Giáo án Thể dục Lớp 7 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần

 

I- Mục tiêu :

Cho HS thực hiện

 + Bật nhảy : Bật nhảy bằng 2 chân với vào vật trên cao. Học chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi

 + Ném bóng : Tung bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung bắt bóng, tung bắt bóng qua khoeo chân, ném bóng trúng đích .

 + Chạy bền : Luyện tập chạy bền

II-Địa điểm- phương tiện :

- Sân trường

- GV : giáo án, đệm, bóng treo, bóng ném

- HS :Trang phục gọn gàng, giày bata

III- Các bước tiến hành :

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng duỗi thẳng qua xà + Ném bóng : Ôn 2 bước đà chéo ( bước cuối ) ném bóng xa; Học đà 4 bước cuối ném bóng xa + Chạy bền : -Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm,bóng ném ,xà nhảy cao - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà * Củng cố : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà qua xà 2- Ném bóng : - Ôn Hai bước đà chéo ném bóng xa - Học 4 bước đà chéo ném bóng xa * Củng cố : 4 bước đà chéo ném bóng xa 3- Chạy bền : - Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn đà 4 bứơc chéo ném không bóng - Tại chỗ bật xa -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããẵđ Œ GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV giảng giải làm mẫu, hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ ã ãããããããẵđ ãããããããẵđ CS GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn, giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 48 bật nhảy -ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Bật nhảy : Ôn : Nhảy bước bộ trên không , chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà + Ném bóng : Ôn 2 bước đà chéo ( bước cuối ) ném bóng xa; Học đà 4 bước cuối ném bóng xa II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm,bóng ném ,xà nhảy cao - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : + Nhảy bước bộ trên không + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà * Củng cố : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà qua xà 2- Ném bóng : - Ôn Hai bước đà chéo ném bóng xa - Học 4 bước đà chéo ném bóng xa * Củng cố : 4 bước đà chéo ném bóng xa C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn đà 4 bước chéo ném bóng xa - Tại chỗ bật xa -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-15' 10-15' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããẵđ Œ GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV giảng giải làm mẫu, hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ ã ãããããããẵđ ãããããããẵđ CS GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 49 kiểm tra - ném bóng I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Đà 4 bước chéo ném bóng xa - Đánh giá kết quả học tập của HS qua kĩ thuật ném bóng - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm ' bóng ném, thứoc dây - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Đà 4 bước chéo ném bóng xa 2 - Cách đánh giá : - Điểm 9-10 : Thực hiện chính xác 4 bước đà chéo, tư thế hình cánh cung, thành tích đạt 40m nam, 23m nữ. - Điểm 7-8 : Có sai sót nhỏ khi thực hiện cá bước đà chéo nhưng thực hiện đựoc tư thế hình cánh cung, thành tích đạt 35 m nam, 19 m nữ. - Điểm 5-6 : Thực hiện tương đối đúng 4 bước đà chéo nhưng không thực hiện đựơc tư thế ưỡn thân hình cánh cung, thành tích đạt 28m nam, 15m nữ. - Điểm 3-4 : Chưa thực hiện các bước đà chéo và tư thế ưỡn thân hình cánh cung 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn kĩ thuật xuất phát cao chạy 60m -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 28-30' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt từ 1-3 em một lượt - Mỗi HS đựoc tham gia 1 lần thực hiện 4 bước đà chéo ném bóng xa GV có thể kiểm tra lần 2 nhưng điểm không quá 8, lần 3 điểm không quá 7 HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããẵđ CS GV - GV công bố kết quả - HS chú ý lắng nghe kết quả của mình -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 50 bật nhảy - đá cầu - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Bật nhảy : Luyện tập nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. + Đá cầu : Trò chơi '' Lò cò tiếp sức '' - Tâng cầu bằng đùi, hoặc má trong bàn chân ( cá nhân ) Chuyền cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân ( theo nhóm ) - Tư thế chuẩn bị và di chuyển ( trượt ngang, trượt chếch ) + Chạy bền : -Trò chơi : ''Người thừa thứ 3'' II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm ,xà nhảy cao, cầu trinh - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà * Củng cố : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà qua xà 2- Đá cầu : -Trò chơi '' Lò cò tiếp sức '' - Tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân (cá nhân ) - Chuyền cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân ( theo nhóm ) - Tư thế chuẩn bị và di chuyển ( trượt ngang, trượt chếch ) * Củng cố : Tư thế chuẩn bị và di chuyển (trượt ngang, trượt chếch) 3- Chạy bền : - Trò chơi : ''Người thừa thứ 3'' C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Tại chỗ bật xa - Luyện tập tâng cầu -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããẵđ Œ GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV giảng giải làm mẫu, hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV hưóng dẫn giám sát - HS thực hiện theo đội hình tự do - GV giảng giải làm mẫu, sửa sai - HS thực hiện theo từng hàng ngang ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn, giám sát, làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 nam hoc 20122013.doc