Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tuần 6 - Năm học 2010-2011

 I - MỤC TIÊU.

1. ĐHĐN:

- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng; quay sau; biến đổi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9.

- Thực hiện cơ bản đúng: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay sau; biến đổi đội hình 0-2-4; thực hiện được đội hình 0-3-6-9. Điều khiển được đội hình đội ngũ.

2. Chạy nhanh:

- Biết cách thực hiện đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát, tư thế sẵn sàng - xuất phát.

- Thực hiện cơ bản đúng động tác đứng vai hướng chạy xuất phát, ngồi - xuất phát, tư thế sẵn sàng - xuất phát.

3. Chạy bền

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.

- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, duy trì và nâng dần sức bền.

-> Rèn phản xạ tốt, triển khai đội hình nhanh, tự giác tập luyện hàng ngày.

 II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

1. Địa điểm: Sân trường

2. Phương tiện:

 - HS: Giày TT

 - GV: Giáo án, còi.

 III - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/03/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tuần 6 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6 Ngày soạn: 20. 09. 10 Tiết 11 Ngày dạy : 28. 09. 10 đhĐN - Chạy nhanh - Chạy bền I - mục tiêu. 1. ĐHĐN: - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng; quay sau; biến đổi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9. - Thực hiện cơ bản đúng: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay sau; biến đổi đội hình 0-2-4; thực hiện được đội hình 0-3-6-9. Điều khiển được đội hình đội ngũ. 2. Chạy nhanh: - Biết cách thực hiện đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát, tư thế sẵn sàng - xuất phát. - Thực hiện cơ bản đúng động tác đứng vai hướng chạy xuất phát, ngồi - xuất phát, tư thế sẵn sàng - xuất phát. 3. Chạy bền - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, duy trì và nâng dần sức bền. -> Rèn phản xạ tốt, triển khai đội hình nhanh, tự giác tập luyện hàng ngày. II - địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: - HS: Giày TT - GV: Giáo án, còi. III - tiến trình dạy - học. nội dung đl phương pháp tổ chức A .Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. +Xoay các khớp. +ép dọc, ép ngang, bụng. + Bổ trợ chuyên môn: Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi 3.Kiểm tra bài cũ: Điều khiển biến đổi đội hình 0-3-6-9 B.Phần cơ bản. 1.ĐHĐN *Ôn: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Quay đằng sau - Biến đổi đội hình 0- 2- 4 - Biến đổi đội hình 0-3 - 6 - 9 * Trình diễn 2. Chạy nhanh *Ôn: - Đứng vai hướng chạy - xuất phát - Ngồi - xuất phát * Luyện tập: - Sẵn sàng - xuất phát * Củng cố: - Tư thế sẵn sàng - xuất phát đúng 3. Chạy bền Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên C.Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét giờ học - Giao BTVN: Ôn các kỹ năng đội hình đội ngũ đã học, ôn bổ trợ, tư thế sẵn sàng xuất phát, rèn sức nhanh, sức bền. 8-10’ 2x8nh 2 x 8 nh 1 lần 1 lần 2’ 30’ 1lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 x 20m 2 x 20m 2-3 lần 2’ 1 lần 300m nữ 400m nam 5’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số x x x x x x x x x x X x x x x x - HS khởi động x x x x x x x x x x x x X - 1- 2 HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét - GV nhận xét, đánh giá chung - GV nhắc lại cách thực hiện và nêu yêu cầu chính - HS chia nhóm nhỏ tập luyện, lần lượt lên làm chỉ huy x x x x x x x x x x x x X1 X2 X3 X4 - GV quan sát sửa cho một số HS - Lần lượt từng nhóm lên trình diễn, lớp quan sát, nhận xét x x x x x x x x x x x X - GV nhận xét, cho điểm từng nhóm - HS thực hiện theo hàng ngang x x x x - GV quan sát sửa cho một số HS thực hiện sai. - Gọi 1 - 2 HS thực hiện đúng, lớp quan sát - GV nhận xét chung - GV nêu yêu cầu - HS chạy theo nhóm nam, nữ thành hàng dọc, chạy xong tự thả lỏng. - HS thả lỏng tại chỗ x x x x x x x x x x X x x x x x Tuần 6 Ngày soạn: 20. 09. 10 Tiết 12 Ngày dạy : 01. 10. 10 đhĐN - Chạy nhanh I - mục tiêu. 1. ĐHĐN: - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện biến đổi đội hình 0-2-4 và đội hình 0-3-6-9 (từ hàng ngang). - Thực hiện cơ bản đúng: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay sau; biến đổi đội hình 0-2-4; thực hiện được đội hình 0-3-6-9. Điều khiển được đội hình đội ngũ. 2. Chạy nhanh: - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tư thế sẵn sàng - xuất phát. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, tư thế sẵn sàng - xuất phát. Thực hiện được chạy đạp sau. -> Rèn phản xạ tốt, triển khai đội hình nhanh, tự giác tập luyện hàng ngày. II - địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: - HS: Giày TT - GV: Giáo án, còi. III - tiến trình dạy - học. nội dung đl Phương pháp tổ chức A .Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. +Xoay các khớp. +ép dọc, ép ngang, bụng. + Bổ trợ chuyên môn: Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi B.Phần cơ bản. 1.ĐHĐN *Ôn: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng - Biến đổi đội hình 0- 2 - 4 - Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9 * Kiểm tra 15’ - Thực hiện những nội dung trên Biểu điểm : + Điểm 8-9: Thực hiện đúng những kĩ năng quy định. + Điểm 6-7: Thực hiện tương đối đúng, còn sai sót nhỏ. + Điểm 4-5: Thực hiện động tác chưa thật đúng, bước đúng số bước quy định. + Điểm 2-3: Không thực hiện được động tác, bước sai quy định. Điểm khuyến khích cho chỉ huy là 1 điểm 2. Chạy nhanh *Ôn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Tư thế sẵn sàng xuất phát * Học: Chạy đạp sau - Động tác: Chân sau đạp mạnh xuống đất, hông đầu gối, cẳng chân và thân trên tạo thành đường thẳng chếch với mặt đất. Chân trước co gối ở phía trước; phối hợp đánh tay để giữ thăng bằng và bay trong không gian 1 khoảng thời gian nhất định. Động tác luân phiên 1 số lần trên đoạn đường quy định. .. * Củng cố: - Chạy đạp sau C.Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét giờ học - Giao BTVN: Ôn các kỹ năng đội hình đội ngũ đã học, ôn bổ trợ, chạy đạp sau, rèn sức nhanh, sức bền. 8-10’ 2 x 8 nh 2 x 8 nh 1 lần 1 lần 30’ 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 20 lần 3 x 20m 2’ 1 x 10m 5’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số x x x x x x x x x x X x x x x x - Cán sự điều khiển lớp hkởi động x x x x x x x x x x x x X - GV nhắc lại cách thực hiện và nêu yêu cầu chính - HS chia nhóm nhỏ tập luyện, 1 số HS lên làm chỉ huy x x x x x x x x x x x x X1 X2 X3 X4 - GV quan sát sửa cho một số HS - Từng nhóm lên thực hiện, 1 số lên chỉ huy (xung phong hoặc chỉ định) - Nhóm còn lại ngồi quan sát nhận xét x x x x x x x x x x x X - GV cho điểm theo mức độ thực hiện của HS x x x x x x x x x x x x - GV nhắc lại cách thực hiện - HS thực hiện đồng loạt theo nhịp vỗ tay (nhanh dần) - HS thực hiện theo hàng ngang - GV làm mẫu, hướng dẫn - HS thực hiện theo hàng ngang bám vào tường tập động tác lăng và đạp thẳng chân sau - GV sửa động tác cho 1 số HS - HS thực hiện theo hàng ngang x x x x - GV quan sát sửa cho một số HS thực hiện sai. - Gọi 1 - 2 HS thực hiện đúng, lớp quan sát. - GV nhận xét chung - HS thả lỏng tại chỗ x x x x x x x x x x X x x x x x

File đính kèm:

  • docTD 7 tuan 6.doc