Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì II - Năm học 2011-2012

A. mục tiêu

1. - Bật nhảy: Ôn tập đà 3 bước giậm nhẩy bằng 1 chân vào cát

- Học: nhẩy bước bộ trên không

- Kiến thức: Ôn tập đà 3 bước giậm nhẩy bằng 1 chân vào cát

- Học: nhẩy bước bộ trên không

- Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt đà 3 bước giậm nhẩy bằng 1 chân vào cát,

 nhẩy bước bộ trên không.

 2. TTTC : Cờ vua:

*. Kiến thức: ôn cách đI và ăn quân, tập đấu

*. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt cách đI và ăn quân, tập đấu

3. TháI độ:

- Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Địa điểm phư¬ơng tiện:

 - Địa điểm: Sân TD tr¬ường,

 - Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học

 HS: Giầy,

III. nội dung – phương pháp:

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì II - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Hướng dẫn bài tập về nhà. - tâng cầu và chạy bền nâng cao thể lực 15 15 5 - GV làm mẫu phân tích. - HS chuyền cầu theo nhóm - Phát cầu trên sân cầu, tâng cầu, chuyền cầu cho bạn. X X X X -HS luyện tập GV quan sát động viên GV hưỡng dẫn cách chơi HS nhận sét gv bổ sung HS nhận sét, GV bổ sung ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Ngày soạn:14/4/2012 Ngày dạy: 17/4/2012 Tiết 63 đá cầu – chạy bền A. mục tiêu 1. - đá cầu: - Tập bổ trợ, chuyền cầu theo nhóm, phát cầu thấp chân chính diện, tâng cầu, chuyền cầu, tập thi đấu. - Kiến thức: Tập bổ trợ, chuyền cầu theo nhóm, phát cầu thấp chân chính diện, tâng cầu, chuyền cầu, tập thi đấu. - Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt phát cầu thấp chân chính diện, chuyền cầu. 2. chạy bền:- chạy trên địa hình tự nhiên : nam 600m nữ 500m thả lỏng chân tay. Trò chơi *. Kiến thức: chạy trên địa hình tự nhiên : nam 600m nữ 500m thả lỏng chân tay. Trò chơi *. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt bước chạy và cách thở. 3. TháI độ: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sân TD trường, - Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, III. nội dung – phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) II. Phần cơ bản. * KTBC: gọi 2 em lên tâng cầu 1. đá cầu- - Tập bổ trợ, chuyền cầu theo nhóm, - phát cầu thấp chân chính diện - tâng cầu, chuyền cầu, - tập thi đấu. - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật. - chia nhóm tập luyện 2. chạy bền: - chạy trên địa hình tự nhiên : nam 600m nữ 500m thả lỏng chân tay. - trò chơi: Hai lần hít vào hai lần thở ra 3. Củng cố: 2 em lên tâng cầu bằng mu bàn chân III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. Đi theo vòng tròn thực hiện động tác cúi người thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà. - tâng cầu và chạy bền nâng cao thể lực 4 11 15 5 - HS nhận sét GV cho điểm - GV làm mẫu phân tích. - HS chuyền cầu theo nhóm - Phát cầu trên sân cầu, tâng cầu, chuyền cầu cho bạn. X X X X -HS luyện tập GV quan sát động viên GV hưỡng dẫn cách chơi HS nhận sét gv bổ sung HS nhận sét, GV bổ sung ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Ngày soạn:17/4/2012 Ngày dạy: 20/4/2012 Tiết 64 đá cầu A. mục tiêu 1. - đá cầu: - Ôn tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm, phát cầu thấp chân chính diện, tập thi đấu. - Kiến thức: - Ôn tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm, phát cầu thấp chân chính diện, tập thi đấu. - Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt phát cầu thấp chân chính diện, chuyền cầu. Tâng cầu 3. TháI độ: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sân TD trường, - Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, cầu III. nội dung – phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) II. Phần cơ bản. * KTBC: gọi 2 em lên tâng cầu 1. đá cầu- - Ôn tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm, phát cầu thấp chân chính diện, tập thi đấu. 2. Củng cố: 2 em lên tâng cầu bằng mu bàn chân III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. Đi theo vòng tròn thực hiện động tác cúi người thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà. - tâng cầu và chuyền cầu, phát cầu 4 26 5 - HS nhận sét GV cho điểm - GV làm mẫu phân tích. - HS tâng, chuyền cầu theo nhóm - Phát cầu trên sân cầu, tâng cầu, chuyền cầu cho bạn. -HS luyện tập GV quan sát động viên HS nhận sét, GV bổ sung ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Ngày soạn: 21/4/2012 Ngày Dạy: 24/4/2012 Tiết 65: Kiểm tra đá cầu I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức, lấy điểm thường kỳ. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu và thành tích. III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 1 Hs. - Hs thực hiện theo khẩu lệnh của Gv (tính từ lúc bắt đầu cho tới khi cầu rơi – Gv cử người đếm). - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2, IV: Cách Cho Điểm: - Điểm :Đ: Đạt kỹ thuật, thành tích: Nam = 20 lần tâng Nữ = 10 - Điểm : CĐ: Không đạt kỹ thuật và thành tích : Nam = dưới 20 lần tâng Nữ dưới 10 lần tâng Ngày soạn: 24/4/2012/2012 Ngày dạy: 27/4/2012/2012 Tiết 66: Kiểm tra – chạy bền I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức, lấy điểm trường kỳ. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra chạy 500m (Nam); 400m (Nữ) (không tính thời gian). III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Thực hiện kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 4 – 6 em. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần. - Chay quanh sân bóng đá * Chú ý: Những em có thể chất kém hoặc có bệnh, có thể miễn kiểm tra hoặc kiểm tra ở mức thấp hơn. IV: Cách Cho Điểm: - Giáo viên thoi rõi từng em trong quá trình thực hiện kiểm tra để đánh giá cho điểm cho phù hợp. - Mức đạt: là các học sinh chạy hết cự ly quy định, không bỏ cuộc và không đI bộ - còn lại là không đạt ----------------------------- Ngày soạn: 28/4/2012 Ngày soạn: 1/5/2012 Tiết 67: Ôn tập học kỳ II bật nhảy I: Mục Tiêu: 1, BN: - Kiến thức : Ôn tập, hoàn thiện kỹ thuật bật xa và nâng cao thành tích. Chuẩn bị kiểm tra học kỳ II. - Kỹ năng : - Thực hiện đúng động tác. 2. Thái độ : Qua bài học rèn cho Hs những kỹ năng: Nhanh- mạnh, sự nhiệt tình, tăng cường thể lực - phục vụ cho việc học tập và lao động... II: Địa Điểm - Phương Tiện 1, Địa điểm: - Sân trường 2, Phương tiện: - Gv: còi, đệm nhảy (hố cát). - Hs: Vệ sinh sân tập III: Nội Dung - Phương Pháp: Nội Dung ĐL Phương Pháp A: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Chạy nhẹ nhàng 200m (vòng quanh sân trường); Tập bài TD KĐ, xoay các khớp, ép dây chằng. - Thực hiện các động tác: Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi chuyển - chạy 10m. 2' 8' - Lớp trưởng tập chung lớp thành 4 hàng ngang - báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Chạy theo 1 hàng (vòng tròn) khoảng cách 2m - thực hiện nội dung KĐ (cán sự lớp điều khiển). x x x x x ---------------> x x x x x ---------------> x x x x x ---------------> x x x x x ---------------> 20m X B: Phần Cơ Bản: 1, BN: - Ôn tập, hoàn thiện kỹ thuật bật xa và nâng cao thành tích 30' - Gv tập chung lớp thành 4 hàng ngang ở hai bên đệm nhảy (hố cát) yêu cầu Hs thực hiện luyện tập. - Hs thực hiện luyện tập. - Gv quan sát và sửa sai động tác cho học sinh. x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x Đội hình tập BN - Hs thực hiện các động tác thả lỏng tại chỗ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp . - Nhận xét, đánh giá giờ học (tuyên dương - phê bình). - HDVN: + Tập các động tác bước nhỏ, nâng cao hai đùi, chạy đạp sau, bật nhảy nâng cao hai đùi. 5' Ngày soạn; 1/5/2012 Ngày soạn: 4/5/2012 Tiết 68: Kiểm tra hoc kỳ II (bật nhảy) Môn: Thể dục - Lớp 7 I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức, lấy điểm trường kỳ. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra kỹ thuật “chạy đà 5 bước - nhảy xa” III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Thực hiện kiểm tra theo nhiều đợt. Mỗi đợt từ 3 – 5 học sinh. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần - Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2, IV: Cách Cho Điểm: - Điểm:Đ: Cả 3 lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và thành tích đạt: Nam = 2,3m; Nữ = 1,90m - Điểm: CĐ: Cả 3 lần nhảy đều không thực hiện được động tác. ----------------------------- Ngày soạn: 13/5/2012 Ngày dạy: 15/5/2012 Tiết 69: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền) I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra chạy 500m (Nam); 400m (Nữ) ( tính thời gian). III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Thực hiện kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 – 5 em. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra chạy 1 lần. * Chú ý: Những em có thể chất kém hoặc có bệnh, có thể miễn kiểm tra hoặc kiểm tra ở mức thấp hơn. IV: Cách Cho Điểm: - Giáo viên thoi rõi từng em trong quá trình thực hiện kiểm tra để đánh giá. HS đạt tiêu chuẩn là các HS chạy hết cự ly và thành tích đạt nam 13p nữ 14p còn lai là chưa đạt ----------------------------- Ngày soạn: 15/5/2012 Ngày dạy: 18/5/2012 Tiết 70: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền) I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra chạy 500m (Nam); 400m (Nữ) (không tính thời gian). III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Thực hiện kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 – 5 em. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra chạy 1 lần. * Chú ý: Những em có thể chất kém hoặc có bệnh, có thể miễn kiểm tra hoặc kiểm tra ở mức thấp hơn. IV: Cách Cho Điểm: - Giáo viên thoi rõi từng em trong quá trình thực hiện kiểm tra để đánh giá. -----------------------------

File đính kèm:

  • docTD7 KI II 2013.doc