Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2012-2013

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

- Mục tiêu, nội dung, chương trình TD lớp 7

- Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT

2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng nắm bắt, nhận biết kiến thức

3.Thái độ

- Giáo dục ý thức nghiêm túc học tập tích cự học tâp của học sinh

II. CHUẨN BỊ

1. Địa điểm: lớp học

2. Thời gian: 45 phút.

3. Phương tiện:

- Giáo viên: Giáo án, kiến thức có liên quan

- Học sinh: Vở ghi

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc89 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồng hồ bấm dây, cầu chinh - Học sinh: Giầy, trang phục gọn gàng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức SL TG A. Mở đầu. 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài mới. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp: khớp cổ chân, cổ tay; xoay khớp cẳng tay; xoay khớp bả vai; xoay khớp hông; xoay khớp gối. - Ép dây chằng: ép dây chằng dọc, dây chằng ngang. 1l 1v 2x8 2x8 10p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nhận lớp Học sinh khởi động B. Cơ bản. 1. Đá cầu + Ôn phát cầu thấp chân chính diện + Ôn tập tâng cầu = mu bàn chân ( Chuẩn bị giừo sau kiểm tra) + Đấu tập: giũa các nhóm 2. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiện nam 600m, nữ 500m. 30p -GV chia nhóm cho HS tập luyện > quan sát sửa sai - GV cho chạy theo nhóm nam, nữ C. Kết thúc. - Học sinh tập một số động tác hồi tĩnh. - Giáo viên nhận xét, giờ học - Rút kinh nghiệm, dặn dò tập luyện ở nhà 2x8 1l 5p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV n.xét, rút k.nghiệm. Ngày soạn: / 05/ 2012 Ngày dạy: / 05 / 2012 Tiết 65. KIỂM TRA ĐÁ CẦU I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Kiểm tra được mức độ rèn luyện của học sinh trong môm học đá cầu 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng kiểm tra, thi đấu 3. Thái độ: - Giáo dục ý thưc tích nghiêm túc trong kiểm tra, thi đấu .II. CHUẨN BỊ 1. Địa điểm: Tại sân học thể dục. 2. Thời gian: 45 phút. 3. Phương tiện: - Giáo viên: PT: Sổ điểm cá nhân, câù chinh - Học sinh: Giầy, trang phục gọn gàng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức SL TG A. Mở đầu. 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài mới. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp: khớp cổ chân, cổ tay; xoay khớp cẳng tay; xoay khớp bả vai; xoay khớp hông; xoay khớp gối. - Ép dây chằng: ép dây chằng dọc, dây chằng ngang. 1l 1v 2x8 2x8 10p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nhận lớp x x x x x x x x LT Học sinh khởi động B. Cơ bản. - Kiểm tra nội dung: + Phát cầu thấp chân chính diện + Tâng cầu = mu bàn chân Điểm Số lượng Phần trăm Điểm 10 : Điểm 9 : Điểm 8 : Điểm 7 : Điểm 6 : Điểm 5 : Điểm 4 : Điểm 3 : Điểm 2 : Điểm 1 30p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gọi lần lượt theo sổ điểm cá nhân cho thực hiên từng nội dung GV tổng hợp điểm C. Kết thúc. - Học sinh tập một số động tác hồi tĩnh. - Giáo viên nhận xét, giờ học - Rút kinh nghiệm, dặn dò tập luyện ở nhà 2x8 1l 5p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV n.xét, rút k.nghiệm. Ngày soạn: / 05/ 2012 Ngày dạy: / 05 / 2012 Tiết 66. KIỂM TRA CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Kiểm tra được mức độ rèn luyện của học sinh trong môm học chạy bền 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng kiểm tra, thi đấu 3. Thái độ: - Giáo dục ý thưc tích nghiêm túc trong kiểm tra, thi đấu .II. CHUẨN BỊ 1. Địa điểm: Tại sân học thể dục. 2. Thời gian: 45 phút. 3. Phương tiện: - Giáo viên: PT: Sổ điểm cá nhân, đồng hồ bấm giây, dây đích - Học sinh: Giầy, trang phục gọn gàng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức SL TG A. Mở đầu. 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài mới. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp: khớp cổ chân, cổ tay; xoay khớp cẳng tay; xoay khớp bả vai; xoay khớp hông; xoay khớp gối. - Ép dây chằng: ép dây chằng dọc, dây chằng ngang. 1l 1v 2x8 2x8 10p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nhận lớp x LT x x x x x x x x x x x x x x x x LT Học sinh khởi động B. Cơ bản. - Kiểm tra nội dung: + Chạy bền trên địa hình tự nhiện nam 600m, nữ 500m. Điểm Số lượng Phần trăm Điểm 10 : Điểm 9 : Điểm 8 : Điểm 7 : Điểm 6 : Điểm 5 : Điểm 4 : Điểm 3 : Điểm 2 : Điểm 1 30p GV gọi lần lượt theo sổ điểm cá nhân3 - 5 HS thực hiên 1 lượt GV tổng hợp điểm C. Kết thúc. - Học sinh tập một số động tác hồi tĩnh. - Giáo viên nhận xét, giờ học - Rút kinh nghiệm, dặn dò tập luyện ở nhà 2x8 1l 5p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV n.xét, rút k.nghiệm. Ngày soạn: / 05/ 2012 Ngày dạy: / 05 / 2012 Tiết 67. ÔN TẬP I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - ôn tập nội dung chay nhanh chuẩn bị kiểm tra học kì 2 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng chay nhanh 3. Thái độ: - Giáo dục ý thưc tích nghiêm túc trong kiểm tra, thi đấu .II. CHUẨN BỊ 1. Địa điểm: Tại sân học thể dục. 2. Thời gian: 45 phút. 3. Phương tiện: - Giáo viên: PT: Sổ điểm cá nhân, đồng hồ bấm giây, dây đích - Học sinh: Giầy, trang phục gọn gàng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức SL TG A. Mở đầu. 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài mới. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp: khớp cổ chân, cổ tay; xoay khớp cẳng tay; xoay khớp bả vai; xoay khớp hông; xoay khớp gối. - Ép dây chằng: ép dây chằng dọc, dây chằng ngang. 1l 1v 2x8 2x8 10p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nhận lớp x LT x x x x x x x x x x x x x x x x LT Học sinh khởi động B. Cơ bản. - ôn tập nội dung chay nhanh chuẩn bị kiểm tra học kì 2 + Một số động tác bổ trợ + Ôn chạy nhanh 60 m ( chú ý nâng cao thành tích cá nhân) 30p GV gọi lần lượt cho thực hiên từng nội dung , quan sát sửa sai C. Kết thúc. - Học sinh tập một số động tác hồi tĩnh. - Giáo viên nhận xét, giờ học - Rút kinh nghiệm, dặn dò tập luyện ở nhà 2x8 1l 5p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV n.xét, rút k.nghiệm. Ngày soạn: / 05/ 2012 Ngày dạy: / 05 / 2012 Tiết 68. KIỂM TRA HỌC KÌ 2 I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Kiểm tra được mức độ rèn luyện của học sinh trong môm học chạy nhanh 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng kiểm tra, thi đấu 3. Thái độ: - Giáo dục ý thưc tích nghiêm túc trong kiểm tra, thi đấu .II. CHUẨN BỊ 1. Địa điểm: Tại sân học thể dục. 2. Thời gian: 45 phút. 3. Phương tiện: - Giáo viên: PT: Sổ điểm cá nhân, đồng hồ bấm giây, dây đích - Học sinh: Giầy, trang phục gọn gàng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức SL TG A. Mở đầu. 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài mới. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp: khớp cổ chân, cổ tay; xoay khớp cẳng tay; xoay khớp bả vai; xoay khớp hông; xoay khớp gối. - Ép dây chằng: ép dây chằng dọc, dây chằng ngang. 1l 1v 2x8 2x8 10p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nhận lớp x LT x x x x x x x x x x x x x x x x LT Học sinh khởi động B. Cơ bản. - Kiểm tra nội dung: + Chạy nhanh 60 m Điểm Số lượng Phần trăm Điểm 10 : Điểm 9 : Điểm 8 : Điểm 7 : Điểm 6 : Điểm 5 : Điểm 4 : Điểm 3 : Điểm 2 : Điểm 1 30p GV gọi lần lượt theo sổ điểm cá nhân3 - 5 HS thực hiên 1 lượt GV tổng hợp điểm C. Kết thúc. - Học sinh tập một số động tác hồi tĩnh. - Giáo viên nhận xét, giờ học - Rút kinh nghiệm, dặn dò tập luyện ở nhà 2x8 1l 5p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV n.xét, rút k.nghiệm. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 69. KIỂM TRA RLTT I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Kiểm tra được mức độ rèn luyện của học sinh. - Kiểm tra mức độ rèn luyện thân thể của học sinh trong học kì 2. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng kiểm tra, thi đấu 3. Thái độ: -Giáo dục ý thưc tích nghiêm túc trong kiểm tra, thi đấu .II. CHUẨN BỊ 1. Địa điểm: Tại sân học thể dục. 2. Thời gian: 45 phút. 3. Phương tiện: - Giáo viên: PT: còi, cờ, đồng hồ bấm giây, dây đích, - Học sinh: Giầy, trang phục gọn gàng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức SL TG A. Mở đầu. 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài mới. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp: khớp cổ chân, cổ tay; xoay khớp cẳng tay; xoay khớp bả vai; xoay khớp hông; xoay khớp gối. - Ép dây chằng: ép dây chằng dọc, dây chằng ngang. 1l 1v 2x8 2x8 10p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nhận lớp x x x x x x x x x LT Học sinh khởi động B. Cơ bản. 1. Kểm tra nhữnghọc sinh chưa đạt chuẩn so với bảng kiểm tra RLTT 2. Trò chơi Những học sinh đã đạt chuẩn chơi trò chơi ( cán sự lớp tổ chức) 30p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV thống kê những học sinhcòn yếu để kiểm tra -Cán sự lớp tổ chức trò chơi C. Kết thúc. - Học sinh tập một số động tác hồi tĩnh. - Giáo viên nhận xét, giờ học - Rút kinh nghiệm, dặn dò tập luyện ở nhà 2x8 1l 5p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV n.xét, rút k.nghiệm. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 70. KIỂM TRA RLTT I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Tiếp tục kiểm tra được mức độ rèn luyện của học sinh. - Kiểm tra mức độ rèn luyện thân thể của học sinh trong học kì 2. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng kiểm tra, thi đấu 3. Thái độ: -Giáo dục ý thưc tích nghiêm túc trong kiểm tra, thi đấu .II. CHUẨN BỊ 1. Địa điểm: Tại sân học thể dục. 2. Thời gian: 45 phút. 3. Phương tiện: - Giáo viên: PT: còi, cờ, đồng hồ bấm giây, dây đích - Học sinh: Giầy, trang phục gọn gàng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức SL TG A. Mở đầu. 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài mới. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp: khớp cổ chân, cổ tay; xoay khớp cẳng tay; xoay khớp bả vai; xoay khớp hông; xoay khớp gối. - Ép dây chằng: ép dây chằng dọc, dây chằng ngang. 1l 1v 2x8 2x8 10p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nhận lớp x x x x x x x x x LT Học sinh khởi động B. Cơ bản. 1. Tiếp tục kểm tra nhữnghọc sinh chưa đạt chuẩn so với bảng kiểm tra RLTT 2. Trò chơi Những học sinh đã đạt chuẩn chơi trò chơi (cán sự lớp tổ chức) 30p x x x x x x x x x x x x GV kiểm tra số học sinh còn lại giờ trước chưa kiểm tra -Cán sự lớp tổ chức trò chơi C. Kết thúc. - Học sinh tập một số động tác hồi tĩnh. - Giáo viên nhận xét, giờ học - Rút kinh nghiệm, dặn dò tập luyện ở nhà 2x8 1l 5p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV n.xét, rút k.nghiệm.

File đính kèm:

  • docGiao an The duc 7 chuan KTKN moi nam 2012 2013.doc