27/12/2012 Tiết:36 kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung bật xa I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 7 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10 Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Đ 190 cm 170 cm CĐ Dưới 190 cm Dưới 170 cm 30 Kiểm tra mỗi lần 1 em . GV hô cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 5 - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy Lớp TSHS Đ CĐ SL % SL % 7A 7B Hết kỳ I năm học 2012-2013

File đính kèm:

  • docTD 7 Tuan 19.doc